Aktuálníletáky.cz   

Kaufland leták na tento týden + příští týden : Nejnovější leták Kaufland

Platnost od 20.10 .2016 do 26.10 .2016


Nejnovější leták Kaufland - strana 31
     

Nejnovější leták Kaufland - strana 31

Prokopské údolí aneb Zachráněný kras JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ P amatujete si scénu z  filmu Pelíšky, jak příslušník bezpečnosti vypráví žákům příběh o  zastřelení diverzanta? „Rozkaz zněl jasně, nesmí projet muž s  koženou brašnou!“ Nešťastný „odstřelený“ pošťák pak skončil ve  vodě. Filmovou sekvenci si můžeme připomenout při výletu do Prokopského údolí. ní památce Opatřilka-Červený lom. Lomové stěny tady vytvářejí pěkně divokou scenérii. Podobně jako na  jiných krasových místech i  zde je významné naleziště zkamenělin. U  cesty využijeme několika kamenů k  otestování šikovnosti. Míjíme viadukt u  Klukovic (opodál stojí Klukovický mlýn), za  ním je velké dětské hřiště s  prolézačkami, pískovištěm, dřevěným hradem a dalšími atrakcemi, je tu i ohniště, kde můžeme opékat. Ještě nás čeká tunel ve skále i zmíněné romantické Jezírko, které vzniklo zatopením lomu, a cíl v městské části Prahy Hlubočepy. Před námi jsou impozantní železniční viadukty pražského Semmeringu, klenoucí se až 35 m nad údolím. Míjíme restauraci, další jsou v  centru Hlubočep. Postupně narazíme i  na  pár průmyslových objektů, důkaz podnikatelských snah v 19. a na začátku 20. století. Byla postavena železniční trať, silnice údolím (dnes se zákazem vjezdu). Až sem, na  jižní okraj Prahy, dosahuje Český kras. A Prokopské údolí je mimořádně oblíbeným vycházkovým cílem – romantickou trasu kolem bývalých vápencových lomů, s  místy jako vystřiženými z  filmových westernů, zdolávají rodiny s  dětmi stejně jako maminky s  kočárky, případně party odrostlejších výletníků. Velmi příjemnou nenáročnou vycházku absolvujeme od  železniční stanice Holyně. Zelená turistická značka a  také značka naučné stezky Prokopské a  Dalejské údolí nás vede k chráněné Přírod- Cenná krasová lokalita byla ohrožena, ale podařilo se ji zachránit, v  roce 1993 zde byl vyhlášen přírodní park. Vlakem se vrátíme do  Holyně, celá vycházka měří asi 4 km. Přístup a  příjezd: Údolím jezdí vlak z Prahy-Smíchova, severního nástupiště, přes Hlubočepy, Holyni, Řeporyje atd. K  železniční stanici Holyně dojedeme autem z  ulice K  Barrandovu přes Holyni. Parkování: malý prostor u železniční stanice Holyně. Otevírací doba: Celá lokalita je volně přístupná. Pramen a foto: Nakladatelství Soukup & David inzerce Tady jsem správně! 6NODGQtN Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! SURORJLVWLFNpFHQWUXPY0RGOHWLFtFKX3UDK\ VýdČlek po 2. roce u firmy až Pro oblast: Horní Měcholupy a okolí přijmeme na pozici: SPEDITÉRA pro pravidelný týdenní rozvoz našich reklamních novin KAUFLAND distributorům Kþ/mČs. • dobrou orientaci v Horních Měcholupech a okolí • dodávkový automobil s užitečnou nosností 1,5 t s možností náhrady • čas rozvozu v úterý • koncesní listina na dopravu, př. ŽL 9ROHMWH Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Kateřině Moslerové, zn. SPDAHo, tel. č.: 251 051 521 Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: katerina.moslerova@kaufland.cz 'DOåtEHQHILW\ ă1iERURYìSĢtVSďYHNDç.Ā ă$çGQĪGRYROHQp ă'RWRYDQpMtGORYNDQWìQď ă'RWRYDQiNDUWD0XOWLVSRUW www.kaufland.cz Jedinečná příležitost INZERCE v našich novinách pro velké a střední firmy • po celém Česku - v nákladech 3 000 000 ks • • i po jednotlivých regionech • Kontaktujte našeho regionálního zástupce Tady jsem správně! 323 607 653, 603 983 196 Dotazy týkající se nabídky zboží a provozu OD rádi zodpovíme na bezplatné lince 800 165 894. Jsme víc než jen úspěšná mezinárodní obchodní společnost. Základem našeho úspěchu jsou lidé. Na spokojenosti našich zaměstnanců nám opravdu záleží! Pro oblast: Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy, Petrovice, Hostivař, Pitkovice, Křeslice, Benice, Uhříněves, Dubeč, Hájek, Královice přijmeme:          www.kaufland.cz        !" # $          ! " #$$ %$ &'#$(  & AMO 31 / — pro pravidelné doručování našich reklamních novin do poštovních schránek Pokud máte ukončenou povinnou školní docházku, dovršili jste 15 let věku, bydlíte v uvedených lokalitách a máte pravidelně volné středy, pak si můžete u nás přivydělat. Zašlete nám Vaši adresu a telefon a jestliže budete vybráni, budeme Vás kontaktovat. Nezapomeňte na dárek! 20. 10. Vendelín 23. 10. Teodor 21. 10. Brigita 24. 10. Nina 22. 10. Sabina 25. 10. Beáta $   %& ' # ( DISTRIBUTORY Dálniční známky si můžete u nás zakoupit na oddělení INFO. 26. 10. Erik, Ervín Darovat radost... ... může být tak jednoduché! Naše dárkové poukázky zakoupíte u pokladen Dárko pouká vá Dárkovázka poukázka 500 K č 200 Kč Kontakt: Kaufland ČR v.o.s., k rukám paní Monice Michálkové, tel.č.: 251 051 520, zn. DTAHO, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6, e-mail: monika.michalkova@kaufland.cz www.kaufland.cz AKČNÍ PŮJČKA PRO VAŠE PODNIKÁNÍ VOLEJTE ZDARMA 800 701 222 TE STĚHUJEHO ? SE DO MENŠÍ ODKOUPÍME NÁBYTEK, OBRAZY, HODINY, KOBERCE, PORCELÁN SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY, POHLEDY, MEDAILE, ODZNAKY APOD. TEL.: 774 121 121 NEVYHAZUJTE! PLATÍ STÁLE! za obsah inzerce ručí zadavatel 56