Aktuálníletáky.cz   

Bonprix katalog : Kolekce podzim 2012

Platnost od 20.8. do 28.2.


Kolekce podzim 2012 - strana 142


     

Kolekce podzim 2012 - strana 142

N E P O S T R A D AT E L N É V K U C H Y N I ! 3 Misky na zásoby, (10dílná sada), ™ 199_ 2 99_ 1 Sklenëné misky s kvëtinovÿm designem lze vøechny uzavãít patãiçnÿmi víçky ve åluté barvë. Vhodné na uskladnëní Vaøich zásob, ale i na uloåení potravin napã. v chladniçce. Vhodné do mikrovlné trouby i myçky na nádobí. Rozmëry ø 9, 10.5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 P03 15 ks 199_ 95_ 4 Ochranné síto na pánev, ™ 95_ 1 Podloåka do dãezu (2dílná sada), ™ 199_ Sada podloåek ve tvaru sluneçnice. Chrání pãed skvrnami çi poøkozením Vaøeho dãezu. Z gumového materiálu. Prûmër cca 29 cm. 905 353 P03 3 199_ 2 Víçka na sklenice (15 ks), ™ 99_ Víçka v rûznÿch prûmërech k uschování potravin v lednici. Pruåná víçka jsou z robustního materiálu a dobãe se pãizpûsobí na jakoukoliv nádobu. S tëmito víçky zústanou i vlastnoruçnë zavaãené marmelády a åelé dlouho trvanlivé. 943 881 P03 sada 10dílná Kovová mãíåka je vhodná pro vøechny bëåné pánve a hrnce. Prûmër mãíåky je 29 cm. Nic jiå nebude stãíkat a prskat na pokoåku a okolí sporáku. Jednoduøe pãiklopte na pánev a mûåete dokonce pães mãíåku pãilévat tekutiny aniå by bylo okolí postãíkáno. Praktickÿ úchyt se nezahãívá a mûåete jej tak kdykoliv uchopit. Nepostradatelné a praktické v kaådé kuchyni! 930 486 P03 6 18 ks 5 4 129_ 129_ 2 ks S výlevkou! 7 5 Samolepky „Sluneçnice“, (18dílná sada), ™ 129_ Samolepky s motivem sluneçnic. Jednoduøe je odlepte od ochranné folie a libovolnë je nalepte na poåadovanou plochu. Samolepky opët lepí, i kdyå je odlepíte. Ve 3 rûznÿch motivech. Max. velikost cca 18 x 10 cm. 905 355 P03 6 Slánka a pepãenka ve tvaru tulipánu (2 ks v balení), ™ 129_ Tyto ozdobné koãenky ve tvaru tulipánu budete mít vådy po ruce. Jedno jestli sûl çi pepã nebo jiné koãení - koãenky se dají naplnit jakoukoliv poåadovanou smësí. oranåová + pink 904 803 P03 Snadné chlazení! 149_ 7 Nádoba na vodní lázeñ, ™ 149_ Pro vøechny milovníky peçení dortû, koláçû a dezertû. Çokoládu jiå nepãipálíte a pãíprava polev bude hraçkou. Polevu jednoduøe rozlámete, vloåíte do nádoby a rozpustíte ve vodní lázni. Praktická nádobka má vÿlevku na obou stranách idální pro leváky i praváky! Vhodné do myçky na nádobí. Materiál: uølechtilá ocel 979 645 P03 Jednoduché připevnění 9 99_ 199_ 8 Krájeç na cibuli, ™ 199_ Krájeç na cibuli s nádobkou. Ideální na krájení nejenom cibule, ale i zeleniny, çerstvého i suøeného ovoce, sÿru, çokolády atd. Z nárazuvzdorného, pro potraviny vhodného materiálu s krájecími noåi z uølechtilé oceli. Rozmëry v cm: 8 prûmër x 23 vÿøka. 923 060 P03 140 9 Gelovÿ chladící obal na lahve, ™ 99_ Pëknÿ obal – taøka na lahve s chladícím gelem. Kaådÿ nápoj je tak moåno podávat chlazenÿ. Taøku jednoduøe vloåíte do mrazniçky. Vhodné jako dárek a zaruçenë upoutá na kaådém veçírku a oslavë. Odolné nelámavé provedení, lze opakovanë pouåívat. Materiál: PVC. 954 764 P03 4 ks 0 Svorkové háçky (4 ks), ™ 89_ Tyto svorkové háçky jsou praktické jak v kuchyni, tak i v koupelnë. Vÿbornë dråí bez jakéhokoliv vrtání pomocí velké lepící pásky na zadní stranë háçku. Hladkÿ povrch, na kterÿ chcete háçek nalepit nejprve dobãe oçistëte a poté háçek nalepte. Balení obsahuje 4 ks. Materiál: umëlá hmota. 904 906 P03 0 89_ 2012PN03,02 8