Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 11
     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 11

, , ž tá mon i a tes j ie jedna Dodan .Ob ť i ráp tet í tkusanemus onáby . tok tážouVášh jneVášnovýnáby ravoua mon Sdop ispoko tes j íva tážeauž aa mon i n a d o . d h c u a b i ž n u j a l s d ú e r n p d ich výho lebovnaš .ska ix l .mobe iena www rmác fo in ie ižš l B m ís to 4 .499, -* m ís to 9 .999, -* 5  |   Obývac í s těna 6  |   Obývac í s těna 2 .499 , - 5 .555 , í len t svě .o č v m ís to 9 .999, -* m ís to 13 .999, -* 7  |   Obývac í s těna 8  |   Obývac í s těna 5 .999 , - 7 . 777 , í len t svě .LEDo t če v í len t svě .o t če v PŘEDN ÍPLOCHY SVYSOKÝM LESKEM m ís to 11 .999, -* m ís to 18 .999, -* 9  |   Obývac í s těna 10  |   Obývac í s těna 6 .999 , - 1 1 . 1 1 1 , - í len t svě tněo če v í len t svě .o č v -* m ís to 8 .499, 4 .444 , 4  |   Kon fe renčn ís to lek ÍHOPOKOJE , ÍSTĚNA,Š/V /H :cca210 /169/40cm 1|  PROGRAMDO OBÝVAC 5|  OBÝVAC ) b í lávy sokýle sk/če rná , 2 .499 , -(18030424/01 TVD ÍL,Š/V /H :cca146 ,1x47 ,8x52 ,1cm4 .699 , ÍSTĚNA , vč .LEDo svě t len í , 6|  OBÝVAC V ITR ÍNA,Š/V /H :cca90 /200 /46cm6 .699 , l i š továúchy tka ,Š/V /H :290 /189/40cm5 .555 , Š/V /H :cca90 /130 /46cm 4 .999 , KOMODA,Š/V /H :cca132/90 /35cm3 .799 , NÁSTĚNNÁPOL ICE, (11070282/01 -03 ) Š/V /H :cca137 /134/37cm 4 .599 , .111 , Š/V /H :cca144/25/26 ,5cm 1 KOMODA,Š/V /H :cca145/162/46cm9 .499 , ÍSTĚNA,Š/V /H :cca240 /192/38cm 7|  OBÝVAC (06870084/01 -06 ,99 ) Š/V /H :cca204 ,5/95/46cm 8 .888 , ) 5 .999 , -(18030277/01 ÍSTOLEK, 2|  KONFERENČN ÍSTĚNA,Š/V /H :cca242/200 /42cm 8|  OBÝVAC -04 ) Š/V /H :cca110 /45/67cm 2 .199 , -(18030319/01 7 .777 , -(26470062/01 ) ÍSTOLEK,teakovéd řevo / sk lo , 3|  KONFERENČN ÍSTĚNA,Š/V /H :cca265/190 /45cm 9|  OBÝVAC ) Š/V /H :cca80 /42/80cm 4 .299 , -(26870150/01 ) 6 .999 , -(18030316/01 ÍSTOLEK , 4|  KONFERENČN OBÝVAC ÍSTĚNA,Š/V /H :cca280 /190 /45cm 10|   Š/V /H :cca80 /42/80cm 4 .444 , -(73260143/01 ) -02 ) 11 .111 , -(18030322/01 Navšt i vtená sna Fac e bo oku ONL INESHOPnež5.N0y0ní0jidžrvuíhcůezboží www .mobe l ix .cz dos tupnéon l ine Výhodně nasp lá tky