Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 23
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 23

, , vky ídodá ? Máme čen lé j iš ma l í ř Zapů roodvozp jep to ,žeVašeau te js i , 839 35% - l i t is j te tekaz i může teks tenáby js i l i Nakoup ímedodávkuanáby jč nekVámzapů í dm o p . h c ách n j e d o r p h c i š .Zavýhodný a í n v o řešen b czne . ix l .mobe rmacena www fo in í ižš l tB iodvéz sam ísada c í t s i |Č 12 -* .299, to 1 s í m -* m ís to 549, 555 , - m ís to 724, -* 13  |   Žeh l íc íp rkno 4 19 , 14  |   Sušák nap rád lo m ís to 199, -** 1 15 , m ís to 415, -** m ís to 169, -** 15  |   Košna p rád lo 16  |   Odpadkový koš 17  |   Odpadkový koš m ís to 419, -** -* m ís to 73, 279 , 18  |   Košna p rád lo 279, 1 15 , 39, , 9 .29 1 48% - č sava |Vy 20 -* .499, to 2 s í m 19  |   Kbe l ík ré /mok ché Su í n á v á s y v m ís to 580, -* m ís to 439, -* m ís to 499, -** 21  |   Sk lápěc í schůdky 22  |   Ú ložný p ros to r 23  |   Po j ízdný ú ložnýp ros to r 299 , - 199 , 335 , - , Č IST ÍC ÍSADA, mop 12|   u l t ra max ,věd ro , žd ímac í mechan izmu s , p la s t 839 , -(85940091 ) KOŠNAPRÁDLO,p la s t ,20L , 15|   , cca43/32/25cm 115 cca59/40 /29cm ,40L 139 , -01 ) rôznefa rby(38170002 ODPADKOVÝKOŠ, ŽEHL ÍC ÍPRKNO,po tah 16| 13|     Š/V /H :cca37 ,5/82/40cm 279 , srůzným i mo t ivy , Š/V /H :cca105 ,5/82/40cm 419 , oce lovýpod s ta vec , (66010018/01 -02 ) cca110 /33cm 555 , (66010007 ) SUŠÁKNAPRÁDLO, 14|   kov ,b í lýlak , mod ré ch rán .rohů ,dé lkašňů r : ) 18 m 419 , -(66010037 KOŠNAPRÁDLO,p la s t , SKLÁPĚC ÍSCHŮDKY, 18|   21|   D /Š/V :cca43/32/54cm , různéba rvy ,no sno s t max .150kg ,oce l , cca50l 279 , -p la s t ,ob jemcca30l , D /Š/V :cca55/46 ,5/82cm 299 , (77130001 ) D /Š/V :cca37 ,5/26 ,5/47cm 219 , (38170001/01 ) KBEL ÍK,2ba revnáp roveden í ,p la s t , 19|   sv íkem ,5L ,ø/V :cca23/20cm 39 , 10L ,ø/V :cca28/27cm 69 , (82490268/01 -02 ;0269 ) ODPADKOVÝKOŠ,uměáhmo ta ,se 17|   VYSAVAČ nasuchéi mok ré zacvakávac ímv íkemzab raňu j íc imzápachu , 20|   vy sáván í ,1600W ,nádobacca 3různéro změ ry ,10 l ,cca30 /18/34cm 115 , 20 l ,vče t .p ř í s lu šen s tv í1 .299 , 25 l ,cca40 /25/46cm 279 , (67340007 ) -03 ) 45 l ,cca40 /30 /60cm 335 , -(35560012/01 Navšt í vtená sna Fac e bo oku POJ ÍZDNÝÚLOŽNÝPROSTOR 22|   t ran spa ren tn í ,v íko :an t rac i t , se6ko lečky ,ro zme r :76 /39/16cm 199 , se4ko lečky ,ro změ r :56x16 ,5x37cm 115 , (82490094 ;0095 ) POJ ÍZDNÝÚLOŽNÝPROSTOR, 23|   t ran spa ren tn í/an t rac i t ,zp la s tu , Š/V /H :cca76 /57 /18cm ,sv íkem , ) ob jem125L 335 , -(82490299 ON L I NElS HOP akoT5.er0a0z0vidarcuhov www .mobe ix .sk tova ruon l ine Nákupnasp lá tky