Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce podzim 2012

Platnost od 20.8. do 28.2.


Kolekce podzim 2012 - strana 136


     

Kolekce podzim 2012 - strana 136

3 Krátká záclona „Káva“ od kávová 1 Záclona „Káva“ (1 ks) pãírodní bílá káva 2 Dekorace do oken od 4 Krátká záclona „Káva“ od 199_ 349_ od 249_ 249_ • Průsvitná 7 Nástënné hodiny „Venezia“ 649_ 1 hnëdá • Z jemného mikrovlákna 6 Nálepky a háçky „Coffee“ hnëdá 6 6 od 169_ 5 Podélnÿ brus „Káva“ • 3D-efekt od 349_ Prûsvitná ãímská roleta z bílého voálu s decentními prouåky s kvëtinovÿm potiskem a stãapcem na trojúhelníkovém zakonçení. Roletu jednoduøe zavaåte do poåadované vÿøky a je hotovo! S tunÿlkem k zavëøení na tyçi, lze prát. Rozmëry = rozmëry látky (cca vÿøka x øíãka). 100% polyester pãírodní 918 350 P03 hnëdá 920 563 P03 Vel. 1 2 3 4 134 Vÿøka/øíãe cca 140/ 45 cm 140/ 60 cm 140/ 80 cm 140/100 cm Cena ™ 199_ ™ 349_ ™ 449_ ™ 549_ 5 krémová 2 Dekorace do oken, od ™ 249_ Vyøité motivy a nápisy. Objednatelné v rûznÿch barevnÿch provedeních. Zavëøení pomocí poutek na závësnou tyç. 100% polyester. Rozmëry = rozmëry látky (cca vÿøka/øíãka), vÿøka vçetnë poutek. Vel. Vÿøka/øíãe cca Cena 100% polyester 1 60/40 cm ™ 249_ kávová 907 186 P03 2 90/40 cm ™ 399_ 3 120/60 cm ™ 449_ bílá káva 910 007 P03 4 160/80 cm ™ 549_ 3 Krátká záclona „Káva“, od ™ 349_ Ideální do kuchyñského okna je tato krátká záclona z bílého materiálu, barevnë obroubena, s pravou vÿøivkou. Zavëøení pomocí prûvleku ãasící pásky. Rozmëry = rozmëry dekorace (cca vÿøka/øíãka dekorace). 100% polyester Vel. Vÿøka/øíãe cca Cena bílá 955 505 P03 1 60/100 cm ™ 349_ 2 3 60/150 cm 80/150 cm ™ 399_ ™ 449_ 4 Krátká záclona „Káva“, od ™ 249_ Krátká záclona z bílého voálového materiálu s motivem kávy, s ozdobnÿmi, barevnÿmi poutky, rozmëry = rozmëry látky (cca vÿøka/øíãka), vÿøka vçetnë poutek. 100% polyester. bílá 963 007 P03 Vel. 1 2 3 4 5 6 Vÿøka/øíãe cca 30/ 90 cm 45/ 90 cm 45/120 cm 60/120 cm 60/150 cm 60/180 cm Cena ™ 249_ ™ 299_ ™ 349_ ™ 399_ ™ 449_ ™ 549_ 5 Podélnÿ brus „Káva“, ™ 349_ Podélnÿ ubrus na téma káva. Z jemného mikrovlákna, pãední strana s rûznÿmi pojmy. Rozmëry = 160/45 cm. 100% polyester. hnëdá 907 227 P03 krémová 955 578 P03 6 Nálepky a háçky „Coffee“, od ™ 169_ Pro vøechny, kteãí rádi pijí kávu! Nálepky na zeœ: s tëmito skvëlÿmi nálepkami ve 3 dimenzionálním provedení si vylepøíte obkladaçky, nábytek çi jiné doplñky. Podklad, na kterÿ chcete nálepku pãipevnit jednoduøe oçistëte a nálepku poté pãilepte. Dekorace se nechá opët lehce odstranit. Vhodné také do mikrovlnné trouby a myçky na nádobí. Rozmëry cca 2 arch 9,5 x 20 cm. Obsah cca 40 nálepek. Háçky: praktickÿ a zároveñ zdobivÿ zpûsob jak povësit utërky nebo chñapky. Podklad dobãe oçistëte a háçky na nëj zatlaçte lepení není tãeba! Lze kdykoliv pãemístit na jiné místo. Zatíåení max. 2,5 kg. Rozmëry: 9,5 x 9,5 cm. Vÿrobek 3D ozdobné nálepky Háçky, 2 ks v balení Obj. ç. 927 692 P03 927 687 P03 Cena ™ 169_ ™ 199_ 7 Nástënné hodiny „Venezia“, ™ 649_ Originální kuchyñské hodiny s pëknÿm umëleckÿm potiskem na tvrzené desce. Baterie nejsou souçástí dodávky. Rozmëry cca 30 x 30 cm. 965 089 P03 20121X10,02 1 Záclona „Káva“ (1 ks), od ™ 199_ 6