Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 15.9 .2016 do 21.9 .2016


 - strana 22
     

- strana 22

INZERCE 6NODGQtN SURORJLVWLFNpFHQWUXPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ VýdČlek po 2. roce u firmy až  Kþ/mČs. 9ROHMWH  'DOåtEHQHILW\ ă1iERURYìSĢtVSďYHNDç.Ā ă$çGQĪGRYROHQp ă'RWRYDQpMtGORYNDQWìQď ă'RWRYDQiNDUWD0XOWLVSRUW  Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Horní Měcholupy a okolí přijmeme na pozici: SPEDITÉRA pro pravidelný týdenní rozvoz našich reklamních novin KAUFLAND distributorům • dobrou orientaci v Horních Měcholupech a okolí • dodávkový automobil s užitečnou nosností 1,5 t s možností náhrady • čas rozvozu v úterý • koncesní listina na dopravu, př. ŽL Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Kateřině Moslerové, zn. SPDAHo, tel. č.: 251 051 521 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: katerina.moslerova@kaufland.cz www.kaufland.cz AMO 22 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 90