Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 16
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 16

T ýdn yak čn í chcen 1|  KOUPELNA, 3 -d í lná ,koupe lnasesk ládá : sk ř íňkapodumyvad lo , Š/V /H :cca60 /55/29cm , bezumyvad la ,vy sokásk ř íň Š/V /H :cca60 /67 /17cm , z r cad lovásk ř íňka Š/V :29/45cm 1 .899 , - nakoupe lny (18030420 /01 ) 2|  ŠŇÚRANAPRÁDLO, b í lá ,po lyp ropy len/po ly s ty ro l , vn i t řn íivně j š ípouž i t í , ) šňú ra :21 m 129 , -(66010012 , 9 .89 1 59% - lny upe tavadoko s |Se 1 -* .699, to 4 s í m 3|  WCSEDÁTKO, p la s t ,6různýchvzo rů ,umě lá hmo ta/kov ,cca38/45 ,5cm ) 195 , -(31680001 tava s lnáse í -d 3 4|  PŘEDLOŽKADO KOUPELNY , 4různéba rvy , 100%ba v lna ,p ran ído40 °C , , Š/D :cca50 /80cm 88 (68430023 ;80170005 ;86440126 ) ÍK,různéba rvy , 5|  RUČN 100%ba v lna ,p ran ído60 °C , Š/D :cca50 /90cm 38 , (84180051 ) ÍFÉN,sk ládac í , 6|  CESTOVN 2s tupněvýkonu ,různéba rvy ) 169 , -(42700001 ÍČ IST IČ, 7|  PARN vče t .9 -d í lnéhop ř í s lu šen s tv í , nádobanavodu300 m l , ) 1000 W 559 , -(67340021 , 9 12 48% - lo rád ranap |Šňú 2 -** to 249, s í m , 5 19 44% - tko | WCsedá 3 -* to 349, s í m i lu s t račnéfo to m ís to 232, -* 88 , 4  |   P řed ložka cca50 /80cm -* m ís to 87, 38, 5  |   Ručn ík ² /m 340g ÍŇ , deko rA vo la/b í lá , 8|  PŘEDS Š/V /H :cca100 /196 /36cm ) 3 .999 , -(18030369/38 ÍŇ , 9|  PŘEDS deko rdubSanRemo /če rná , Š/V /H :cca100 /160 /26cm ) 2 .999 , -(28080125/01 RUČNĚTKANÝKOBEREC, 10|   80%ba v lna ,20%PES ,ručně tkaný ,Š/D :cca70 /120cm , -08 ) 85 , -(67670002/01 BĚHOUN, 11|   100%po lyp ropy len , s t ro jovětkaný , Š/D :cca80 /200cm 299 , (77590237 /01 -02 ; 80650202/01 -02 ) DVEŘN ÍZARÁŽKA, 12|   p ro t i sk luzováspodn ís t rana , u š lech t i láoce l ,cca0 ,75kg ) 59 , -(81810093 m ís to 252, -* m ís to 1 .299, -* 6  |   Ces tovn í fén 7  |   Pa rn í č is t ič 169 , - 559 , - BARVANASTĚNU , 13|   ) b í lá15+3kg 249 , -(34300013 SADA5RAM ÍNEK, 14|   ) d řevo 88 , -(85000015 ÚLOŽNÝKOŠ, 15|   vodn íhyac in t ,p ř í rodn íba rva , cca21/19/33cm 85 , cca37 /25/21cm 139 , cca41/29/22cm 195 , (81270047 /01 -03 ) PODLOŽKAPODBOTY, 16|   p la s t ,če rnába rva , ) cca75/38cm 89 , -(82490086 MCZ10 -6 -a 16/17 Uvedenécen yj soup rode jn ícen ybe zdeko rac í ,dovyp rodán ízá sob .*Původn ícenasevz tahu jenavý robcemne zá vaznědopo ručenoup rode jn ícenu . archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static *Původn ícenasevz tahu jenana š idopo sudp la tnoup rode jn ícenu .V icenab ídekna jde tena www .mobe l ix .c z