Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 21
















































     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 21

, , , 799 38% - lo id t í ísv ropn t |S 11 -** .299, to 1 s í m í ván co inan F , í í?Nevad ycház inančněVámtonev teaf je izu ř . tkemneboza by omů á d n n e ým d v n o e n t v d a e n t e e z t e í l v š řemý P tkyaod lá ínasp tezbož í ikoup lems te íCe inancován ímf tv ic ředn t ros p . jnách rode ichp rmacevnaš fo in í ižš l B -20% , 699 50% - lo id t í snésv |Závě 12 -** .399, to 1 s í m m ís to 869, -** 699 , - tka í ín t chnys navše 11  |   Závěsné sv í t id lo m ís to 869, -** m ís to 869, -** 13  |   Závěsné sv í t id lo 14  |   Závěsné sv í t id lo 499 , - čené íozna jenazbož tahu levasenevz S “ j rode “a„Výp lama jako„Rek 699 , - -** m ís to 1 .949, 1 .699 , 17  |   S to jac í lampa m ís to 199, -* 155 , 15  |   S to ln í lampa m ís to 1 .299, -** 949 , - , 949 47% - lampa í ln to |S 16 -** .799, to 1 s í m 16  |   Závěsné sv í t id lo m ís to 869, -* m ís to 429, -** 18  |   Lampana psac ís tů l 46 ,5cm 399 , - 279 , - lLED tů ís c sa ap |Lampan 19 -** to 869, s í m 31cm , 539 37% - 20  |   S to ln í lampa STROPN ÍSV ÍT IDLO ,p ro3žá rovky , ZÁVĚSNÉSV ÍT IDLO,sk lo-opá l ,že lezo , 17| STOJAC ÍLAMPA ,s tm ívač ,sramenemna 11|   14|     ch rom ,č i réak ry lovéap l ikace ,Ø :cca bez1xE27 /60W ,Š/V :cca30 /32cm č ten í ,1xG9 ,33W ,460 lm ,V :cca180cm 41 ,5cm ,vý ška :cca18cm ,vhodnép ro ;0015 ) ) 699 , -(88780007 1 .699 , -(45580444/01 , žá rovkyene rge t ickýcht ř ídA++-E 799 STOLN ÍLAMPA ,kov , LAMPANAPSAC ÍSTŮL,vč .1x3WLED , 15|   18|   ZÁVĚSNÉSV ÍT IDLO,ch rom/č i rý Š/V /H :cca12 ,5/30 /18 ,5cm ,různé 260Lm ,3000K ,p la s t ,s t ř íb rná ,ø/V :cca , ak ry l ,bez1xE27 ,60W ,230V 699 ba rvy 155 , -(81520002/01 -04 ) -02 ) 13 ,5/31 ,8cm 399 , -(76940110/01 (45580140 /01 -02 ) ZÁVĚSNÉSV ÍT IDLO,p ř í rodn ív lákno ,   ZÁVĚSNÉSV ÍT IDLO , 1žá rovka ,b í lé ,bez 16| 12|   bez1xE27 max .60W ,D /Š :33/30cm 1xE27 ,Ø :cca30cm ,vý ška :cca100cm , 949 , vhodnép rožá rovkyene rge t ickýcht ř íd ZÁVĚSNÉSV ÍT IDLO ,d řevo ,bez1xE27 ) A++-E 699 , -(71600048 max .60W ,D /Š :33/30cm 949 , ZÁVĚSNÉSV ÍT IDLO,ch rom ,ak ry l ,bez STOLN ÍLAMPA ,d řevo ,bez1xE27 13|   1xE27 /60 Wa t t ,ø/V :cca30 /120cm max .60W ,Š/V :50 /45cm 949 , 499 , -(82270119 ) (82270255 ;0142 ;0189/02 ) Navšt í vtená sna Fac e bo oku LAMPANAPSAC ÍSTŮL,p la s t ,vč .1x3 Wa t t 19|   SMD -LED ,300lm3000K ,ø/V :13/max .46 ,5 cm ,vč .f le x irameneap lynu léhos tm íván í -03 ) 539 , -(76940113/01 STOLN ÍLAMPA , 1žá rovka , ma tný 20|   n ik l/b í léopá lovésk lo ,do tekovés tm íván í , ) vý ška :cca21cm 279 , -(41021374/01 ON L I NElS HOP akoT5.er0a0z0vidarcuhov www .mobe ix .sk tova ruon l ine Nákupnasp lá tky