Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 24
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 24

, 1 táž í& mon Dodán ) 2 .2016 0 1 . 1 3 o d , ě n y h c u k é ln te lánova chnyp še nav í& ce„Dodán ramyseak rog skép chyň loženéku chnyroz še . ravy .Nav jek íkudop ípo ř chp cký íhocenn i r ln t tuá lek leak chae í jepod tu č ,vodovodn ch ravaú lynový omsedop ezp t B o p . y , k z km á k 0 a 5 z o é d n i e t s ř v o a n z e l ižu j ro rovzdá íp t ip t la la .Nep cep .Ak ) .2016 íku .10 ído31 t la )P 2 leběžnéhocen tovanécenypod č je(budouú tahu “nevz táž mon Kč -* m ís to 1 .299, 777 , - -* m ís to 3 .299, 1 . 799 , - m ís to 3 .699, -* 2 .699, 3  |   Regá lnabo ty 2  |   Sk ř íňkanašpe rky 1  |   E lek t r ický k rb í tv s množ omezené -* m ís to 3 .299, od 1 .999 , 4  |   Bo tn ík m ís to 3 .999, -* m ís to 3 .199, -** 2 .222 , - m ís to 2 .799, -* 2 .999 , - 1 .599 , - od od 6  |   Komoda cca80 /86 /50cm 6  |   Komoda cca104 /86 /45cm ELEKTR ICKÝKRB,2s tupněvýkonu , 1|   950 -1950W ,och ranap ro t ip řeh řá t í , Š/V /H :cca42/56 ,5/25 ,5cm 2 .699 , ,03 ) Obmedzené množ s tvo (73260381/01 7  |   Komoda cca74 /85 ,4 /44 ,5cm růbo t ,te le skop ickátyč , 3|  REGÁLNABOTY,36pá Š/V /H :cca68/218 -279cm 777 , -(06400157/01 ) KOMODA , deko rbe tonsvě t lý/b í lá , 6|   Š/V /H :cca149/86 /45cm 3 .499 , Š/V /H :cca104/86 /45cm 2 .999 , Š/V /H :cca194/86 /45cm 5 .499 , - ÍK,b í lávy sokýle sk ,poch romované 4|  BOTN úchy tky ,Š/V /H :cca93 ,2/124/25cm 1 .999 , -02 ) Š/V /H :cca93 ,2/124/25cm 2 .499 , -(10870254/01 (18030415/01 -03 ) SKŘ ÍŇKANAŠPERKY, 2|   .799 , KOMODA,různéba rvy , Š/V /H :cca43/146 /41cm 1 7|   /H :120 /86 /50cm2 .999 , -Š/V /H :cca80 /86 /50cm 2 .222 ,  KOMODA,Š/V STOJAC ÍZRCADLO ,Š/V /H :cca34/144/37cm 5| Š/V /H :74/85 ,4/44 ,5cm 1 .599 , Š/V /H :cca152/107 /50cm 4 .444 , -(18030342/02 ,01 ,03 ) (18030270 /01 ,05 ;0368/11 -12 ,39 ) 1 .799 , -(79680045/01 ;73260327 /01 ) 15800 19000 37004 40010 4600 1 P rahaS todů lky P rahaVysočany ČeskéBudě jov i ce Ú s t ínadLabem L ibe re c Ná rožn í1390 /4 Ko lbenova50 S t rakon ická1278 Kzah rádkám4 KBauhausu612 6 1900 B rno 70030 Os t ra va 7830 1 O lomou c Te l . :230881000 Te l . :283061900 Te l . :388606000 Te l . :471211211 Te l . :481777000 Te l . :519789000 Te l . :596722799 Te l . :581832000 PO -NE :10 :00 -20 :00 PO -SO :10 :00 -19 :30 PO -SO :9 :00 -19 :00 PO -PÁ :10 :00 -19 :00 -SO :9 :30 -19 :00 PO -NE :10 :00 -19 :00 PO PO -PÁ :10 :00 -19 :00 PO -PÁ :10 :00 -20 :00 NE :10 :00 -19 :00 NE :10 :00 -18 :00 SO -NE :9 :00 -19 :00 SO :9 :00 -19 :00 V ídeňská123 Ho rn í79 NE :10 :00 -18 :00 NPHaná SO -NE :09 :30 -19 :30 NE :9 :00 -18 :00 Ve ške rénab ídkyj soup la tnéod03 .10 .do16 .10 .2016 ,dovyp rodán ízá sob .Ch yb y ,sazb yat i sko véch yb yj souvyh razen y .V šechn ycen yj soup rode jn ícen y ,v šechn ycen yvče tněDPH .P ře sné ž íbe zdeko račn íchp ředmě tů . Odbě rpouzev mno ž s tv ítyp ickémp rodomácno s t .T i ráž :V ydá váaro z š i řu je :XMLXobchodn í ro změ ryaná vodynaúd ržbuj soukdo spo z ic inap rode jně . Zbo .mobe l ix .cz ,in fo@moebe l ix .cz s . r .o . ,Ná ro žn í1390 /4 ,P raha5 ,S todů lkyPSČ15800www Spec iá ln íakcejako1+1zda rmasenemus ívz tahova tnae -shop . Navšt i vtená sna MC -Ba s i s MCZ10 -6 -a 24 Nab idkap la t íod03 .10 .2016do16 .10 .2016 Fac e bo oku ONL INESHOPnež5.N0y0ní0jidžrvuíhcůezboží www .mobe l ix .cz dos tupnéon l ine Výhodně nasp lá tky