Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 6.10 .2016 do 12.10 .2016


 - strana 31
     

- strana 31

6NODGQtN          SURORJLVWLFNpFHQWUXPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ VýdČlek po 2. roce u firmy až Kþ/mČs. 9ROHMWH $   %& ' # (        !" # $  'DOåtEHQHILW\ ă1iERURYìSĢtVSďYHNDç.Ā ă$çGQĪGRYROHQp ă'RWRYDQpMtGORYNDQWìQď ă'RWRYDQiNDUWD0XOWLVSRUW          ! " #$$ %$ &'#$(  & Tady jsem správně!  Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! 1iERU\SUREXGRYDQRXSURGHMQX Y3UD]H²+RUQtFK0ďFKROXSHFK Pro oblast: Krč ul. – Špírková, Za Dvorem, Vídeňská, Libušská, Lukešová, Hodkovičky ul. – Na Lysinách, Pod Lysinami, V Mokřinách, K Dubinám, Nad Lesem, U Zátiší přijmeme: VHNRQDMt DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek RGGRKRGY+RWHOX$VWUD 0XNDĢRYVNi3UDKD Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. 'RVWDYWHVHSURVtPSĢtPRQDQiERU\QHERQiVNRQWDNWXMWH QDHPDLOXSHUVRQDO#NDXIODQGF] Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Petry Jeníčkové, zn. DTAMO, tel. č.: 251 051 542 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: petra.jenickova@kaufland.cz 1DEt]tPH • pracovní smlouvu na dobu neurþitou, možnost kratšího úvazku • dva dny v týdnu volné • motivující mzdové ohodnocení, nadstandardní pĜíplatek za noþní smČnu • v rámci vČrnostního programu dovolenou až 5 týdnĤ, 13. mzdu a další atraktivní benefity • kartu MultiSport (pĜíspČvek na sportovní aktivity) • dĤkladné zaškolení a návazné firemní vzdČlávání • možnost seberealizace a osobního rozvoje • jistotu pracovního místa, partnerské jednání a vzájemný respekt www.kaufland.cz  www.kaufland.cz • HOTOVOST AŽ DO DOMU • NA 13 A 16 MÌSÍCÙ STAÈÍ ZAVOLAT • MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY E ÁM HLED ODNÍ H PCE OBC ÁSTU Z AŽ 70.000 KÈ 840 111 177 WWW.SMARTPUJCKA.CZ Všechny novinky ve Vašem e-mailu! www.kaufland.cz/ newsletter TE STĚHUJEHO ? SE DO MENŠÍ ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY, POHLEDY, MEDAILE, ODZNAKY APOD. TEL.: 774 121 121 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! AMO 31 / — za obsah inzerce ručí zadavatel 53