Aktuálníletáky.cz

Coop Leták : Hity předjaří 2019

Platnost od 1.3 .2019 do 24.3 .2019


Hity předjaří 2019 - strana 2


Hity předjaří 2019 - strana 2

24  90 Kolíčky na prádlo MINIMOLLET če n Biologic ký př íprav ek je ur čistot k l ikv idac i or ganic kých ne ýc h v septic ích , žumpác h, such záchodec h a jímkách . bakte rií Ob sahuje sm ě s př írodních jí or ganic ké a enzym ů , kte ré rozkláda pach . látky a výrazn ě omez ují zá Prav idelné m ě síč ní dávky ající pomohou zajistit ne zapách sté mu. a be zproblé mový pr ov oz sy sada 18 ks, plastové, různé barvy 119  ,- 39 90 Přípravek BIO-P1 do septiku 2 × 100 g Šňůra TORO s ocelovým lankem, délka 30 m, různé barvy 19  90 Sada košů na prádlo HEIDRUN 2 × 26 l, 57 × 40 cm, hloubka 23 cm vysoce kvalitní plast, jsou vzájemně stohovatelné, 2 sklopné rukojeti, různé barevné kombinace 149  ,- Úklidové rukavice BRILANZ latexové, velikost M a L, jsou vhodné na běžný úklid domácnosti i zahrady, velmi elastické a pohodlné Nabídka platí od 1. 3. do 24. 3. nebo do vyprodání zásob.