Aktuálníletáky.cz   

Mobelix nábytek - leták : Nejvýhodnější kuchyně

Platnost od 3.10 .2016 do 16.10 .2016


Nejvýhodnější kuchyně - strana 4
     

Nejvýhodnější kuchyně - strana 4

Ak čn ít ýdn yku ch yn í , .999 57 % 14 - ladu ík ř op lecenovéh Cenad u Möbe l ix -** .999, to 67 s í m č -K , tážza1 í& mon dodán CENOVÝPŘ ÍKLAD PLÁNOVATELNÁROHOVÁKUCHYNĚ, ro změ r :cca226 ,6 /216 ,6cm ,ve lkývýbě rba rev adeko rů d řev innaob jednávku ,bezspo t řeb ičů ad řezu ,obk ladvýk lenkuzap ř íp la tek 57 .999 , (04530676 /01 -02 ) 5 LET NĚMECKÝ KVAL ITN Í VÝROBEK LZE IND IV IDUÁLNĚ NAPLÁNOVAT PŘEDN ÍPLOCHY SVYSOKÝM LESKEM ZÁ RUKA VÝBĚR BAREV VCENĚ ř to s ige d ska rnáde va rouba tavnát s ve a k č i n d la ch NA DŘEVĚNÉ ČÁST IKUCHYNĚ , .999 1 6 38% - ladu ík ř op lecenovéh Cenapod -* .999, to 99 s í m č -K , tážza1 í& mon dodán CENOVÝPŘ ÍKLAD 5 LET UPRAVEN Í NA M ÍRU LZE IND IV IDUÁLNĚ NAPLÁNOVAT ZÁ RUKA VÝBĚR BAREV NA DŘEVĚNÉ ČÁST IKUCHYNĚ NĚMECKÝ KVAL ITN Í VÝROBEK PLÁNOVATELNÁKUCHYŇSKÁL INKA, š í řka :cca300 ,4d í lnásadaspo t řeb ičů . Ob ložen í výk lenku ,bočn ice , myčkanádob íad řezza p ř íp la tek .Výbě rba revnaob jednávku61 .999 , (04530657 /03 ,01 -02 ) MCZ10 -6 -a 04/05 Uvedenécen yj soup rode jn ícen ybe zdeko rac í ,dovyp rodán ízá sob .*Původn ícenasevz tahu jenavý robcemne zá vaznědopo ručenoup rode jn ícenu . archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh mkimg.sh~ nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static *Původn ícenasevz tahu jenana š idopo sudp la tnoup rode jn ícenu .V icenab ídekna jde tena www .mobe l ix .c z Zob razenése s ta vykuch yn ív le tákuse mohou l i š i todkuch yn ívy s ta ven ýchvp rode jnách .P láno va te lnékuch yněne j sousk lademaj sounaob jedná vku .