Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 23
     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 23

, , vky ídodá ? Máme čen lé j iš ma l í ř Zapů roodvozp jep to ,žeVašeau te js i l i t is j te tekaz i může teks tenáby js i l i Nakoup ímedodávkuanáby jč nekVámzapů í dm o p . h c ách n j e d o r p h c i š .Zavýhodný a í n v o řešen b czne . ix l .mobe rmacena www fo in í ižš l tB iodvéz sam 33 , - m ís to 55, -** 44 , - 14  |   Houbana nádob í24ks vba l . ík10L l |Kbe 13 -** to 119, s í m 14  |   Pap í rové u tě rky a rkanaokn tě |S 13 , 99 % 16 - -** to 89, s í m , 49 44% m ís to 429, -** 279 , čkem tá tkasesme |Lopa 13 -** to 129, s í m m ís to 89, -** 59 , - lná í -d ,5 ísada c íze l |Uk 17 -** to 869, s í m 16  |   Ú ložnýbox cca16 /23 /7cm 15  |   Odpadkový koš , 99 23% - , 459 47% - chůdky ís c lápě |Sk 18 -** to 429, s í m , 299 30% - i lu s t račnéfo to m ís to 277 , -** m ís to 2 .299, -** 19  |   Ba rva nas těnu 20  |   Vysavačna pod lahu 229 , m ís to 499, -** 279 , 16  |   Ú ložnýbox cca54 /38 /33cm SADAHRNCŮ,u š lech t i láoce lask lo ,sesk leněnou 12|   pok l ičkou ,4 -d í lná ,1xh rnec Ø/V :16 /7 ,5cm+ sk leněnápok l ička ,1xh rnec Ø/V :20 /9 ,5cm+ sk leněnápok l ička ,zvenku :le sk lý+ ma tnép ruhy , zevn i t ř :le sk lý+ses tupn ic í ,úchy tkyakno f l íkz ) ne rezu 399 , -(68760170 999 , - 15+3kg I lu s t račnéfo to HOUBANANÁDOB Í, 14|   , 24k svba l . ,Š/V /H :cca8 ,5/8/5cm ,různéba rvy 33 KUCHYŇSKÉPAP ÍROVÉUTĚRKY , 4k svba l .44 , (82520016 ;37980001 ) ODPADKOVÝKOŠ,různéba rvy ,2oddě lenávěd ra , 15|   ;0040 ) ob jemcca25L 279 , -(06091518 UKL ÍZEC ÍSADA,p la s t ,b í lá/ 17|   ze lená ,2vy t í rac íp rvkyz m ik rov lákna ,1kbe l ík ,1ne rezový žd ímac íko š ,1te le skop ickátyč ) 459 , -(46970001 SKLÁPĚC ÍSCHŮDKY,2s tupně 18|   KBEL ÍK ,různé mo t ivy ,p la s t ,ob jem :cca10L 99 , sbezpečno s tn ímzáb rad l ím , 13|   | ÚLOŽNÝBOX sv íkemaš t í tkemnapop i s ,t ran spa ren tn íumě láhmo ta , 16  ) Č IST ÍC ÍKARTÁČ,D /Š/V :cca16 /7 /3 ,5cm49 , různéba rvy 299 , -(46540012 Š/V /H :cca16 /23/7cm 59 , -Š/V /H :cca23/15/14cm 69 , STĚRKANA OKNA,Š/D :cca22 ,5/20cm49 , | Š/V /H :cca36 /25/10cm 99 , -Š/V /H :cca36 /25/13cm 129 , BARVANASTĚNU ,b í lá15+3kg 19  LOPATKASESMETÁČKEM,Š/D :cca31/24cm99 , ) Š/V /H :cca36 /25/20cm 139 , -Š/V /H :cca41/33/22cm 189 , 229 , -(34300013 KOŠTĚ,D /Š/V :cca25 ,5/4 ,5/120cm99 , Š/V /H :cca41/33/30cm 209 , -Š/V /H :cca54/38/33cm 279 , KARTÁČNA MYT Í,D :cca27cm49 , VYSAVAČNAPODLAHU,800W , 20|   Š/V /H :cca69/38/35cm 419 , -Š/V /H :cca69/38/15cm 279 , (06091515/01 -06 ) ) 230V~50Hz 999 , -(89980042 (45730778/01 -10 ) Navšt í vtená sna Fac e bo oku ON L I NElS HOP akoT5.er0a0z0vidarcuhov www .mobe ix .sk tova ruon l ine Nákupnasp lá tky