Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 22
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 22

T ýdn yak čn í chcen -** m ís to 69, 59 , - naku chyň sképo t řeby -** m ís to 399, 199 , 299, 29, 59, , 699 % 19 359 , - -* m ís to 899, -** m ís to 39, 1  |   Sk len ice nas topce 2  |   Ka ra fa 3  |   H rnek 2  |   Sk len ička , 999 50% - s i rv e inovanýs |Komb 4 -** .999, to 1 s í m 2  |   Sk len ičkanako řa lku lnásada í -d 62 4 19, s i rv íse ln íde |J 5 -** to 869, s í m -** m ís to 439, 6  |   Sadap ř íbo rů lná í -d 30 sada 5  |   Sada m ís VHODNÉ DO MYČKY NÁDOB Í , 999 lnásada í -d |8 7 -* m ís to 556, 359 , 139 , 4 19, -* m ís to 249, 8  |   Pánev m ís to 725, -* 8  |   Wok 9  |   Pánev ø :24cm VHODNÉ DO MYČKY NÁDOB Í VHODNÉPRO INDUKČN Í DESKY 229, 10  |   H rnec -** m ís to 259, 195 , 11  |   H rnec ICENAKOŘALKU,sk lo ,6k s 1|  SKLEN , -SKLEN ICENASEKT , vba len í 165 sk lo ,6k svba len í 165 , -SKLEN ICE lo ,6k svba len í NAB ÍLÉV ÍNO,sk 165 , -SKLEN ICENAP IVO , sk lo , , -SKLEN ICENA 6k svba len í 199 ČERVENÉV ÍNO ,sk lo ,6k svba len í -05 ) 199 , -(38430048/01 ,350 m l 59 , 3|  HRNEKNAKÁVU HRNEK,2různévzo ry ,ke ram ika , , -ŠÁLEK ob jemcca340 m l 59 JUMBO,ke ram ika ,ob jemcca40c l ;0188 ;0075 ;43430216 ) 59 , -(38430187 -D ÍLNÁSADAHRNCŮ ,h l ín íkovál i t ina , 10| HRNEC,sma l tovaný ,ø :16cm229 ,   7|  8 sk leněnépok l ičky ,dvo j i táp ro t ip ř i lna vá TEMOSKA ,cca1 ,5 l 199 , -cca2 ,5 l v r s tva ,vhodnép roindukčn íoh řev 999 , ;0069/01 -02 ) 249 , -(38430068/01 (68760017 ) HRNECBEZPOKL IČKY, 11|   , Ø/V :cca16 /7 ,5cm 195 HRNECNA MLÉKO, Ø/V :14/12cm 229 , HRNECSPOKL IČKOU, i résk lo ,ob jemcca1 ,5 l Ø/V :cca16 /9 ,5cm 229 , 2|  KARAFA,č 299 , -SKLEN IČKANAKOŘALKU ,6 HRNECSPOKL IČKOU, (38430066 ;0067 ) k s ,ob jemcca30 m l 59 , SKLEN IČKA, Ø/V :cca20 /11 ,5cm 299 , l in ík ,sukaza te lemtep lo ty , 9|  PÁNEV,h různéba rvy ,sk lo ,ob jemcca360 m l HRNECSPOKL IČKOU, ÍBORŮ,30 -d í lná ,u š lech t i lá 6|  SADAPŘ nep ř i lna výpov r ch ,ø/V :24/6 ,5cm 419 , 29 , -(38430184 ;0175 ;82890012 ) Ø/V :cca24/13 ,5cm 419 , ) oce l ,p ro6o sob 419 , -(67430050 -02 ) ø/V :cca28/7cm 469 , -(35860023/01 (68760068/01 -05 ) MCZ10 -6 -a 22/23 řevěnáúchy tka ,øcca 8|  PÁNEV WOK,d INOVANÝSERV IS,h rana tý 30cm 139 , -PÁNEV ,u š lech t i láoce l , 4|  KOMB tva r ,62 -d í lnýsada 999 , -(71360301 Ø/V :cca28/5 ,5cm 419 , -PÁNEV, ) u š lech t i láoce l ,le š těná ,vhodnána ÍDELN ÍSERV IS,18d í lnásada , 5|  J indukčn íoh řev ,ø/V :cca24/5cm359 , 699 , -SADA M ÍS,7 -d í lnásada359 , (49010046 /01 ;35860017 ;0018 ) Uvedenécen yj soup rode jn ícen ybe zdeko rac í ,dovyp rodán ízá sob .*Původn ícenasevz tahu jenavý robcemne zá vaznědopo ručenoup rode jn ícenu . archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static *Původn ícenasevz tahu jenana š idopo sudp la tnoup rode jn ícenu .V icenab ídekna jde tena www .mobe l ix .c z