Aktuálníletáky.cz   

XXX Lutz nábytek - aktuální leták XXXLutz : MÓDNÍ NÁBYTEK

Platnost od 6.8. do 19.8.


MÓDNÍ NÁBYTEK - strana 1


     

MÓDNÍ NÁBYTEK - strana 1

O B tí RT čás MA G, sou D S UN “), ) L H MS (46 005 UL 0 SA 6 cm (38830 DF 0 LE 61 u 11 r ýle 3D 46ES íčko 3D b UE hlopř y: 2x s ú dávk do 1) E PO NA UK A VÁ Z V ŠP Ř ÍŠ H O D TÍ N Á noh LD Á a vý RE N Á Rm XXXL L Dobků NOTĚ 99,X Xoha výr U V HOOD219.9 X dlo 83 (10 ndro s 16G 2 id XX XXX Km PŘ robk OD I NÁK ům 70.0 U PU XXX 1) 1) 0 0,- V H O Lut DO DN O z 9 9.9 T Ě Tab 9 9,- utz let S L Ta K P 16 cm N OU A K VÁ A Š Z PŘ V ÍŠ HO TÍ D N NO Á X n U P ,ÁK 00 I N 0.0 PŘ 2 2 OD Km 1) ! E K utz xxxl dárek! affi T (11 c, šir OMTOM cm) okoú Via (38 , 16 830 :9, 4 hlý LCD 120 E 003 ) ur 80 x d 272 isplej 4 ope pixe .3“ lů 1) K 02) E 15 spr pa ba ess rn rů o C í t , in A 00 r y t T 04 sk eg LE ) a n rov R E a n an S 8 ap ý m ěn lý ěn ne ím lé GT P XL K! m B X Xpamět4×600), , disple, opera6200 XL D Á R E K ! RE K DÁ a vý PŘ robk OD I NÁK ům 1) 3 5.0 U PU XXX 0 0,- V H O Lut DO DN O z 6 9.9 T Ě Nav 9 9,igac Tr e P no O ŘI D N 10 ÁK 0. U 00 0 X XL noh K kslot na i, 1 GB 16 GB j: 7“ T ční sy m art mic RAM int FT-L P er n no y (3 ro , í CD O ŘI ha 883000 SD D N 6) 70 Á K v .0 UP ýro Ta bk 00 U T bl ů ,- V 3 ab et D HO m O D XX (1 .1 A 7.0 SA 99 N p 02 nd Pl MS XL 1) . 9 OT slo amě 4×6 roi us 1 UN ut 99 Ě z ka t n ti, 00 d, d 6G G G , Km ha PŘ výr OD I NÁK obk 35 UP ům .0 0 U V 1) XXX 0,- H O Lut DO DN z Nav 6 9 OT Ě K iga .99 T ra m ffi ce 9, P n c T O Ř(11 c oh , šir OMTO Km D (3I N m)a oko noh 8 ÁK , v 6 úh M Via 3 5 830 1 a vý PŘ 03 .0 0UP) ýr:9, 4 lý LC 120 ob 8 Na rob OD I NÁK 00 U 0 x D dis Euro ků ků 2 T v 70 U P ,- V 72 plej 4 pe .0 0 U V (1 raffi igac D HO m 0,H O D XX pixelů .3“ (3 1 c c, e DO ODN T 88 69 N XL Ta b 99 30 m) šir OM 1) .9 . 9 OT 0 0 , 1 ok ut Tab let SA 99 Ě 3) 6: oú TOM z 9, h l V ,3.1 7.0 Plu MSUN 4 ý i A G X X X L DÁ R E K ! 1) K mn 9,- DÁ o SOD bník s Cr y ASTRE ody s Silv tal T T AM N výro er, dom / náp ba per ácí li držá ojů, ne vých k lá rezo (38 hve vý 830 0 E OT ! PO UK AZ 25 0.0 00 V HO DN OT Ě ,NA VÁŠ PŘ ÍŠT Í PO 25 UK N A 0.0 0A Z V N Á VÁŠ 0,- H O D K U PŘ NO P Í T XL u N tz AD O D N O TĚ XX EK 1. ŘI N no 25 Á ha 0. KU vý 00 PU ro 0, V bk - H ům m P K 1) ha U V no KUP ,K m I N Á .0 0 0 PŘ 2 50 . 1 ww .08 dr uk je a erá du w. .2 ží z ázk mo Joo tec kty xx 01 ák u ž p. h z xl 2. az na ný Po . N e s ut Po n V po u ev o z.c řa ík áš u pl zt rti z n da tep př ze atn ah me eb tel r v íšt jed ěn uje ntu o v si e p í n en í n se X do vyh o s áku dá áro na XXL m ra lož p v rek ku již ut ě n zu en o . n u z, VW áb je í z bc Dár a d za mi yt prá álo ho ek ár vře m tem up!, 5 ku v h dn n ek n o z 4,7 poma 5kW, XX o m y v ím elz ne é ob lev XL ěn e v do e v mo je ně 4x l/100 t , ut it ýši m yp ho dn né z. pro 5 ě X lat u áv ho sys airbag km, p ve 0 % XX it v bý ky zb de h Lu h t p a v ož ABS tém, k , navi ark p i ní od tz ot os ýr í a g (90 , cen limat ační lot , dá no v h ovo ky ob zb 010 t i ac rk ty od st tnu ky ož 031 rální zP Oe, u. ná n i, ty zn í ) z2 m U Úp ku ot je ž ač pro N a5 yk K ln pu ách mo ádn ek pa N A 0.0 ání A 1) P go éz . ž é n Á VÁ 0 Z v ně Ak uvá né v dv p owlatí an K Š 0 V ! ní ce dě šaT alší rosp na vy U P ,- H d é Ilu po pla ný keamle oekteho bran P Ř O n s dm tí cha je am 7va hül ch a é pro st ÍŠ D ra T st ín provyv p den ny. Nempa inze duk N TÍ č ek n stao ísto áka j ur a ráte ty z rv O , fo ní e á TĚ to nDáre u sitepově updn Joo ch. e sor al kkpo p k ukn jeum Nev ti do ez ybd t c áéz o p. 26.0 u ržu. hku os žný Po up ztah mentu ne s í z o n o p na 8 k ww te .20 u áka d a bu ouze latněn uje se XXXL znár Váš p w.x 1te. k te ř íš jede í náro na ji utz, xxlu 2 č Poř ík u tz.cněn adate pr ve tí nák n dáre ku n ž uzav mimo a k zle z née ře u p bo l si vyh o slož p v ob . Dárek dárek né ob vněn v do e c je n é r mě azuje ní zálo hodnímnelze emoh dnáv ho zb ky o o v náb pr á h yt k vo m y ve v domě yplatit u být p a výroží a zb uX ýši os vh XX ěn bk oží E 1) N E BO : VW up!, 55kW, tempomat, 4,7 l/100 km, park pilot, 4x airbag, navi gačn systém, klimatiz í ace, ABS, centrální zamykání Ilustrační foto í ačn str foto POU KAZ Ilu V 250.00 0,- HOD NOT Ě NA VÁŠ PŘÍŠ TÍ NÁK UP 1) Platí na vybra né produkty ze sorti v prospektech a inzerátech. Nevz mentu XXXLutz, mimo zlevn TĚ Team 7 a Temp ur a Joop. Po uplat tahuje se na již uzavřené objed ěného zboží a zboží propagov N O anéh a jeden nákup návky a výrobky nění nároku na OD je možn ní značek now! od o dárek nemohou Ilu ač vystavit poukázkustr ý pouze jeden dárek. Dáre hülsta, být poskytnuty VH foto k žádné další slevy Z Dárek obdrží záka na Váš příští nákup v obchodní nelze vyplatit v hotovosti, je Í Aé však namí . Na jednu osobu možn do 26.08.2012 zník teprve po složení zálohy m domě XXXLutz v hodnotách K 0 0, ÍŠT sto věcného dárk Uuvád . Pořadatel si vyhra ve výši 50 % hodn Ř u na www.xxxlutz.c oty nákupu. Akce0 ěných v prospektu. zuje právo měni P O 0. Š P z nebo v domě t Á nábytku XXXLutz. provedení dárku. Úplné zněn VplatíP nákupy uskutečně 2 5í podm pro né ínek N A KU naleznete : NÁ N E B O TĚ V te W 4 m up 4 ,7 pom !, 5 sy x ai l/10 at 5kW A sté rb 0 , , (9 BS, m ag, km 00 c , k n , 10 en li av pa 03 tr ma ig rk 1) 1) ál ti ač p v P ní za n ilo Te pro lat za ce í t, a am sp í na m , v jed 7 ek vy yk D yst en a T tec br án do áre avit ná em h a ané í na 26 k o po ku pu inz pr p r o b N E BO : O DN O AZ V H PO U K 0,25 0.00 PŘ ÍŠTÍ Š N A VÁ P N Á KU NE B O: bu , oso ku ho né lsta nu dár ova hü jed ho é pag ! od . Na cné pro now slevy to vě u. ečněn ží k t í t zbo ače dalš namís spek usku ro k ží a zn é , bo obky žádn é vša h v p kupy te o ot , e á ovanéh 5kW oz pil éh a výr tnuty možn děnýc pro n lezn í propag od hülsta, n y ob osrk u í a zbož y w! !, 5 á í ně na 1) ého zbož bky značek no upvy. Na ,jednupadárku lev ávk osk i, je uv lat ek , o ční (9001003 sle at zlevněn ro o z jedn ýt p vost tách kce p mín z, mimo jednávky a vý uty žádné da Wnaposto věkm viga ce, ní Vlší mím 0 cnéh mim é ob hou b hoto odno u. A í pod ob á ytn u XXXLut n p n tz, rtiment na již uzavřené hou být posk , je možné všakhm prospektu.n atizné myk te v l/10 g, atečně a Lu vře mo it v v h ku ně ty ze so mo sti ba ku XX ž uza ek ne yplat Lutz ty ná lné z é produk Nevztahuje se ku na dárek ne platit v hotovo otách uváděnýc 4,7 kurpy usklim í za X an ro vy dn , tu a ji dár e v XXX dno . Úp tí pro ná ai nete ráln na vybr ech. x en lz 1) Platí ech a inzerát Po uplatnění ná . Dárek nelze XXXLutz v ho kupu. Akce pla na t k4 lez ém nt im se n u na k ne omě % ho árku kt rek . mě k d í podmíne sys , ce ) e d ort je v prospe Tempur a Joop uze jeden dá obchodním do % hodnoty ná 1 e s ahu áro Dár ím i 50 ní S lné zněn a možný po ve výši 50 ení dárku. Úp nákup v Team 7 ty z evzt ění n rek. hodn e výš ovede AB 01003 ed nákup je na Váš př íští složení zálohy uk nit prov a jeden od ch. N platn en dá v obc hy v it pr po ázku (90 r rve ávo mě pouk n lo u d p é p te vystavit drží zákazník tep si vyhrazuje pr XXXLutz. an zerá p. Po ze je áku ení zá vo mě utz. l u n ž u ybr á Dárek ob .2012. Pořadate v domě nábytk a v a in Joo po íští slo pr XXL tí n ech pur a ožný áš př e po azuje t ku X do 26.08 xlutz.cz nebo v r V Pla kt m xx 1) rospe a Tem p je u na tepr i vyh náby na www. v p m 7 náku kázk azník atel s omě d a en ou ák ad Te d p ov z oř a je tavit bdrží 12. P z neb vys rek o 8.20 tz.c Dá 26.0 .xxxlu do www na 399,Taburet klá dac í -47% 3.800,-* 1.999,Konferenční stolek -53% -46% 856,-* 1.399,-* 399,- 749,- Stolek na PC Do ání ro d vyp ásob z Stolek na PC, v antracitové barvě, s kovovou konstrukcí, odkládací deskou a výsuvem na klávesnici, Š/V/H: cca 87/72/50 cm, místo 856,-* 399,- (28240033/02) Otočná židle -50% 1.999,-* 999,Konferenční stolek Do ání ro d vyp ásob z Otočná židle, vzhled kůže, područky, výškově nastavitelná, Š/V/H: cca 60/88-99/57 cm, místo 1.399,-* 749,- (23810095/01) Konferenční stolek, dekor světlý dub, ABS hrany, Š/V/H: cca 110/47/65 cm, místo 1.999,-* 999,VÝBĚR LÁTEK (07780036/03) Čalouněná sedačka, tkanina, rozkládací, úložný prostor, Š/V/H: cca 182/89/92 cm, plocha lůžka cca 204/134 cm, místo 14.374,-* 9.999,- taburet, tkanina/styroporová výplň, Š/V/H: cca 36/40/36 cm, místo 749,-* 399,- konferenční stolek, lak s vysokým leskem, Š/V/H: cca 120/35/60 cm, místo 3.800,-* 1.999,- (27030029/01,02770001/21,17490079/04) *Cena nezávazně doporučená výrobcem. archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static Naše dosavadní prodejní cena. Ilu stra čn foto í r E BO : : tz XLu D XX Ě NA ům OT bk ODN o výr H (90010031) NÁ KU P 1) Platí na vyb v prospekte rané produkty ze sor ch tim Team 7 a Tem a inzerátech. Nevzta entu XXXLutz, mim o a jeden nák pur a Joop. Po uplatn huje se na již uzavřené zlevněného zboží a zboží propag up je možný ění nároku objednávk vystavit pou na dárek nem ya ova pouze jeden káz ohou být pos výrobky značek now ného Dárek obdrží ku na Váš příští nák dárek. Dárek nelze ! od hülsta kytnuty vyp up do 26.08.201 zákazník teprve po slož v obchodním dom latit v hotovosti, je žádné další slevy. Na , jed mo ě na www.xxxl 2. Pořadatel si vyhraz ení zálohy ve výši 50 XXXLutz v hodnotách žné však namísto věc nu osobu uje uvá % utz.cz neb o v domě náb právo měnit proved hodnoty nákupu. Akc děných v prospektu ného dárku ení dárku. . ytku XXXLut Úplné znění e platí pro nákupy usk z. podmínekkW, !, 55 naleznete utečněné VW up ro z u1 ,- 00 .0 ,- 00 .0 u D Ě N tz A P N OU A K VÁ A Š Z PŘ V ÍŠ HO TÍ D N NO Á T K Ě U 1 P 0 0.0 U PU obk ů 00 V H m X OD ,N XXL 25 PO NA UK A VÁ Z V ŠP Ř ÍŠ H O D TÍ N NO ÁK TĚ 3 U P .0 0 0 - 0, 00 Ilustrační foto at , t, tempom km, park pilo 0 4,7 l/10 , navigační 4x airbag imatizace, í kl systém, rální zamykán nt ABS, ce ko př íč O B E N P N OU A K VÁ A Š Z PŘ V ÍŠ HO TÍ D N NO Á T K Ě U 1 P 5 : O B hlo : 0 ,- PO NA UK A VÁ Z V ŠP Ř ÍŠ H O D TÍ N NO ÁK TĚ 1 U P 0 .0 0 N ,- sú : BO : O P N OU A K VÁ A Š Z PŘ V ÍŠ HO TÍ D N NO Á 1) K TĚ U 5K P . m P000 noh Ř 1. I ,N Á K a vý - ,- BO VÁ Š Z V PŘ H O D ÍŠT Í N N OT Ě ÁK U P 15 .0 00 D Á R XX E XL K DÁ ! R PO NA UK A VÁ Z V P ŠP O Ř ÍŠ H O D N A U TÍ N NO V K Á K T Ě Á1 A Z U P Š.2 5 V PŘ 0 H ÍŠ ,- O TÍ D N NO Á T K Ě U 3 P . : - R DÁ L K! Bližší informace a podmínky naleznete na str. 2/3 v XXXLutz prospektu. X NE BO E N : BO NE N E B O : XX NE 1) POU KAZ V NA VÁŠ PŘÍŠHOD NOT Ě 1.25 0,N A K A TÍ NÁK UP BO X X XL DÁ R E K ! ,00 .0 Ě3 utz OT P XXXL D N K ům Ě N AD výrobkU HO mnohaV PUÍ N ÁHODN OT K T V NÁ ZPŘ I U K AKU ÍŠ0,PŘ Š P OA V 0.00 1. 25Á N 0, 0, rty a 1 ), is B, T m GB 16 pl op P6 (3 88 icr R G ej e 2 30 oS AM B : 7 rač 00 00 D , inte “ TF ní Ga 6) rn T-L sys lax í CD tém y, : : 80 L C a 1 x 2 D d 20 72 isp Eu pi lej ro xe 4 pe lů .3 “ NE XL 5 : XX .2 N O EB BO B O REK! 1 TĚ NO UP OD ÁK VH ÍN Z ÍŠT A Ř UK Š P P OA VÁ N : D POU KAZ Á K 30 .0 0 HO N V NAVVÁŠÍ PŘÍŠHOD NOT Ě 3.00 0,DN OT Ě T TÍ NÁK UP KU P AZ V HO POU KAZ V A Z Ř ÍŠ PO UK PŘ ÍŠT Í NÁ UK Š P NA VÁŠ PŘÍŠHOD NOT Ě 5.00 0,TÍ NÁK UP Š NA VÁ P OA VÁ 00 ,N ,15 .0 PO UK AZ DN OT Ě NA VÁŠ PŘV HO DN OT Ě 10. KU P AZ V HO 00 0,ÍŠT Í NÁ KU PO UK Š PŘ ÍŠT Í NÁ P NA VÁ PO UK AZ ,PO V 0, NA 10 .0 00 HO DN OT N A U K 0 0 DN OT ĚVÁŠ PŘ ÍŠT Í NÁ KUĚ 15. 00A Z V VÁ Š 0,. 1) K mnoha P KU P AZ V HO PŘ H O D Ě5 výrobkům XXX PO UK AZ PO UK Š P ÍŠT Í NÁ ÍŠT OT Lutz PŘI V UPU Í N N OT Ě VÁ PŘ NAN U NA VÁŠ NÁKHO DNV HOD NOT ÁK OD ÁK PŘ ÍŠT Í NÁ OT Ě 30 .00 0,-NAD Ě U P 3 0 .0 00 0, 0 0 1.2 50.000,-KU P VH ÍN OT Ě 5. ,Z ÍŠT V HO DN P K A PŘ UK AZ ÍŠT Í NÁ KU U Š PO Š PŘ P OA VÁ NA VÁ N 25 trač ní foto N E BO P N OU A K VÁ A Š Z PŘ V ÍŠ HO TÍ D N NO Á T K Ě U 1 P . Ilus : : BO E NE - N - B 88 í láp cí p 30 lá ne ivýojů erliv ýc rr h 00 hv dežá c , ne 2) e(38 zo k láh rezo h 830vý vý 002 v e ) utz 1.250.00 V HO DN OT Ě NA D 0,- 3. 00 0, DN OT Ě KU P AZ V HO PO UK Š PŘ ÍŠT Í NÁ NA VÁ PO NA UK A VÁ Z V ŠP Ř ÍŠ H O D TÍ N NO ÁK TĚ 5 U P .0 0 0 ! K E R Á D XL XX XX X X XL X L DÁ R EK D ! Á R E K ! K K mno 25 0, DÁ ndá kce ř ale kům XXXL PŘ I NÁ KU PU Á X X XL D tempomat, 4,7 l/100 km 4x airbag, , park pilot, na systém, kli vigační ma ABS, centrá tizace, lní zamykán (90010031 í ) : KU P 1) K mnoh a výrob čas ný d ce S u E is : BO N E BO (38 NE K! RE DÁ Čalouněná sedačka no Km XX XL 9.999,- 1) P v pro latí na Team spekte vybran a je 7 a Te ch a in é produ d vysta en ná mpur a zeráte kty ze k Dáre vit po up je m Joop. ch. Ne sortim v do 2 k obdrž ukázk ožný Po upla ztahu entu X je u X na w 6.08.2 í záka na Vá pouze je tnění se na XLutz PO ,m ná již ww.x 012. zník š pří d 25 UK A xxlu Pořa tepr ští ná en dáre roku na uzavře imo zle date ve p k k tz.c v N A 0.0 0 Z V H o slo up v o . Dáre dárek n né obje něnéh z ne l si OD kn bch dn oz bo v vyhra žen em N Á VÁŠ 0,NO dom zuje í zálo odním elze vy ohou ávky a boží a K U PŘ ÍŠ TĚ b ě ná z p v h P TÍ bytk právo m y ve vý domě X latit v ýt posk ýrobky boží pro y z u XX ěnit ši 50 XXLu hoto vos tnuty ž naček pagova XLu % tz p n n á tz. rovede hodn v hod ti, je mož dné da ow! od ého ní d oty n notá árku ch u né vš lší sle hülsta áku . Úp pu. ak n vy. N vád , A ě lné zně kce pla ných v amísto a jednu ní p odm tí pro n prospe věcnéh osobu o dá ínek áku ktu. rku nale py us kute zne te čně VW up!, 55 né kW, N E BO : 14.374,-* 1. 25 0, DN OT Ě KU P AZ V HO PO UK Š PŘ ÍŠT Í NÁ NA VÁ NE -30 % XX 0 83 (38 XL K m XX XL X X XL DÁ O: N E BR E K! n o výr pojů, hve PO UK ná ák lá 2)AZ V HO DN VÁŠ drž NA000 PŘ ÍŠT Í NÁ OT Ě 5.0 00,83 ,h N p (38 830 odin lay, p COR 001 y, k roje SWS ) R D Á RE DN 250 E K K! ! P no O ŘI ha D N 7. ÁK vý 50 U ro M bk 0, PU K ba ete mn - V ům ča rev os oha D H v ý r O 1 O D XX n ta (3 su PŘ I N n 88 , O Dý d Á i obk 9 N c P 30 ho 7i Ke .4 ům OT XLu 1 1) 00 d .sp0 US U 5 9X ) 1) in la 0 , -E V H NC O D X9,- Ě u tz XL y, y, D k a pr O 1 N O tz O Me le oje R S9. 4 T Ě t nd k W 9 9 bar eosta ář ce S ,ev ni OT ,S2 Á K NA VÁŠ PŘ ÍŠT Í NÁ KUĚ 3.0 00 ,I N 00 SW P PŘ 7. 5 OR NC jekce OD SE ro ř e nic y, p dá sta spla len teo di , ka Me revný diny ba u, ho 1) čas 00 VW tem up!, 55 4,7 pomat kW, 4x a l/100 k , syst irbag, m, par ABS ém, kli naviga k pilot ční , , ce ma (90 010 ntráln tizace 031 í za , ) myk ání ha P m výr PŘ Ř I n o obk O O D N Áh D I N19 Ka P U ům , 1) 19 ÁK . 5 0 výU V XXX r . 5 UP 0,-oD H O D V bk 3 NO Lutz 00 U O SO ýro Výr ům4 .9 9 TĚ ,- V bn Cr DA SO obní H XX 9,Si ys CT íDAS k sod DO OD S k y 34 NO X y v lv tal rR st so TRE 1) Lu .9 T n ýro er, ST lv EAMl dy AM iT a T tz 99 Ě dr ápo ba doýr Ner, do TN/ vm / o ,má (3 žá jů per c k , n á ba ! : K EK (38830003) (38830002) BO LD ÁR (38830001) NE XXX (3 8 D n pa vu, P K! čer K m ÁKU000,2, na ká I N 0. ! 01 PŘ 10 S 8 nek ka ÁREK ! oha výrobků OD R E ý mlý í mlé X X X L DÁ K XX XL DÁ RE X X m XXXLutz LE an X X XL D XXXLutz 1) PŘ I NÁ KU AT něn R EXX výrobkům XXXK! 1) n XsLo CDgrovaXLěE K !RE 1) K mnoha výrobkům OTĚ 9,mnoha Km mnoha výrob R E K ! b 7.0 AMS s XX nap DÁ OD 19.50 PU V HO DN OT Ě e t n DN kům XXXLutz Lutz opre , inDÁ R 0,- DO 34 3.1 X X X LG Á m X Plu UN D K! Á a .99 9,s ha rL K mnoha výro GT Áů E T Ě V HOD KU PUXL 1. 249. 99 Meteostanic XX V HO PŘ I NÁ KU k R UPU d mn (10 AnKroid s 16GB DPbPŘI NÁKOK,! 1) NOT Ě PŘ IXE Xvů roybk R E XLutz XXXLutz PŘ I NÁ 00 0,- DODÁ RE K! 1) N X ba ý tr sk bk ům XX bkům 2 5 7.50 0. OD 35.00 PU V HO DN OT Ě ,ohaL, výro 6200 D N 0,barevný dis e SENCOR SWS 250, dis výrob aOD O Ga.99 ! 19.4 pam 4×600 X Xple operkům XXXL 9 DO 1) 99,- O DX0 Á KnorU í vý4roNÁK UPU K ! 1) OD 22 K mnoha výrobků 1 X1U Pha PŘI ům X 0,- DO 69 pla a mX n 3 00 ) 19.5 XX V Ě 1) č H 9 la K m XXXLutz ) .99 9,K0.0paL8V0DÁHO00,-OTHOD- Ě , OD Výrob času, hodin y, projekce DNL K 9,NOT I slot ěti, PŘX, 16noPU 7“ T VníOR Eutz 0 0,- H O V R Eu9934.9 NSODA ník sody 1 GBNÁ KU h j: V DÁsy9 té xy, z laxy PO DO ! 8 PU D GB L PUFTDN s m ut a PŘI NÁK UPU y, kalendář K mnoha3 vý 99,D ( KU E B EAM N 21 HOD T NA UK A R .00 (38830001 kar na mODX X X Á KDO0,- -Lům Ě :XL 0 G tém: robkůOTĚ 9.tz K m in U0HO COT XX STR PŘ I NÁ DO 2 - DOXX 35.0 00,- DO ) ic 70AM 0,- ter ní99.99anic VÁ Š Z V XX X XLFULLÁ RVENG,NOTĚE BO 69.9 1) robk D 9,- e SEN0 í sy s re PŘI NÁ KU 0.000,1 m 9 10 0 Met 2 COR Navigace TO X X LEOD D HD SMARK 99,PŘ H O D Crystal O : 1 ÍŠT TTN/ ! 1)) ty (388300ro6SDmŘ,IDNha.výbareeostDNOTP6projnekcesCEDbpa250ODC100.0 PU V HO9.9sody,-XLutz , OD 1 MTOM Via K 3D L D vný display, ač SWS sso K no 70 TĚ Í N N OT Ě 0 ) P K m mnohaES6100 SAMSU (46“! součástí Výro DN 9 ), Traffic, širo L 5 rů výrobkům6 cm R E Kutz 120 Europ ! Silver, domá N ÁK ATL 00,- bník OT Ě HO G G ,-r O Tp n h 46 DÁ u 11 XXXLutz času rpadlo PU V , hod .9 99 e U P 1.2 5 UE e , ko L DÁ DO 99 op 0 ,a vNav REAM Tablet PŘMS KU ,- DO UNiny,, kale7“ TF(3í ar ní tr integro ER ESODAST219.99912, če kávu,PŘ PŘ IoNÁ KU př íčkoR ýle (38830005) (11 cmX16 Xúhlý LCD displej 4.3 K utz výroba per cí S 80 TLER ES 80,- k na SA I NÁ.0 00 MS GB j: ndářn ), X 48 robk ům XXXL L ýrPU V HO DN livý y :9, 0 x TOM I N Á s úhlooigace TOMbr Via 120 Euro 1) CA R E“ ne OD UN t S Tab 7.0 Plu 70 G GTA s 16 Galaxinter 883 4 ska Es van Crystal ovaný 2 Áelů Ě nápojů, ne ch Traffi k 2x 3DE K pe ple mlý U 0.0 vk c, m ) a a Silver,2 če / s ) rezový ) E K !zN (38830003K mnoha vý 27DpixkůOTXXXTĚ 3.1 Android, 16GbleopeP6uo20,0sys6témy,Galaxy,000Espresnsonprpesýnsointe1egr,TTNrácíadmlýní mléka OD 2ODK22doU(1100by:ůširok1.2OTĚ! 19,- lej 4.3“ 20.0 P dá ,- DO Xoúhlý LCD disp B, 0 Pl ní dis GB DN m dom 49 rač rů, a držák láhve V HO cm) baě výro n k n p ně DÁ R 0 0,-V H O , 16:9X480 x 272 pixe , XLu .99 ě R ESna ivýc KU L PO dis ab j:.7“dr ), 1 b k tz lů X XLvýrobkům XXXLut E B PŘI NÁ.0XPU DOro69.9O99N,-.O 99,- (1024×600), 16T Tple17SUNGi0d-LCP6R20M0:, systém: 15 barů,15CATLEysíkalé80anaápěhlo padlo m GT A ,í tr n ba perl12 DO DN T n TFT NA UK A pa egrnápojů, nere čer 1) (38830002)X k 35 00 VÁ Š Z V ova mlý zový GB. A ern6 Ger OODX X noha výPU V DHO D9 9 pampěti, 1TablRA0SA3Mint164GBií,,01opBDroačDní LCD parní tryintrnnadržá)nýláhveanek,vu, kávu, U3ED LED3D LED : LL HD1.24OARĚ 9 16 cm HO 6 PŘK ! D e GB et us02 × na 9.9 FU S TK mnoha (38 OT Ě ska830004 k E ÍŠ : K m KU ,- 0 Europe slortona3“microb 7. M, (1 měsplemic7“ TF6) Pl napěnění ml SM T 9,- 1 t j: FUL V HO DN ,(38830004 4 UE46ES OD Ta SD éka KU PU ) Eu L DÁ R T Í N N O T 00 d, di 0 s úh 6ES6B L H6100 SAMSUNG, čkou 30 X X Xha výrobkům XXXLutzÁKUPĚ 3.000,- PŘI NÁ.500,- DO 34.999 N Á 0 0M Via 12 lej 4.20karty (38 3.1 Androi pa t na interní 1 3“ j 4. s úh í SM 1) 830006) Ř 3 5 TO , o y( 8 disp Via 1 ple dod lopEk 0lopříčkouART cm (46 hlopř ce ITOM. 0)sl16 GB 38 OD 19 NavigaPO Dokoúhlý LCD pixelůD dis ixelů ávk dodávky:MSU 116 “), K mno (1024×60 GBkartM, OT Ě Nyř:íčxou01S1A c2x 3DGbrýle (38830 součástí POAUVKÁAŠZP sú 2M K !utz V HO DN 99,i, 1 RA 2 3 6 m N , affic, šir :9, 480 x 27TO lý LC 72 p Tr M KU PU pamět icroSD 005) .4 N E XL D br (46 TO oúhNx 2 PŘ I NÁ 0, - DO 19 PO m cm), 16 R X ýle (11 “), s slot na NA 80 E B ace ok ík sody U K OD 7. 50 (38 ouč 03) 830 Výrobn AM VÁŠA Z V H ům X Ě vig šir 9, 4 (388300 ást O : karty (38830006) DÍŠÁO 005 P RE Na ffic, , 16: ) ,- í bN N SODAST N/ L ŘroT Ík D N OT ĚOT 9,00 Tra cm) 3) Á KD 9 9 TT X vý N E BO : e SENCOR SWS 250, .0 O U P. 5 .0 0 Cr ystal Xácí ha 15 0 ,anic (11 83000 V H 34 do , X m no TĚ 1) 6 cm Meteost splay, projekce N OK U P u 11 (38 di o K m Si roba pe mvých P0 N EBO : O: N EvýlverOK:rlirezovýKU0U,- DO O D Ápříčk barevný ny, kalendář : Á nB P V Hs di T 1)Ř I N Áoha vý, ne ŘI N19. 5 N EBO : s úhlopříčKkouZP116ÍŠcmÍúhNlo NE NEB času, ho A Ř N E BO PO nápojů ro Pe D 1 K ! .250. drUPkUláhv kům 01) N E BO :VUÁKŠAZ V H NA O UVÁ Š (388300 BO žá V bO N EBO : y 0 83 PŘ OD E KLutz 0(380,0002)HODNOXXXLkusodM : PNA ÍŠT : Í N N OT Ě N E BO : ÁK A T Ění tz N E BO Á Rm XXX U P 10 .0 rob N RE 00 ,Vý DASTA DTN/ cí T ,PO UK AZ L Dobků NOTĚ,SO stal domá ých NA VÁŠ PŘV HO DN OT Ě 1.2 BO : N E BO :Ě 10.000 N 50 ,ÍŠT Í NÁ KU iv ový X Xoha výr U V HO1D9.499 r y er, C v NE P erl z X mn UPPODO AZ V HO 50, T PO : UK NO UP Sil ba p ere U N E X X X L DÁ R E K ! 1) K mn oha výrob kům XX PŘ NÁ NODI 7.5KUPU V HODNOT XLutz E B 00,- DO Ě O : 19.499,-