Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 16
     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 16

T ýdn yak čn í chcen -d í lná , 1|  KOUPELNA,3 Š/V /H :cca100 /177 /30cm , Koupe lnasesk ládá zesk ř íňkypodumyvad lo (Š/V /H , :cca60 /55/29cm ) , vy sokésk ř íně (Š/V /H :cca60 /67 /17cm ) , az r cad lovésk ř íňky (Š/V :29/45cm ) .Koupe lnaje ,v deko rupe r lověb í lásap l ikacem i vlávovéšedé .S MDFpov r chem . Š/V /H :100 /177 /30cm 1 .899 , - nadop lňkovézbo ž í (18030420 /01 ) , 9 .89 1 59% - lny upe tavadoko s |Se 1 -* .699, to 4 s í m ÍŇKA,100%Ba v lna ,500g/m ² , 2|  Ž Š/D :cca16 /21cm 25 , RUČN ÍKPROHOSTY, Š/D :cca30 /50cm 39 , RUČN ÍK,Š/D :cca50 /100cm99 , OSUŠKA, Š/D :cca70 /140cm 189 , PŘEDLOŽKADOKOUPELNY, Š/D :cca50 /70cm 129 , - tava s lnáse í -d 3 (39030010 /01 -04 ;0011/01 -04 ; 0012/01 -04 ;0013/01 -04 ;0014/01 -04 ) .k roužků , 3|  ZÁVĚSDOSPRCHY,vč 100%po lye s te r , možno s tp ran í do30 °C ,cca180 /180cm , ) různévzo ry 159 , -(13560026 4|  KOŠNAPRÁDLO, zed řeva ,súchy tkou , , D /Š/V :cca33/23/38cm 399 D /Š/V :cca37 /28 ,5/40cm 539 , D /Š/V :cca41/32/42cm 669 , (46281489/01 -03 ) , 5|  PŘEDLOŽKADOKOUPELNY 100%po lye s te r ,p ran ívp račcedo , 30 °C ,Š/D : :cca50 /80cm 139 -05 ) rôznefa rby(77040710/01 m ís to 199, -** 99 , , 5 2-57% lna %bav íňka100 |Ž 2 -** to 59, s í m 2  |   Ručn ík100%bav lna 50 /100cm 6|  ODSTRAŇOVAČZROHOVATELÉ KŮŽE,b í lá/ma tná ,p la s t ,bez .2x3V ba te r ie ,vč .č i s t íc íhoš tě tce 279 , NÁSTAVCE,p la s t ,5k s159 , - m ís to 579, -** (89980031 -01 ) 399 , - ÍŇ , 7|  PŘEDS Š/V /H :cca100 /196 /36cm ) 3 .999 , -(18030369/38 4  |   Košnap rád lo cca33 /23 /38cm ÍŇ , 8|  PŘEDS Š/V /H :cca100 /160 /26cm 2 .999 , -(28080125/01 ) s lýbambu í b ÍKOŠ,sv íkem ,b í lý 9|  ODKLÁDAC bambu s ,cca17 /11/13 ,5cm 69 , cca22/15/16cm 99 , cca29/18/18cm 159 , cca33/22/20cm 219 , cca36 /26 /22cm 279 , (46281501/01 -05 ) m ís to 299, -** 159 , - ZÁVĚSNÉPOL ICE,sk roužkyna 10|   pově šen í ,9odk ládac íchpy t l íků , , te x t i l ,ka r ton ,Š/V :40 /88cm 59 (39830003/01 -03 ) 3  |   Závěsdo sp rchy ODSTRAŇOVAČNEČ ISTOT, 11|   od s t raňu jev la syaneč i s to ty , 29 , NÁHRADN ÍNÁPLŇ ,2ku sy/ba len í ;0313 ) 29 , -(49010327 LŽ ÍCENABOTY,2 -d í lnásada59 , 12|   lny pe žkadokou lo řed |P 5 -** to 399, s í m -* m ís to 290, , 9 13 65% - 159 , - 279 , 6  |   Nás tavce m ís to 580, -* 6  |   Ods t raňovač z rohova te lé kůže (49010062 ) ODKLÁDAC ÍPOL IČKANABOTY , 13|   na1pá rbo t ,D /Š/V :29/11/14cm 79 , -(43870010 ) STUPÁTKO,různéba rvy ,p la s t , 14|   max .no sno s t150kg ,sk ládac í ;47380010 ) 189 , -(06091378 DVEŘN ÍDORAZ , ne reza vě j íc í 15|   oce l ,Ø :cca10cm ,cca1 ,3kg , p rov šechnyd ruhypod lah 99 , (81810101 ) ROHOŽKA,p ř í rodn í ,70%koko s , 16|   30%po lyv iny l ,v š ívános t ro jem , Š/D :cca40x60cm 129 , (44370010 /01 ) ROHOŽKA,40%oce ľ ,60%guma , 17|   p ro t i sk luzová ,Š/D :cca40 /60cm 539 , -(47350002/01 -02 ) MCZ10 -6 -a 16/17 Uvedenécen yj soup rode jn ícen ybe zdeko rac í ,dovyp rodán ízá sob .*Původn ícenasevz tahu jenavý robcemne zá vaznědopo ručenoup rode jn ícenu . archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static *Původn ícenasevz tahu jenana š idopo sudp la tnoup rode jn ícenu .V icenab ídekna jde tena www .mobe l ix .c z