Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Makro - Maloobchod

Platnost od 21.9 .2016 do 4.10 .2016


Makro - Maloobchod - strana 30
     

Makro - Maloobchod - strana 30

ZE SVĚTA MALOOBCHODU Elektronická evidence tržeb díl od A do Z PŘED ZAHÁJENÍM EVIDENCE TRŽEB Pokud podnikatel vyhodnotí, že mu vzniká povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje na portál, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikáty. AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE Autentizačními údaji (§ 13, § 14 ZoET) se rozumějí přihlašovací údaje na portál správce daně, které primárně tvoří uživatelské jméno a heslo – pro vyšší stupeň zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo. Autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si bude podnikatel na portálu spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách. O autentizační údaje musí podnikatel požádat dříve, než přijme první evidovanou tržbu. Žádat o ně je možné od 1. září 2016, ve stejném termínu byl zprovozněn i portál. POŽÁDAT MŮŽE PODNIKATEL POUZE JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ: elektronicky osobně Na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky – v  takovém případě mu budou autentizační údaje bez zbytečného odkladu zaslány do této datové schránky. Ústně do protokolu na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce. O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. 30 cT1621_22-32.indd 30 Prohlédněte si inspirativní videa na www.youtube.com/makrocr 3 07.09.16 12:26