Aktuálníletáky.cz   

Baumax akční leták : Kamna a vytápění 2012

Platnost od 3.9. do 30.9.


Kamna a vytápění 2012 - strana 4


     

Kamna a vytápění 2012 - strana 4

Technika • normy • životní prostředí • piktogramy 4 Dříve než si pořídíte kamna Před koupí krbových kamen byste se měli spojit s odborně způsobilou osobou – kominíkem. Poradí vám ohledně stavebněprávních předpisů, vhodnosti umístění krbových kamen a způsobu výstavby komína. Po odborném postavení kamen vykoná i revizi topného zařízení. Bezpečnostní požadavky Před instalací krbu je potřeba získat rozhodnutí obce o možnosti instalace malého zdroje znečištění ovzduší. Krb musí splňovat požadavky platných normativních a technických předpisů. Zároveň je nutno zabezpečit odborné přezkoušení komína odborně způsobilou osobou – kominíkem. Kontroluje se například obsah kysličníku uhelnatého ve zplodinách hoření či zda kamna mohou stát volně, nebo musejí být zabudována. Podle účelu používání je při koupi nutné dbát na to, zda jde o zařízení určené pro nepřetržité, nebo občasné vytápění. V případě zařízení na tuhá paliva, která jsou učena pro nepřetržité vytápění, musí být provedena zkouška minimální doby hoření. Při částečném zatížení lze dosáhnout doby hoření až 12 hodin. Při maximálním výkonu (jmenovitý výkon podle typového štítku) je však přípustná doba hoření podstatně kratší (asi čtyři hodiny). Zvláštní zkoušky se provádějí i v případě sporáků. Někteří výrobci se dobrovolně rozhodnou přijmout přísnější kvalitativní normy, aby zabezpečili ještě účinnější spalování, tedy spalování s nižším obsahem škodlivin ve zplodinách hoření. Při výběru kamen je důležité určit jejich tepelný výkon vzhledem k velikosti vytápěného prostoru. Možná si přejete komfortnější obsluhu? Určitě budete hledat odpovědi na množství dalších otázek. Přitom vám rád pomůže náš specializovaný poradce v bauMaxu. Postavení kamen Místo na postavení kamen musí být vodorovné a minimální vzdálenost od nejbližší stěny je 20 centimetrů. Podlahoviny z hořlavých materiálů (např. koberce) je nutno zakrýt vhodnou ochranou z nehořlavého materiálu. Takovéto podložky mohou být například z bezpečnostního skla nebo ušlechtilé oceli. Při prvním zatopení bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce! Je dobré vědět Množství energie, které se uvolňuje při úplném spalování paliva, se označuje jako výhřevnost, která se měří v kilowatthodinách (kWh). Účinnost je poměr mezi uvolněnou energií a užitkovým teplem. Pokud mají krbová kamna účinnost například 80 %, z 10 kg spáleného dřeva se vyrobí 24 kWh užitkového tepla. Se jmenovitým výkonem 1 kW lze vyhřát asi 15 m3 obytného prostoru. Zobrazené symboly (piktogramy) informují o důležitých technických údajích a vlastnostech krbových kamen podle jejich konkrétního provedení. A Automatika: U těchto kamen se o optimální provoz stará regulace vzduchu ovládaná teplotou. B Palivo brikety z hnědého uhlí: Vhodným palivem jsou brikety z hnědého uhlí. C Nepřetržitý provoz: Těmito krbovými kamny lze topit denně ve 24hodinovém nepřetržitém provozu a nepotřebují žádnou přestávku na vychladnutí. D Dvojstěnné: Díky mimořádně kvalitně zpracovanému ocelovému plášti s dvojstěnnou konstrukcí jsou u těchto krbových kamen možné menší bezpečnostní vzdálenosti a je zajištěn rychlý přenos a rozvod tepla. E Kamna do rohu: Tato kamna jsou vhodná pro postavení do rohu. F Externí vzduch = přívod vzduchu nezávislý na vzduchu v místnosti: Spalovací vzduch se přivádí přímo zvenčí. Teplý vzduch v místnosti tak zůstává v obytném prostoru a klima v místnosti je lepší. G Palivo – dřevo: Vhodným palivem je dřevo. H Čištění skla: Díky speciálnímu způsobu vedení vzduchu se v dutém prostoru v horní části spalovacího prostoru předehřívá sekundární vzduch a po vnitřní straně se vede shora dolů. I S vedením vody: Díky výměníku tepla s vodou lze část topného výkonu odvést do ústředního topení. Tak můžete šetřit olejem a plynem a budete produkovat méně CO2.