Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 5
     

Nejvýhodnější kuchyně - Plzeň - strana 5

, , 1|  PLÁNOVATELNÁROHOVÁ KUCHYŇSKÁL INKA,cca185/365 cm ,bezspo t řeb ičůad řezu 33 .333 , -Ve lkývýbě rba revných komb inac ínaob jednávku ku t cenáby ida ikv ? L rým ta íms tst la tecoudě í tekanev ímea tnovýnáby i tkuzbav tekoup náby o Chce h é r a t s s á V k e t a l p .Zapo í en . jnách rode ichp š Takénato mámeřeš a n v e c a rm o f n i í š ž i l í.B t ros ta tebezs vy může (18710122/01 ) 2|  PLÁNOVATELNÁROHOVÁ KUCHYŇSKÁL INKA,bez spo t řeb ičůad rezu ,ro změ r : 295/187 ,5cm ,ve lkývýbě r ba revadeko růd řeva , 49 .999 , (04530589/01 -03 ) ských 3|  TYPOVÝPROGRAM kuchyň sk ř íněk ,bezspo t řeb ičů . a SKŘÍŇNASPOTŘEBIČE, Š/V /H :cca60 /200 /57cm , bezspo t řeb ičů 2 .799 , b SPODNÍSKŘÍŇKA, Š/V /H :cca40 /85/57cm 1 .399 , c DŘEZOVÁSKŘÍŇKA, Š/V /H :cca100 /85/57cm , vč .d řezu 3 .099 , d SKŘÍŇKANASPORÁK, Š/V /H :cca60 /86 /57cm 1 .199 , e HORNÍSKŘÍŇKA, Š/V /H :cca40 /54/32cm 699 , f HORNÍSKŘÍŇKA, Š/V /H :cca100 /54/32cm 1 .099 , g HORNÍSKŘÍŇKA, Š/V /H :cca60 /32/32cm 799 , - -* .999, to 54 s í m č -K , tážza1 í& mon dodán (25390039/01 -28 ,99 ) INKA,š í řka240 4|  KUCHYŇSKÁL cm ,vč .p racovn íde sky ,bez spo t řeb ičůad řezu 8 .599 , -SKŘ ÍŇ NASPOTŘEB IČE,š í řka60cm ,bez spo t řeb ičů 3 .799 , -(26460086/20 , .333 33 39% - řezu čůad i řeb t |bezspo 1 PŘEDN ÍPLOCHY SVYSOKÝM LESKEM NĚMECKÝ KVAL ITN Í VÝROBEK VÝBĚR BAREV UPRAVEN Í NA M ÍRU 22 ,01 -11 ) , .999 49 1% 3 - rezu čůad i řeb t |bezspo 2 -* .999, to 72 s í m č -K , tážza1 í& mon dodán 5 LET NĚMECKÝ KVAL ITN Í VÝROBEK PŘEDN ÍPLOCHY SVYSOKÝM LESKEM ZÁ RUKA VÝBĚR BAREV 1 NA DŘEVĚNÉ ČÁST IKUCHYNĚ LZE IND IV IDUÁLNĚ NAPLÁNOVAT 5 řka60cm í češ i řeb t íňnaspo ř |Sk 4 7 , .799 3 6 , .799 2 40% - če i řeb t íňnaspo ř |Sk 3 -* .699, to 4 s í m rokého i rzeš Výbě lů í ivýchd l t o j u ram edn rog p sné škazávě vý 72cm a c c y k íň ř sk ladem sk 3 4 VÝROBEKJE ZCELA ROZLOŽEN SNADNÁ MONTÁŽ ladem sk 2 Zob razenése s ta vykuch yn ív le tákuse mohou l i š i todkuch yn ívy s ta ven ých nap rode jnách .P láno va te lnékuch yněne j sousk lademaj sounaob jedná vku . ONL INESHOPnež5.N0y0ní0jidžrvuíhcůezboží www .mobe l ix .cz dos tupnéon l ine Výhodně nasp lá tky m řka240c í ,š inka l ská chyň 4|Ku , .599 8