Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : IKEA katalog 2013

Platnost od 16.8. do 15.8.


IKEA katalog 2013 - strana 156


     

IKEA katalog 2013 - strana 156

310 ZÁRUKA KVALITY ZÁRUKA ZÁRUKA ZÁRUKA ZÁRUKA 5 10 15 25 let let let let Všeobecné podmínky pro všechny záruky PAX/KOMPLEMENT ZáRUKA 10 lET Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení následujících komponentů šatních skříní PAX a vnitřního vybavení KOMPlEMENT: • Rámy • Dveře • Panty • Mechanismus posuvných dveří • Kolejnice zásuvek • Police a šatní tyče. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Doba trvání záruky Každá záruka trvá tolik let, kolik je uvedeno v textech u jednotlivých výrobků, a to počínaje datem nákupu. Co bude učiněno k nápravě problému? IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný výrobek opraví nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. V těchto případech zaplatí IKEA vzniklé náklady na opravu, náhradní díly, práci a cesty opravářů, pokud je výrobek dostupný k opravě bez mimořádných výdajů. Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA. Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu. Podmínky záruk Záruky platí od data nákupu v IKEA. Jako doklad o nákupu se doporučuje originál účtenky o nákupu. Výjimky Záruky se nevztahují na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruky nekryjí běžné opotřebení, zářezy nebo poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě. Záruky neplatí, pokud byl výrobek umístěn venku mimo interiér nebo ve vlhkém prostředí. Záruky se vztahují pouze na použití v domácnosti, pokud není u výrobku uvedeno něco jiného. Podrobnější informace najdete v podmínkách záruky u jednotlivých níže uvedených výrobků. Pokyny pro údržbu Abyste mohli uplatnit záruku, musíte dodržovat konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný výrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodních domech IKEA a na webové stránce IKEA: www.IKEA.cz Všeobecně platná práva: Tato záruka vám dává určitá specifická práva. Tato záruka žádným způsobem neohrožuje vaše práva daná zákonem. Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis: Obraťte se na místní obchodní dům IKEA. Adresu a telefonní číslo naleznete v katalogu IKEA nebo na www.IKEA.cz Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu. Doklad o nákupu se doporučuje pro platnost záruky. Více informací o poskytovaných zárukách zjistíte na našich internetových stránkách www.IKEA.cz nebo ve vašem nejbližším obchodním domě IKEA. SULTAN ZáRUKA 25 lET Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení níže uvedených komponentů matrací a/nebo roštů SUlTAN: • Dřevěný rám a pružiny u pružinových matrací s dřevěným rámem • Pružiny u oboustranných pružinových matrací • Pěnové jádro u pěnových matrací • latexové jádro u latexových matrací • Dřevěný rám a lamely u lamelových roštů • Elektrický motor u elektricky ovládaných roštů (5letá záruka). Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. 90 nocí na vyzkoušení matrace Využijte možnost vyzkoušet si matraci SUlTAN přímo v pohodlí vašeho domova po dobu 90 nocí. Pokud by se vám zdálo, že vám přes všechny informace a důkladné zkoušení vybraná matrace nevyhovuje, přivezte nám ji nepoškozenou zpět do obchodního domu IKEA a my vám pomůžeme s výběrem jiného typu matrace. I ty nejlepší matrace s přibývajícími léty ztrácejí své pohodlí a časem se v nich nahromadí prach a roztoče. Přestože poskytujeme na naše matrace záruku 25 let, doporučujeme vám z hygienických důvodů, abyste matraci měnili každých 8 až 10 let. Je to rozumná investice, která přispěje k vašemu pohodlí. Spotřebiče, na které se záruka nevztahuje Na všechny spotřebiče zakoupené v IKEA před 1. srpnem 2007. Kdo poskytuje servis? Drátěný koš KOMPlEMENT, plastové krabice KOMPlEMENT, věšák na kalhoty KOMPlEMENT, botník KOMPlEMENT a drátěný koš na boty KOMPlEMENT. Viz též Všeobecné podmínky záruky na předchozí straně. Servis poskytuje IKEA prostřednictvím svých vlastních servisních služeb nebo sítě autorizovaných servisních partnerů. Na co se tato záruka nevztahuje? Kuchyně FAKTUM ZáRUKA 25 lET Rozsah záruky je podrobně popsán u níže uvedených jednotlivých výrobků. Tato pětiletá záruka (5) se vztahuje na všechny spotřebiče IKEA, kromě spotřebičů lAGAN, na které poskytujeme záruku 3 roky. Produkty, na které se záruka nevztahuje Na co se vztahuje tato záruka? Co je předmětem záruky? Na které spotřebiče se tato záruka vztahuje? Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Tato záruka se vztahuje na následující části kuchyňského systému FAKTUM: • Rámy skříněk • Čela a dvířka • Panty INTEGRAl • Plně výsuvné zásuvky RATIONEll • Police z tvrzeného skla a melaminu RATIONEll • Drátěné koše RATIONEll • Sokly • Nohy • Krycí panely • Dekorační lišty • Pracovní desky s minimální tloušťkou 3,8 cm • Dřezy, kromě dřezů FYNDIG • Police a police na víno PERFEKT • Ochranné podložky do spodní skříňky RATIONEll • Zásuvky RATIONEll pod troubu • Zásuvky do soklu RATIONEll • Odkapávače RATIONEll do nástěnné skříňky. Produkty, na které se záruka nevztahuje Úchytky a pracovní desky, které mají tloušťku menší než 3,8 cm. Viz též Všeobecné podmínky záruky na předchozí straně. Samostatně stojící kuchyně Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení u všech částí samostatně stojící kuchyně VÄRDE. Na které výrobky se tato záruka nevztahuje? Na úchytky VÄRDE, spotřebiče, mísicí baterie, police a nástěnné police z masivního dřeva se tato záruka nevztahuje. Viz též Všeobecné podmínky záruky na předchozí straně. Kuchyňský systém FYNDIG Na kuchyně FYNDIG se tato záruka nevztahuje. • Běžné opotřebení. • Úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti, poškození způsobené nedodržením pokynů, nesprávnou instalací nebo napojením na nesprávné napětí, škoda způsobená chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo vadou včetně škod způsobených nadměrně vápenatou vodou, škoda způsobená abnormálními podmínkami prostředí. • Spotřební materiál včetně baterií a lamp. • Části, které nemají žádnou funkci nebo slouží k dekorativním účelům, nemají vliv na běžné používání spotřebiče, včetně poškrábání a změn v barvě. • Náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolňováním ucpaných filtrů, odvodních systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek. • Škody na následujících součástech: keramické sklo, příslušenství, koše na příbory a nádobí, přívodní a odváděcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, úchyty, opláštění a jeho části; mimo poškození způsobená chybou při výrobě. • Případy, kdy technik během své návštěvy nenašel žádnou vadu. • Opravy, které neprováděli k tomu určení poskytovatelé servisu a/nebo autorizovaní servisní partneři, nebo případy, při nichž byly použity jiné než originální díly. • Opravy způsobené instalací, která je chybná nebo neodpovídá specifikaci. • Použití spotřebiče v jiném než domácím prostředí, např. profesionální použití. • Poškození při přepravě: pokud si zákazník přepravuje výrobek domů nebo na jinou adrsesu, IKEA nenese odpovědnost za škody, které se mohou objevit během přepravy. Avšak v případě využití transportní služby IKEA bude případné poškození řešeno na náklady IKEA (ale ne v rámci této záruky). V posledním zmíněném případě by měl zákazník vždy kontaktovat služby zákazníkům v obchodním domě IKEA • Náklady na provedení základní instalace spotřebiče IKEA. Toto omezení se nevztahuje na bezchybnou práci provedenou kvalifikovaným odborníkem a za použití originálních dílů za účelem adaptace přístroje na požadavky technické bezpečnosti jiné země EU. Viz též Všeobecné podmínky záruky na str. 310. KuChYňSKé MíSICí bATErIE ZáRUKA 10 lET Na co se vztahuje tato záruka? SPOTřEbIčE Na co se tato záruka nevztahuje? ZáRUKA 5 lET Na všechny krycí podložky na matrace a laťkový rošt SUlTAN lADE. Viz též Všeobecné podmínky záruky na této straně. Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady spotřebičů, u kterých je možno prokázat, že byly způsobeny vadnou konstrukcí nebo závadou materiálu. Záruka platí od data nákupu v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Výjimky jsou specifikovány pod titulkem „Na co se tato záruka nevztahuje?“ V záruční době budou uhrazeny náhrady na opravu vad, např. opravy, součástky, práce a cestovní výlohy, a to za předpokladu, že spotřebiče jsou přístupné k opravě bez zvláštních výloh. Za těchto podmínek platí směrnice EU (Nr. 99/44/EG) a příslušná místní ustanovení. Nahrazené součásti se stávají majetkem IKEA. Jak dlouho záruka platí? Tato záruka platí pět (5) let od data nákupu spotřebiče v obchodním domě IKEA. Na spotřebiče lAGAN poskytujeme záruku tři (3) roky. Pokud v záruční lhůtě proběhne oprava, neprodlužuje to platnost záruky daného spotřebiče ani nových součástek. Záruka 10 let se vztahuje na všechny mísicí baterie ze sortimentu IKEA, kromě baterií lAGAN. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení. Záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Na co se tato záruka nevztahuje? Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl používán v korozním prostředí. Viz též Všeobecné podmínky záruky na str. 310.