Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 15.9 .2016 do 21.9 .2016


 - strana 30
     

- strana 30

PEL - MEL JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ N ejvětší a nejvýznamnější město Orlických hor Rychnov nad Kněžnou proslavil především zdejší rodák Karel Poláček ve své milé knížce Bylo nás pět. Jeho dětské hrdiny můžeme potkat před budovou Pelclova divadla – pět půvabných soch vzniklo v roce 2003, jejich autorem je hořický sochař Michal Moravec. Zavítat můžeme i do malebné horské vísky Rampuše, ležící pouhých pár kilometrů od Rychnov nad Kněžnou aneb Bylo nás pět Rychnova. Je spojena se služebnou v rodině kupce Bajzy – Kristýnou, kterou malý Péťa nazýval Rampepurdou rampepurďáckou. Dominantou Rychnova je výstavný kolowratský zámek na Poláčkově náměstí, přezdívaný rychnovské Hradčany, který vznikl v letech 1676–90 za Karla Františka z Kolowrat přestavbou starší patrové renesanční budovy. Současnou vrcholně barokní podobu získal na počátku 18. století, kdy byl zásadně přestavěn a rozšířen – pravděpodobně podle plánů Jana Blažeje Santiniho, který pracoval i na jiných kolowratských stavbách. Můžeme navštívit zámecké interiéry s původním mobiliářem, a hlavně unikátní sbírkou obrazů – soustřeďuje významná díla nizozemských, italských a německých mistrů, značné zastoupení však mají i malíři českého baroka, jako Karel Škréta či představitelé romantismu An- tonín Machek a Antonín Mánes. V horní části zahrady stojí umělecky cenný zámecký kostel. Středem městské zástavby je obdélné Staré náměstí, jemuž dominuje klasicistní radnice – v přízemí najdeme informační centrum, v patře Muzeum hraček. Zajímavou stavbou je také synagoga s expozicí judaismu v Podorlicku, samostatná část je věnovaná tvorbě Karla Poláčka. Přístup a příjezd: Rychnov nad Kněžnou leží na hlavní silnici I/14, dobře přístupný je ze všech světových stran, od Hradce Králové přes Častolovice. Parkování: v centru města zóna placeného stání (Staré náměstí, Poláčkovo náměstí, za synagogou, vedle autobusového nádraží). Otevírací doba: Kolowratský zámek: květen ÚT–NE 10–16, červen a září ÚT–NE 10–17, červenec a srpen ÚT–NE 9–17, říjen SO, NE 10–16 h, Židovská synagoga: mož- nost prohlídky po předchozí domluvě v informačním centru, tel. 494 539 027, Muzeum hraček: polovina května–polovina září ÚT–PÁ 10–12, 13–16, SO, NE 13–16 h. Služby: Městské informační centrum na Starém náměstí, ve městě řada ubytovacích i stravovacích zařízení, divadlo, kino, krytý plavecký bazén, koupaliště Výlety připravuje nakladatelství S&D /www.soukup-david.cz/ inzerce Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní zinárodní ob obcho obchodní chod dní společnost společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy, Petrovice, Hostivař, Pitkovice, Křeslice, Benice, Uhříněves, Dubeč, Hájek, Královice, Krč ul. – Ružinovská, Kukučínova, Bernolákova, Pod Krčským lesem, Jánošíkova, Lukešova, Jalodvorská, Bohrova, Trnková, Šípková, Tavolníková, Libuš ul. – Na Jezerách, Borotínská, Vyšebrodská, K Novému Sídlišti, Kolektivní, Mašovická, Hodkovičky ul. – Vítovcova, Na Výspě, Korandova, Klánova, V zátiší, V Lučinách přijmeme:  3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDRYRFHD]HOHQLQ\ 3URGHMQD3UDKD²6WRGĪON\3RG+UDQLFt Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ!  DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Monice Michálkové, tel.č.: 251 051 520, zn. DTAHO, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: monika.michalkova@kaufland.cz 3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www. kaufland.cz/ newsletter  1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem.  Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. www.kaufland.cz AMO 30 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 91