Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Nová letní móda 2018

Platnost od 9.4 .2018 do 9.10 .2018


Nová letní móda 2018 - strana 98
     

Nová letní móda 2018 - strana 98

Osobní údaje a bezpečnost Ochrana Vašich osobních údajů je otázkou důvěry a vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Níže najdete zákonně předepsané informace ohledně zpracování vašich osobních údajů u bonprix. Obecné prohlášení 01 | OPÉKAČ NA KUŘE bonprix zpracovává osobní údaje shromážděné v souvislosti s vašimi objednávkami za účelem uzavření smluvních vztahů. Kontaktní údaje, které jste poskytli, a osobní údaje (včetně jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy, informace o platbách a vrácení) shromážděných v průběhu realizace vaší objednávky budou uloženy za účelem správy zákaznického účtu. Údaje budou zpracovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 6 (1) GDPR k 25.05.2018. 119 Využívání údajů pro účely předcházení podvodům Údaje, které jste poskytli při zadávání objednávky, může bonprix použít k ověření případných nesrovnalostí v objednávce (např. objednání velkého množství zboží na stejnou adresu za současného použití různých zákaznických účtů). bonprix má v zásadě oprávněný zájem na provedení kontroly tohoto typu. Údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy obsaženými v čl. 6 (1) GDPR k 25.05.2018. 01 | OPÉKAČ NA KUŘE, 119 KČ Převod dat přepravním společnostem Křupavé kuře jako od šéfkuchaře! Stojan do trouby je vybaven odkapávací miskou. Kuře bude stejnoměrně opečené, tuk odkape do misky a tak vznikně nejen lahodný, ale i zdravý pokrm. 100% kov 942 123 MJ antracitová bonprix spolupracuje s následujícími přepravními společnostmi za účelem dodání objednaného zboží: Rhenus Logistics S.A. Pańska 73, 00-834 Warszawa; Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1; těmto přepravním společnostem mohou být předány následující údaje za účelem doručování objednaného zboží nebo poskytnutí oznámení: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy obsaženými v čl. 6 (1) GDPR k 25.05.2018. Použití dat pro účely marketingu bonprix má oprávněný zájem používat vaše údaje pro marketingové účely. bonprix shromažďuje následující osobní údaje pro vlastní marketingové účely a pro marketingové účely třetích stran: jméno, příjmení, poštovní adresa, rok narození. Výše uvedené údaje mohou být za tímto účelem poskytnuty třetím stranám. Kromě výše uvedených údajů je společnost bonprix rovněž oprávněna uchovávat další osobní údaje shromážděné o vás v souladu se zákonnými ustanoveními pro vlastní marketingové účely a marketingové účely třetích stran. Tyto dodatečně získané údaje nemohou být poskytnuty třetím stranám. Dále bonprix Vaše osobní údaje shromážděné pro vlastní marketingové účely a pro marketingové účely třetí strany pseudonymizuje a anonymizuje. Použití osobních údajů pro marketingové účely musí být v souladu s právními předpisy stanovenými stanoveném v čl. 6 (1) GDPR k 25.05.2018. Vznést námitky proti použití Vašich osbních údajů pro marketingové účely můžete na: bonprix P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava; a e-mailem na posta@bonprix.cz; Doba uschovávání osobních údajů Bonprix smí uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu o jejich uchovávání přičemž tento zájem převládá před zájmem Vašim o ukončení uchovávání. V případě, že by oprávněný zájem bonprix o uchovávání osobních údajů nepřevládal Váš zájem o přerušení uchovávání údajů, mohou údaje být dále uchovávány pokud to vyžadují zákonná ustanovení (např. ustanovení obchodního, nebo daňového zákona). V těchto případech se údaje uchovávají výhradně za účelem splnění zákonných ustanovení a přístup k těmto údajům je zablokován. 02 | RŮŽE S JERICHA Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. Dále máte právo na vymazání námi uschovaných osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neexistuje zákonná výjimka z práva na vymazání. Můžete také vznést námitky proti našemu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu pokud nemáme nadřazený zájem zpracovávat takové informace. Máte také právo na opravu nepřesných osobních údajů, nebo na doplnění neúplných osobních údajů. Od data 25.05.2018 máte právo požadovat, abychom předali údaje, které jste nám poskytli a které jsme zpracovali na základě souhlasu nebo jejichž zpracování bylo nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v přístupném formátu Vám nebo třetí osobě, kterou jste jmenovali (právo na přenositelnost dat). Pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, budete mít právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neznamená, že zpracovávané údaje na základě vašeho souhlasu před odstoupením jsou neplatné. Můžete uplatnit vaše výše uvedená práva proti nám poštou na adrese Bonprix P.O.BOX 12 702 12 Ostrava a e-mailem na posta@bonprix.cz. Dále máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Příslušný orgán dozoru pro Českou Republiku je úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, fax +420 234 665 444, e-mail: posta@uoou.cz, webová strana: http://www.uoou.cz/ a pro naše hlavní zastoupení v Polsku: Úřad generálního inspektora pro ochranu osobních údajů - GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, Tel. +48 22 53 10 440, Fax +48 22 53 10 441, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl, Website: http://www.giodo.gov.pl/ Odpovědný orgán pro zpracování vašich osobních údajů poštovní adresa bonprix Sp. z o.o., Lodowa 101, 93-232 Łódź Registry 0000114651, Fiscal no. PL7280132490 Jednatel firmy: Tomasz Mróz, Stefan Waschau, Kai Heck Pracovník pro ochranu údajů 79 02 | RŮŽE S JERICHA, 79 KČ Růži z Jericha zná každý! Neuschne, ani když se nezalívá. Výrazná zelená barva této květiny oživí každou místnost. Pročistí také vzduch v místnostech, kde se kouří. Tato růže je symbolem lásky a štěstí, proto se skvěle hodí také jako dárek. Dřevo zelená 925 775 MJ 137SK04_CO013 Práva subjektu údajů V případě jakýchkoli dotazů a záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte prosím pracovníka bonprix pro ochranu údajů. Kontaktovat ho můžete prostřednictvím emailové adresy: dpo@bonprix.cz, nebo písemně na adrese: Pracovník pro ochranu osobních údajů, bonprix, Lodowa 101, 93232, Lodz, POLAND. Podmínky nákupu Nakupující zákazník obdrží bezplatný katalog s novou obchodní nabídkou. Objednávky přijímáme: • přes internetový obchod www.bonprix.cz • telefonicky: 597 497 100 pondělí - pátek od 7 do 20 hod., sobota od 8 do 19 hod. • faxem 597 497 197 • písemně na objednávkovém formuláři přiloženém v katalogu na adrese: bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami firmy bonprix. bonprix bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění. Ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce nebo v katalogu: kartou, platbou online, na dobírku nebo poukázkou, jejíž hodnotu použije na objednané výrobky. Hodnota poukázky nemůže pokrývat náklady na dopravu, ani jiné poplatky bonprixu. Odečtení hodnoty poukázky od ceny produktů následuje automaticky. K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky: • 99 Kč při volbě platby online nebo kartou, dodávky realizovány Českou poštou (odběr v nejbližším výdejním místě při dodávce „Na poštu“ nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“). Volba je dostupná pouze u objednávek prostřednictvím stránek www.bonprix.cz. • 129 Kč při volbě platby na dobírku, dodávky realizovány Českou poštou (odběr na nejbližší poště při dodávce „Na poštu“ nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“). V případě zvolení platby on-line nebo kartou bude objednávka přijata k vybavení ve chvíli potvrzení rezervace dostatečných prostředků na bankovním účtu Zákazníka. 96 Vyskladnění zboží následuje v termínu 4 – 6 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky, pokud při podání objednávky nebyl uveden jiný termín plnění. Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 3 – 4 týdnů ode dne obdržení objednávky. Zásilka zboží je omezena pro území České Republiky. Cena poštovného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě. Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn. opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může bonprix uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena Kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou. Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pohledávka za vrácené zboží bude uhrazena poštovní poukázkou, bankovním převodem na určený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byla provedena platba, anebo formou nákupní poukázky pro využití při dalších nákupech v případě, že zákazník zvolí tuto formu úhrady pohledávky za vrácené zboží. Neexistuje možnost výměny vráceného zboží za jiné. V případě, že bonprix nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem. Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy). Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 dnů od data obdržení zásilky. Pro dodržení 14denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bonprix obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. bonprix může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady Českou poštou na adresu bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 OSTRAVA (ne na dobírku). Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Pro urychlení průběhu vrácení může zákazník použít hotový doklad pro vrácení připojený k faktuře nebo vyplnit náhradní doklad, který je ke stažení na internetových stránkách bonprix. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami Záruka (reklamace). bonprix je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou. V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva : a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) právo na odstranění vady opravou věci, c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) právo odstoupit od smlouvy. přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.),a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.) Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Vadné zboží spolu s reklamací je třeba zaslat na adresu bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 OSTRAVA a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka. V případě uznání nároků zákazníka jako opodstatněné vrátí bonprix zákazníkovi také náklady na dodání obyčejným balíkem. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi. cz. Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů, bonprix uvádí aktivní přípoj k platformě ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ochrana osobních údajů: Vyplněním objednávkového listu z reklamních materiálů, telefonickou objednávkou, vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www.bonprix.cz, e-mailu nebo faxu vyjadřuje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelem osobních údajů společnosti bonprix Sp. z o.o. třetích osob, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, včetně předání poskytnutých údajů obchodním a marketingovým partnerům společnosti bonprix Sp. z o.o., a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v souladu s §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. máte mj. právo na písemné odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti o opravy, doplnění, zablokování nebo odstranění osobních údajů. Každý z Vás má právo náhledu do svých údajů, opravy, žádosti o ukončení zpracování údajů a právo vznést námitku, kterou je třeba zaslat písemně na adresu bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava nebo e-mailem na adresu posta@bonprix.cz. bonprix Sp. z o.o. může poskytnout osobní údaje pro reklamní a propagační účely jiným firmám při zachování požadavků stanovených v předpisech oí ochraně osobních údajů, pokud zákon nepožaduje, aby zákazník vyjádřil zvláštní souhlas. bonprix Sp. z o.o. · ul. Lodowa 101 · 93-232 Łódź NIP: 728-013-24-90 · KRS 0000114651 DIČ DPH: CZ680446162