Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 17
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 17

, , ček távkyz vkyzpobo tá y iVychy ch Vy czvsekc . ix l .mobe ?Na www t i ík akoup ž tavenéhozbo tečněvýhodněn ,vys tesku Chce íchkusů ledn ídkupos inab l i rav ip ř p s á V o r p e sm j k e č o b po . řádnéceny imo jza m rode iavýp j rode p , .999 2 % 18 - íň s řed |P 9 -** .699, to 3 s í m , .999 3 38% - íň s řed |P 8 -* .499, to 6 s í m /120cm ca80 |Běhounc 11 /120cm ca70 cc re kobe čnětkaný |Ru 10 -* to 278, s í m -* to 869, s í m , 85 69% - m ís to 130, -* 59 , 12  |   Dve řn í za rážka m ís to 277 , -** , - 249 , 85 1% 6 - /33cm /19 ca21 šc žnýko lo |Ú 15 -* to 219, s í m , 299 65% - 13  |   Ba rva nas těnu 15+3kg I lu s t račnéfo to m ís to 116, -* -** m ís to 119, 14  |   Sada5 ram ínek 16  |   Pod ložkapodbo ty 89 , - 88 , - Navšt í vtená sna Fac e bo oku ON L I NElS HOP akoT5.er0a0z0vidarcuhov www .mobe ix .sk tova ruon l ine Nákupnasp lá tky