Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Maloobchodní distribuce Makro

Platnost od 20.9 .2016 do 3.10 .2016


Maloobchodní distribuce Makro - strana 35
     

Maloobchodní distribuce Makro - strana 35

Ze světa maloobchodu Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba. ÚdaJe o proVoZoVNÁCh ■ Podnikatel je povinen před zahájením evidence tržeb zaregistrovat na portálu provozovny, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby (§ 17 Zoet). ■ Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat na portálu ještě předtím, než si vygeneruje certifikáty. Každé provozovně bude přiděleno identifikační číslo, které bude podnikatel uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně. ■ Zároveň je podnikatel povinen oznámit na portálu změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny, a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně. CertiFiKÁt pro eVideNCi trŽeB ■ certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami (§ 15 Zoet). Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu posílá.   ■ správce daně umožní podnikateli získat prostřednictvím portálu jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. ■ certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení. Postup instalace certifikátů se odvíjí od zvoleného typu zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon…) a příslušného operačního systému. Více informací na www.etrzby.cz 35