Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 1.9 .2016 do 7.9 .2016


 - strana 36
     

- strana 36

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Vysoká u Příbramě aneb Kde potkat Rusalku K Vlastenec a mecenáš JUDr. Václav Kounic v roce 1875 koupil statek Vysoká, postavil zde zámeček, okolí dal upravit jako park, zřídil daňčí oboru. Dvořák sem rád jezdil, v roce 1884 od svého švagra koupil starý ovčín a novější špýchar, který nechal přestavět na obytný dům, známý jako vila Rusalka. A pak tady pobýval od jara do podzimu. Dne 15. března 1904 byl Dvořák ve Vysoké naposledy. Vážně onemocněl a první májový den zemřel. Pět let po jeho smrti byla na fasádu letního dyž Antonín Dvořák (1841–1904), zatím neznámý violista Prozatímního divadla, docházel do domácnosti pražského zlatníka Čermáka vyučovat jeho dvě dcery hře na klavír, zamiloval se do starší Josefiny. Ta ale jeho lásku neopětovala, a tak se Dvořák sblížil s mladší Annou, s níž se v roce 1873 oženil. Josefina, úspěšná herečka, se v roce 1877 provdala za hraběte Václava Kounice – a Antonín Dvořák byl na svatbě za svědka. sídla umístěna pamětní deska, v 50.  letech následovala busta od Jindřicha Říhy. Mohyla z balvanů, připomínající skladatele a jeho jednotlivá díla, byla navršena v roce 1929. V novorenesančním zámku, který v roce 1884 nechal podle návrhu architekta Čeňka Gregora postavit hrabě Václav Kounic, je umístěn památník slavného skladatele, menší expozice nás pak seznamuje s životem manželů Kounicových. Zajímavé jsou makety scén z řady Dvořákových oper, kostýmy hlavních postav pak připomínají nejznámější operu Rusalka. Dobře značená cesta vede od zámečku ve Vysoké k asi 400 m vzdálenému Rusalčinu jezírku. Malá vodní plocha s nevelkými ostrůvky, místo tajemné a romantické inspirovalo Antonína Dvořáka, když komponoval operu Rusalka. Rusalčino jezírko Památník Pamá Pa mátn tník ík Antonína Ant nton onín ínaa Dvořáka Dvoř ořák áka áka i koncerty, tradiční úspěšnou akcí je cyklus koncertů Hudební podzim ve Vysoké. Přístup a příjezd: po silnici č. 18 z Příbrami směrem na Rožmitál pod Třemšínem, v Bohutíně odbočíme vlevo do Vysoké a podle značení k památníku Parkování: parkoviště u památníku Otevírací O ev Ot vír írac acíí doba: doba: dob ba: Památník Pam a áttník níík Antonína Dvořáka a Galerie Václava Kounice: leden– březen, listopad, prosinec ÚT–PÁ 10–15, duben, květen, červen, září, říjen ÚT–NE 10–16, červenec, srpen ÚT–NE 10–17 h. Pramen a foto: nakladatelství Soukup a David inzerce Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku v nákladech 3 000 000 ks • %ULJiGQtNFHQDODKĪGN\ %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\ • i po jednotlivých regionech • 3URGHMQD3UDKD²0LFKOH83O\QiUQ\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! Kontaktujte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196  3RçDGXMHPH • plnoletost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu • aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • zázemí prosperující mezinárodní spoleþnosti • práci v dynamickém kolektivu • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. AMO 36 / – Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. kupon na % slevu 10 za obsah inzerce ručí zadavatel 112