Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 1.9 .2016 do 7.9 .2016


 - strana 37
     

- strana 37

INZERCE Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Dárko pouká vá Dárkovázka poukázka 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDRYRFHD]HOHQLQ\ 3URGHMQD3UDKD²6WRGĪON\3RG+UDQLFt Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen 500 K č č K 0 0 2 Půjčka s úsměvem Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt 0$1$ĺ(5 JUNIOR www.provident.cz Dálniční známky  Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. volejte zdarma 800 880 600 1DVWDUWXMVYRMLNDUL«UXXMHGQLÏN\QDWUKX DRWHYĖLEU£QXGRREODVWL)DFLOLW\0DQDJHPHQWX www.m2c.eu Týdeník Kaufland do Vašich schránek si můžete u nás zakoupit na oddělení INFO. Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! 3URGDYDĀNDODKĪGHNPOpĀQìFK SRWUDYLQQiSRMĪRYRFHD]HOHQLQ\ 3URGHMQD3UDKD².RE\OLV\6WĢHOQLĀQi Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost www. kaufland.cz/ newsletter  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem.  Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz.       AMO 37 / –  za obsah inzerce ručí zadavatel 113