Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 1
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 1

Ko loš tě s t í s levaaž50%zV a šehonákupu 07 . 10 . 16-09 . 10 . 16 V í ce in fo rma c íuvn i t ř N e j výh odn ě j š íku c h y n ě na m í ru Nab ídkap la t íod03 .10 .2016do16 .10 .2016 •SKLOKERAM ICKÁVARNÁDESKA ECT640SC,4va rnézóny , do tykovésenzo rovéov ládán í •VESTAVNÁTROUBABO636E20X , mu l t i funkčn ísven t i lá to rem , ob jem67l ,En .t ř .A •KOM ÍNOVÁD IGESTOŘ WHC623E16X , 3s tupněvýkonu , max505m3/h ,LEDo svě t len í (18870028/01 ;18870048/01 ; 18870000 ;1887999/97 ) , 9 9 9 . 34 -36% T V 0cm ca305x21 rc změ ro -* .999, to 54 s í m rek lamy , .999 17 t Cenazase t le ruka5 zá roubu nat rma zda Zná tez ska rnáde va ř to s ige d rouba t PŘEDN ÍPLOCHY SVYSOKÝM LESKEM VÝBĚR BAREV UPRAVEN Í NA M ÍRU NĚMECKÝ KVAL ITN Í VÝROBEK LZE IND IV IDUÁLNĚ NAPLÁNOVAT ROHOVÁKUCHYŇSKÁL INKA,bezspo t řeb ičůad řezu ,ro změ r : ) cca305x210cm 34 .999 , -Obk ladvýk lenkuzap ř íp la tek (14980330/01 Ko loš tě s t í exk luz ivně 16 . 0 1 . 9 0 . 7 0 uná s ! Uvedenécen yj soup rode jn ícen ybe zdeko rac í ,dovyp rodán ízá sob .*Původn ícenasevz tahu jenavý robcemne zá vaznědopo ručenoup rode jn ícenu . archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static *Původn ícenasevz tahu jenana š idopo sudp la tnoup rode jn ícenu .V icenab ídekna jde tena www .mobe l ix .c z . P láno va te lnékuch yněne j sousk lademaj sounaob jedná vku .Zob razenése s ta vykuch yn ív le tákuse mohou l i š i todkuch yn ívy s ta ven ýchvp rode jnách