Aktuálníletáky.cz   

Makro leták - tento týden : Gastronomie Makro

Platnost od 5.10 .2016 do 1.11 .2016


Gastronomie Makro - strana 46
     

Gastronomie Makro - strana 46

Vybavení restaurací k 2 2 5 2 Sklenice na pivo Sklenice a panák • bal.: 6 ks • cena za bal. • bal.: 12 ks cena od kód zboží 732218 Praha 0,5l 732219 Praha 0,3l cena bez DPH 189,99 179,99 cena od 99 cena s DPH 229,89 217,79 179, 217,79* kód zboží cena bez DPH 176825 sklenice baby 50 ml 84,99 176824 sklenice vodka 50 ml 99,99 84,99 cena s DPH 102,84 120,99 102,84* 200dílná souprava příborů • příbory – nerezavějící ocel: 18/0 (nůž chromová ocel: 13/0) souprava obsahuje: • 50× lžíce, 50× vidlička, 50× nůž, 50× lžička kávová, plastový příborník Linie porcelánu Caterer H-Line • materiál: porcelán • bal.: 6 ks • cena za bal. Z nabídky vybíráme: kód zboží 743319 224802 734269 734268 mělký talíř 24 cm hluboký talíř 22 cm podšálek 180 ml šálek 100 ml cena bez DPH 219,99 179,99 119,99 114,99 cena s DPH 266,19 217,79 145,19 139,14 cena od 114,99 139,14* 999,99 1 209,99* Kód zboží: 828991 ZsEũĞƉƎĞĚŶşǀljƌŽďĐĞƉůĂƐƚŽǀljĐŚǀljƌŽďŬƽƉƌŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝŝ͘ dĂƚŽƓƉĂŶĢůƐŬĄƐƉŽůĞēŶŽƐƚŵĄnjĂƐĞďŽƵũŝǎēƚLJƎŝĐĞƟůĞƚŽƵƚƌĂĚŝĐŝ͘EĂǀƌŚƵũĞ͕ǀLJƌĄďşĂĚŽĚĄǀĄŬŽŵƉůĞƚŶşĂŝŶŽǀĂƟǀŶşƎĂĚLJƉƌŽĚƵŬƚƽ njĞũŵĠŶĂƉƌŽ,ŽZĞĂnjĄŬĂnjŶşŬLJ͘sljƌŽďŬLJŵĂũşƓŝƌŽŬĠƵƉůĂƚŶĢŶşĂũƐŽƵǀLJƌŽďĞŶLJnjƌĞĐLJŬůŽǀĂƚĞůŶljĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͘ njĞ ^^ƉůŸƵũşǀĞƓŬĞƌĠŚLJŐŝĞŶŝĐŬĠŶŽƌŵLJ,WĚůĞĐĞƌƟĮŬĂĐĞ/^KϵϬϬϭ͘ SLEVA cena od 99 79, 96,79* ŽdžŶĂǀĞũĐĞ ŶĂǀĞũĐĞ 529,99 641,29* · materiál: polypropylen ͼƌŽnjŵĢƌ͗'EϮͬϯ͕ϯϱϰdžϯϮϱdžϮϬϬŵŵ ͼƐŽƵēĄƐơũĞϴƉůĂƚŶĂǀĞũĐĞ͖ŬĚŽƐƚĄŶşŝŶĄŚƌĂĚŶşƉůĂƚĂ ƚĄŶşŝŶĄŚƌĂĚŶşƉůĂƚĂ 20% • sleva platí na všechny produkty na této ½ straně • regálové ceny jsou již po slevě 'ĂƐƚƌŽŶĄĚŽďLJ ͼŵĂƚĞƌŝĄů͗'EnjƉŽůLJƉƌŽƉLJůĞŶƵ͕ǀşŬŽnj>W ͼƚĞƉůŽƚŶşŽĚŽůŶŽƐƚ͗'EͲϰϬΣĂǎнϵϱΣ͕ǀşŬŽͲϰϬΣĂǎнϵϬΣ ͼǀnjĚƵĐŚŽƚĢƐŶĠǀşŬŽƉƌŽϭϬϬйŽĐŚƌĂŶƵƉŽƚƌĂǀŝŶͲŶĞĂďƐŽƌďƵũşǀƽŶĢēŝƉĂĐŚLJ ͼƉŽƉŝƐŽǀĂƚĞůŶĄĞƟŬĞƚĂ ͼŵĢƌŶĄƐƚƵƉŶŝĐĞ ͼƐŽƵēĄƐơũƐŽƵƌŽŚŽǀĠŬůŝƉƐLJĚůĞ,W ͼĮĂůŽǀĠ'EƉƌŽŽĚĚĢůĞŶşƉŽƚƌĂǀŝŶŽǀljĐŚĂůĞƌŐĞŶƽ;ŶĂƉƎ͘ŽďŝůŽǀŝŶLJ͕ŽƎĞĐŚLJ͕ƌLJďLJ͕ŬŽƌljƓŝ͕ǀĞũĐĞĂƉŽĚ͘Ϳ cena od 33,99 41,13* WŽůLJƉƌŽƉLJůĠŶŽǀĠŵşƐLJ WŽůLJƉƌŽ ͼƌƽnjŶĠŽďũĞŵLJ͗Ϭ͕ϱůʹϭϭů ͼƌƽnjŶĠŽďũĞŵ cena od 529,99 641,29* WƌŽƟƐŬůƵnjŽǀĠŬƌĄũĞĐşĚĞƐŬLJ · materiál: HDPE (polyetylen s vysokou hustotou) ͼƌŽnjŵĢƌLJ͗ϰϬdžϯϬdžϮ͕ϰĐŵĂϲϬdžϰϬdžϮ͕ϰĐŵ ͼďĂƌĞǀŶĠƌŽŚŽǀĠƌŽnjůŝƓŽǀĂēĞƐƉůŸƵũşƉƎĞĚƉŝƐLJĚůĞ,W ĄǀŬŽǀĂĐşůĂŚǀĞ ǀĞ · materiál: polyetylen ͼƐŝůŝŬŽŶŽǀĄŵĞŵďƌĄŶĂnjĂďƌĂŸƵũĞŽĚŬĂƉĄǀĄŶşĂƵƐĂnjŽǀĄŶşnjďLJƚŬƽŽŵĄēĞŬ ͼƉƎĞƐŶĠĂēŝƐƚĠĚĞŬŽƌŽǀĄŶşƉŽŬƌŵƽ͕ĞƌŐŶŽŵŝĐŬĄƌƵŬŽũĞƛ ͼǀĞůŝŬŽƐƟϯϱĂϳϱĐů͖ůĂŚĞǀƐĞƐĞƎĞnjĄǀĂĐşƓƉŝēŬŽƵϭϬϬĐů ͼ'EƐĚĄǀŬŽǀĂĐşƉƵŵƉŝēŬŽƵ͖Ϯ͕ϲů cena od 49,99 60,49* DOPRAVA V CENĚ 46 cG1622_44-47.indd 46 DOPRAVA V CENĚ – podmínky služby na www.makro.cz 4 22.9.16 11:13