Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden :

Platnost od 13.10 .2016 do 19.10 .2016


 - strana 37
     

- strana 37

INZERCE Tady jsem správně! Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Krč ul. – Špírková, Za Dvorem, Vídeňská, Libušská, Lukešová, Hodkovičky ul. – Na Lysinách, Pod Lysinami, V Mokřinách, K Dubinám, Nad Lesem, U Zátiší přijmeme: DISTRIBUTORY pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Petry Jeníčkové, zn. DTAMO, tel. č.: 251 051 542 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: petra.jenickova@kaufland.cz Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce www.kaufland.cz 323 607 653, 603 983 196 Týdeník Kaufland do Vašich schránek Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Komplexní EH]SHþQRVWQtVOXåE\ DIDFLOLW\PDQDJHPHQW -VLNRPXQLNDWLYQtUiGVHXþtãQRYêP YČFHP"&KFHãVXSHUSUiFLY3UD]H" 5R]ãLĜXMHPHQiãWêPRQiVOHGXMtFtSR]LFH ‡ ‡ ‡ RVWUDKDREFKRGQtKRGRPX GHWHNWLYYFLYLOX REVOXKDNDPHURYpKRV\VWpPX 'RVWDQHVHWLSURIHVLRQiOQtKR]DãNROHQt ]tVNiQtFHUWL¿NiWX]GDUPDXKUD]HQt YVWXSQtFKOpNSURKOtGHN 0]GDEXGHXSĜHVQČQDSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFK .RQWDNWWHO HPDLOMXVWRYD#DYHVVHUYLVQLF] %H]SHþQRVWQtVOXåEDSĜLMPH QDVYp]DNi]N\Y3UD]H2VRE\ VþiVWHþQêPQHERSOQêPLQYDOLGQtP GĤFKRGHP ý,'3,' QDKODYQtSUDFRYQtSRPČU 95È71e675Èä1e$35$&291Ë.<Ò./,'8 0]GDEXGHXSĜHVQČQDSĜLRVREQtFKSRKRYRUHFK 9ROHMWHQDWHO 3LãWHSHUVRQDOQLSUDKD#DYHVSOXVF] AMO 37 / – za obsah inzerce ručí zadavatel 109