Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Úklid

Platnost od 1.6. do 31.5.


Úklid - strana 13


     

Úklid - strana 13

Sanitační postup Při čištění a dezinfikování dodržujte těchto 7 kroků: dezinfikování fi 1 Z čištěného povrchu odstraňte hrubé nečistoty 2 Povrch postříkejte odmašťovacím prostředkem • Dezinfekční prostředky působí s vyšší účinností, pokud jsou čištěné plochy předem zbaveny mastnoty. • Na méně znečištěné povrchy lze použít čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem. • I při použití tohoto kombinovaného čisticího prostředku je potřeba předem z povrchu odstranit hrubé nečistoty. 3 Proveďte opláchnutí pitnou vodou 4 Povrch postříkejte dezinfekčním prostředkem 5 Nechte působit po dobu doporučenou výrobcem • Zbytky čisticích a dezinfekčních prostředků nesmí přijít do přímého styku s potravinami. • Opláchnutí pitnou vodou je nezbytné podle legislativních požadavků a k odstranění chemického nebezpečí. • Doporučená doba působení od výrobce je minimální doba, po kterou musí dezinfekce působit na bakterie, aby je usmrtila. • Ředění dezinfekčního prostředku se také musí řídit údaji od výrobce nebo pokyny pro použití. • Důležitá je i teplota vody použité k ředění dezinfekčního prostředku. Čím je teplota vody nižší, tím delší musí být doba působení dezinfekčního prostředku na bakterie. 6 Znovu proveďte opláchnutí pitnou vodou I zde je oplach pitnou vodou velmi důležitý (viz bod č. 3). 7 Čištěný povrch nechte oschnout Pokud byste čištěný povrch otřeli utěrkou, mohli byste znovu tento povrch kontaminovat. 13 cC1211_011-020.indd 13 2.5.12 11:03