Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce podzim 2012

Platnost od 20.8. do 28.2.


Kolekce podzim 2012 - strana 141


     

Kolekce podzim 2012 - strana 141

POHODLÍ A PŘÍJEMNÝ POCIT! 2 Odstrañovaç chloupkû (11 ks v balení), ™ 89_ Bolestné odstrañování chloupkû voskem nebo drahé laserové oøetãení patãí minulosti. S pomocí této sady snadno a øetrnë odstraníte nepãíjemné chloupky. Zaruçené, cílené a bezbolestné odstranëní. Dodávka obsahuje 2 epilátory, vådy se 4 poløtáãky a pouzdro. 904 943 P03 1 169_ 11 ks 89_ S tëmito vloåkami do obuvi ulehçíte Vaøim chodidlûm! Zmírníte bolest pãi chûzi a umoåníte pãíjemnou chûzi. Vhodné pro veøkerou obuv. Jednotná velikost. 925 628 P03 89_ 2 ks Bezbolestné odstranění chloupků 5 Zástëra pro stãíhání vlasû, ™ 99_ STOP chrápání! 3 Vloåky do obuvi (2-dílná sada), ™ 89_ 2 1 Kolenní bandáå, ™ 169_ Tato bandáå koleno stabilizuje, zpevní a umoåñuje tak opët neomezenÿ pohyb. Uvnitã jsou integrovány magnety, které pûsobí vyváåenë na kolenní kloub a mírní tak bolesti. 926 806 P03 3 6 149_ Tato zástëra Vám zpãíjemní domácí stãíhání vlasû a díky jejich zachycení zachová podlahu i obleçení çisté. Øíãka je prûbëånë nastavitelná suchÿm zipem, navíc je zástëra lehce sloåitelná, takåe nezabere åádné místo! 923 354 P03 5 99_ 6 Bëlící ústní voda, ™ 149_ Záãivë bílé zuby pro mladÿ, vitální a svëåí úsmëv! Pár kapek na zubní kartáçek postaçí – Vaøe zuby budou opët bílé. Tato voda s bëlícím úçinkem øetrnë a velice efektivnë odstrañuje neåádoucí zubní povlak a nenaruøuje zubní sklovinu. Obsah: 74 g. 925 663 P03 4 79_ 4 Kolíçek proti chrápání, ™ 79_ S tímto kolíçkem „stop chrápání“ budete mít opët klidnÿ a hlubokÿ spánek a dostatek kyslíku pãi spánku. Vaøe tëlo si bëhem spánku odpoçine a nebude potãebovat energii k chrápání. Kolíçek jednoduøe zasuñte do nosu – umístëte na stãední nosní pãepáåce. Nejlepøí úçinek a uvolnëní docílíte jiå po cca 5 dnech pouåívání. Barva: modrá. 924 685 P03 Ve dvou šířkách! 8 7 79_ 2 ks 129_ 8 Korzet, ™ 129_ Optimální podpora pro Vaøi páteã. Bëhem mírného taåení ramen dozadu se øíje a krk automaticky stáhnou v jedné linii smërem k páteãi a Vaøe záda se tak vrátí do své pãirozené pozice. Magnetické pûsobení podporuje krevní obëh. Upevnëní na suchÿ zip. Jednotná velikost. Upozornëní: magnety by nemëly pouåívat osoby, které nosí kardiostimulátor (tzv. budík). 943 788 P03 9 Bandáå pro palce u nohou, ™ 169_ Pro jednoduchou korekturu krásy Vaøich nohou. Tato bandáå koriguje palce u nohou do správné polohy. 2dílná sada pro pravou a levou nohu. 924 454 P03 9 169_ 2 ks 2012PN04,02 7 Rozøíãení podprsenky (2 ks v balení), ™ 79_ Nepasuje Vám obvod u Vaøí oblíbené podprsenky? Tato pomûcka si s tím snadno poradí. Uøetãíte tak peníze za koupi nové podprsenky a navíc to opticky nebude vidët. Jednoduøe pás zaháknëte na podprsenkovÿ uzávër a podprsenku tak automaticky rozøíãíte aå o 8 cm. K dostání ve dvou øíãkách pro podprsenky se dvëma çi tãemi háçky. bílá 2 háçky (3,8 x 8 cm) 904 867 P03 3 háçky (5,8 x 8 cm) 904 841 P03 Před Po 0 99_ 0 Tuåka na kuãí oka a zrohovatëlou kûåi, ™ 99_ Tato tuåka zmëkçuje zrohovatëlou kûåi a kuãí oka, odstrañuje tak bolestivé otlaky. Pûsobí antibakteriálnë, podporuje hojivÿ proces a odstrañuje bolest. Obsah: 5 g. 915 736 P03 139