Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 22.9 .2016 do 28.9 .2016


 - strana 23
     

- strana 23

Týdeník Kaufland do Vašich schránek 6NODGQtN SURORJLVWLFNpFHQWUXPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ VýdČlek po 2. roce u firmy až  Kþ/mČs. 9ROHMWH 'DOåtEHQHILW\ ă1iERURYìSĢtVSďYHNDç.Ā ă$çGQĪGRYROHQp ă'RWRYDQpMtGORYNDQWìQď ă'RWRYDQiNDUWD0XOWLVSRUW 9HGRXFtVPďQ\QHSRWUDYLQiĢVNpKR]ERçt 3URGDYDĀNDODKĪGHNPOpĀQìFKSRWUDYLQ QiSRMĪRYRFHD]HOHQLQ\ 3URGHMQD3UDKD².RE\OLV\6WĢHOQLĀQi 3RçDGXMHPH • vedoucí smČny: odpovídající praxi, zkušenost s vedením lidí - výhodou • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku (neplatí u pozice: vedoucí smČny) • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz Všechny novinky ve Vašem e-mailu! Chcete mít pravidelně každý týden přehled o všech novinkách z pohodlí Vašeho domova? Stačí vyplnit jednoduchý formulář na našich webových stránkách a každý čtvrtek se můžete těšit na pravidelnou dávku informací z Kauflandu! www.kaufland.cz/ newsletter Nebo jednoduše oskenujte QR kód Vaším chytrým telefonem. Půjčka s úsměvem  %ULJiGQtNFHQDODKĪGN\ %ULJiGQtNFHQDSRNODGQ\ 3URGDYDĀNDSRWUDYLQ 3URGDYDĀNDRYRFHD]HOHQLQ\ v hotovosti | na účet 3URGHMQD3UDKD²6WRGĪON\3RG+UDQLFt volejte zdarma 3URGHMQD3UDKD²0LFKOH83O\QiUQ\ Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 3RçDGXMHPH • plnoletost • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • þasovou flexibilitu • aktivní pĜístup k práci • odpovČdnost • trestní bezúhonnost 1DEt]tPH • zázemí prosperující mezinárodní spoleþnosti • práci v dynamickém kolektivu • motivující odmČnu • dĤkladné zaškolení Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. Jsme víc než jen úspČšná mezinárodní obchodní spoleþnost. Základem našeho úspČchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zamČstnancĤ nám opravdu záleží! Jste týmový hráþ, který oceĖuje stabilitu, otevĜenost a spolehlivost? Pak jste tu správnČ! 800 880 600 3RçDGXMHPH • vstĜícné a korektní jednání se zákazníky • aktivní pĜístup k práci • þasovou flexibilitu • fyzickou zdatnost • odpovČdnost, trestní bezúhonnost www.provident.cz 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity 16776_PRV_KV_Inz_40x80.indd 1 • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt Dálniční známky 16.08.16 10:09 Pokud Vás tento inzerát oslovil, dostavte se prosím každý všední den od 8:00 do 15:00 hod. do prodejny nebo nás mĤžete kontaktovat na emailu: personal@kaufland.cz. si můžete u nás zakoupit na oddělení INFO. www.kaufland.cz ʽ˵˚˦˵˜˦̉ʽˡ˵˚ʬ ̕˜ʪ˻ʬʻʽ˵ˑ˻˚ʪ T˦ˡʽ˘˜ʽ˯˹ˑ̕ʽ R˜ʬˈ˱Tb̉H˱ʪ̕ʽæ 3˦˜˜ʬ˱˦̉ʵˏ// Duo Jamaha bʽ˵ʽ˜ʬT˱˦˘˚ʪ // ˾˦˱ʪˠˏ˵ 3̐˵˾ʵ˚̑H˱ʪˠʽ˥ // 9ʬ˱ʪ 9ʪ˱ʵʽ˜nˠ˦̘ʽ˚ // ˜ʪʵ˚ ʪˡʻ ʪʻʪ˜˹ˑˏˡ˻ʽ˱˯˱ʽ˻ˏ ˠ˦ʻʽ˱˾˘ˑ3ʪ˱ʽ˜Hʽ˻ʽ˱˚ʪ ʪHʽ˻˱Rˏ˹˚ʪ ˯˴ʽʻ˯˱˦ʻʽ˘̉˵˻˾˯ʽˡʽ˚ ˡʪ̊̊̊á˻ˏʵ˚ʽ˻˯˦˱˻ʪ˜áʵ̕ Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce 323 607 653, 603 983 196 24.10. PRAHA - Forum Karlín AMO 23 / — Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. za obsah inzerce ručí zadavatel 52