Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchod

Platnost od 7.9 .2016 do 20.9 .2016


Maloobchod - strana 29
     

Maloobchod - strana 29

ZE SVĚTA MALOOBCHODU Elektronická evidence tržeb díl od A do Z KDYŽ SELŽE TECHNIKA Během procesu evidence může samozřejmě dojít k nejrůznějším komplikacím technického rázu. Přinášíme výčet pěti nejčastějších společně s jejich řešením. 1 Nefunguje internet V případě, že nebude možné odeslat účtenku online z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Údaje o této transakci však musí serveru Finanční správy odeslat bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. 4 Internetové připojení není k dispozici 2 Spojení vypadne během transakce Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. na chatě v horách bez jakékoli možnosti připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z online evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do 5 dnů od jejich uskutečnění. Jestliže se z jakéhokoliv důvodu přeruší spojení během transakce (například nastane výpadek na straně Finanční správy nebo dojde k chybě v síti), postupuje podnikatel obdobně jako v případě výpadku internetu, tj. zašle údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Z důvodu chyby na pokladně je nutné provést storno Provést storno je samozřejmě možné. Informace o něm se odesílá na server Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako minusová položka. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku). 5 3 Porouchá se pokladna Pokud selže pokladní zařízení, podnikatel sice neplní povinnost stanovenou zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale ve své činnosti může pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl co nejdříve tržby opět evidovat. Po odstranění závady na pokladně podnikatel zašle údaje o přijatých platbách v období poruchy serveru Finanční správy dodatečně. Více informací na www.etrzby.cz 29 *cena s DPH cT1620_17-32.indd 29 23.08.16 11:18