Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Snadný úklid a hygiena

Platnost od 7.9 .2016 do 20.9 .2016


Snadný úklid a hygiena - strana 4
     

Snadný úklid a hygiena - strana 4

Spoléhám se na CLICK SYSTEM Křišťálově lesklá okna s novou generací vysavače na okna WINDOW CLEANER! Flexibilní Fl Fle xibil xib ib biln ilníí úklidový ú úkli klid kli do ý systém dový dov s syst ystém yst ém pr pro všec všechny c použití: koupelny, podlahy, typy typ yp ouži ouž žití i í: k koup oupeln elny l y, y, ok okna, pod okn dla prach. Jednoduché a úsporné pra úspo sporné rné skladování. skla 1 00 , 199 1 450,79* Inovativní In Ino vati vat ativn ivní ní č čištění, čišt ištění išt ění, bez bez kap kapek kapek, pek, ek k be b bez ez námahy, šmouh nyní námahy nám ahy h ,b beze eze šm š šmo mouh o h ny níí výměny s možností m y sací hubice za menší pro malá okna – součástí balení. A J B A B I C C D E H F D E G F cena od 114,99 G H I J Prachovka DUSTER ER XL Stěrka na okna POWERSLIDE 40 cm Stěrka na dlaždice a vanu FLEXIPAD EVO Tyč teleskopická 75 až 135 cm Tyč teleskopická 65 až 110 cm CLICK SYSTEM Tyč teleskopická s kloubem 110 až 190 cm CLICK SYSTEM Tyč teleskopická 145 až 400 cm Stě Stěrka na okna POWERSLIDE 28 cm Mop Mo na okna 33 cm Plus 3 v 1 Čistič Čiss prachu DUSTY 114,99 111 144,99 99 99 144,99 139,14 139,14 13 9,1 ,144* ,14 175,44* 164,99 199,64* 139,99 169,39* 139,99 169,39* 189,99 229,89* 329,99 114,99 249,99 164,99 399,29* 139,14* 302,49* 199,64* 139,14* VĚDRO PROFI V s nášlapným ždímáním a integrovanými integr in grov ovan a ým ý i kolečky kolečk ky CLEAN C CL EAN EA N TW TWIST W EXTRA SOFT M • uni univerzální niver v zální vědro ver o 20 l s velkou rotační ko komorou omo moro mor ou • mop s telesk tteleskopickou leskopi opicko ckou ttyčí yčí čí vyměnitelnou pratelnou náhradou a vvymě yměnit itelnou l pratelnou t l náh áhrad dou záběr • zábě áběrr m mopu opu 33 cm cm • pohyblivý kloub pro vytírání osmiček do osm osmiče ič k A B C Náhrada k mopu TWIST Extra soft M Náhrada k mopu TWIST Static plus M Náhrada TWIST 164,99 199,64* 164,99 199,64* 164,99 199,64* 1 149,49* Podlahový mop PROFI MICRO DUO s teleskopickou tyčí • obzv obzvlášť o bzvláš lá ášť o odol odolná dolná dol ná kon konstr konstrukce struk str ukce ukc e pohyblivý vytírání osmiček • po poh hybl yblivý ivý kl kloub oub pr pro o vvytí ytírán ání d do oo os smiček sm vhodný podlahové plochy 80 • vvhod hod dný ý pro po podla dlahov dla hové hov ép loc loc chy na nad 8 0m záběr • zábě áběrr m mopu opu 42 cm záruka • záruk a 3 roky 99 , 824 998,24* A A VOZÍK K VĚDRU VĚDRU VĚ U CLEAN CL C LEAN EA E AN TWIST TW T WIS IST ST B 949,99 • žždímání dímání dím ání ov ovlád ovládané ládané é ná náš nášlapem ášlapem šlapem pe protiskluzová kolečka • pro pr tisklu kluzov kl zová zov ák oleč l čka p lehkou manipulacii pro pr •8l •p pro jednoduché přemisťování vědra p Twist T 360° kolečka •3 pro maximální p fflexibilitu B C D Návlek Návvllek náhradní PROFI PRO OFI Static plus D O Návlek Návlek e na mop PROFI PRO OF FI Extra soft S Návlek Návllekk na mop Náv PROFI PRO OFII Cotton Plus S Návlek Návlekk na mop PROFI PRO OFI Micro Duo S A 289,99 350,89* 289,99 350,89* 289,99 350,89* 289,99 350,89* 499,99 604,99* B C D *cena s DPH C 164,99 199,64* 4 cU1620_01-19.indd 4 8/24/16 12:27 PM