Aktuálníletáky.cz

Makro leták - tento týden : Úklid a kosmetika

Platnost od 4.9 .2019 do 17.9 .2019


Úklid a kosmetika - strana 4


Úklid a kosmetika - strana 4

Slavíme od založení na českém trhu. Děkujeme za Vaši aši vě věrnost ěrn nost a a podporu!  p podporu! a již MOP NA PODLAHU EASY SPRAY XL 6SÍFOPQSPSZDIM½ ºLMJEĉQJOBW©QPEMBIZ 0EO­NBUFMO½[¡TPCO­L NMBSPUBÍO­IMBWJDF 7IPEO©QSPQPEMBIZDJUMJW© OBWMILPTUĈ­ăF[¡CÙSV DN3ZDIM©TDIOVU­ QPEMBIZE­LZNJOJN¡MO­NV NOPĜTUW­UFLVUJO[FTQSFKF 659, 00 A B 797,39* Stěrka na okna XL s DPH 143,99 149,00 180,29 169,00 204,49 149,00 180,29 149,00 180,29 189,00 228,69 349,00 422,29 G Stěrka na dlaždice a vanu FLEXIPAD EVO Tyč teleskopická 75 až 135 cm Tyč teleskopická 65 až 110 cm EASY CLICK Tyč teleskopická s kloubem 110 až 190 cm EASY CLICK Tyč teleskopická 145 až 400 cm H Stěrka na okna M 119,00 143,99 249,00 301,29 169,00 204,49 C D E F A bez DPH Prachovka DUSTER XL 119,00 I J K L Mop na okna 33 cm Plus 3v1 Čistič prachu DUSTY Čistič na sklo 1 l koncentrát Čistič na okna s rozprašovačem a mopem na okna 119,00 143,99 249,00 301,29 7:4"7"Ì/"0,/" 7 " 0,/ ,/" " 8*/%08$-&"/&3 8 &"/ /&3 3 *O *OPWBUJWO­ ­ ÍJĉUÙO­ Í kapek, bez kape be b pek k, námahy, bez náma b hy, y, CF[FĉNPVI CF[FĉNP C VI 00 , 999 1 208,79* $ $-*$, 4 4:45‰. ;/5& Ì*45*Ì& 57 Z na laminátové a kamenné podlahy B A Ì*45*Ì& 45 5*Ì *Ì& NA A OKNA OKNA B C D Náhrada k mopu Easy Spray Xl Easy Spray na laminát, vinyl a lakované podlahy Easy Spray na olejované/voskované parkety a dřevo Easy Spray na dlažbu a kámen 199,00 240,79 K 149,00 180,29 149,00 180,29 7Ø%30130'* 7Ø Ø%3 %30 013 13 30' 0'** T O¡ĉMBQO½N TO¡ĉMBQO½NĜE­N¡O­N O ĜE­N¡O­N N BJOUFHSPWBO½NJLPMFÍLZ B JO OUFHSPWBO½ ½NJLPMFÍL LZ PODLAHOVÝ MOP PROFI QăJO¡LVQV1SPꗅWÙESB Ѽ7ZNÙOJUFMO½QSBUFMO½O¡WMFL [FTQFDJ¡MO­DITZOUFUJDL½DI NJLSPWM¡LFO Ѽ1PIZCMJW½LMPVCQSPWZU­S¡O­ EPPTNJÍFL Ѽ;¡CÙSNPQVDN Ѽ5FMFTLPQJDL¡UZÍBĜDN 00 , 899 1 087,79* na laminátové a kamenné k me ka enn nné n né podlahy F NÁVLEKY NA MOP PROFI A A B $ C *cena s DPH D D E F E D H G E F SU SUŠÁK UŠÁ ŠÁK ŠÁ K NA PRÁDLO PRÁ ÁDL DLO PEGASUS PE EGASUS 160 SO OLID O L D SLIM LI SLIM SOLID ě )-*$ ě&)-*$13,/0 AIR FLOW M SOLID A P PLUS NF 7½ĉLBTLM¡QÙD­DICPÍOJDDN  OJD  DN N  NPĜOPTU[BWÙĉFO­EMPVI½DILVTđ VI½DIL LVTđ PEÙWđ WÍFUOÙFBTZDMJQđOBTVĉFO­ MJQđOB BT TVĉFO­­ ESPCO©IPQS¡EMB [¡SVLBMFU ES LBMFUU 0SZDIMFKĉ­ĜFIMFO­E­LZ UFDIOPMPHJJ5IFSNP3FꠌFDU  LUFS¡[BKJĉčVKFĜFIMFO­[FTQPEV J[WSDIV BU­NKFĜFIMFO­ KFEOPEVĉĉ­/BTUBWJUFMO¡W½ĉLB BĜDN;¡SVLBMFU Ì*45*Ì& 1ăJEFKUFEPTW©IP O¡LVQO­IPLPĉ­LV B I G Návlek na mop PROFI Super soft Návlek na mop PROFI Cotton Plus Návlek na mop PROFI Static Plus Návlek na mop PROFI Micro duo Návlek na mop PROFI pro venkovní použití Čistič na podlahy s leštidlem 1 l konc. Čistič na silně znečištěné podlahy 1 l konc. G 4JMOÙ[OFÍJTUÙO© 4JMOÙ 4JMO Ù [OFÍ OF JTUÙO© OFÍJTUÙO© OFÍ ¡ ¡U QPEMBIZMLPODFOUS¡U /"7$ Kamenné Kamenné Ka né povrchy povrrchyy BBEMBĜCZ BEMBĜCZ EMBĜCZ C  MLPODFOUS¡U LPOD LPO ODFOUS F ¡U ¡ 6 J 6OJWFS[¡MO­MWÙESP ¡M ­ M ÙE Ù TFĜE­NBD­NTZTU©NFN L 149,00 180,29 ÌJTU ÌJTUJÍOBPLOBTSP[QSBĉPÌJT T JÍ OBB PLOB PLO T SP[QSBĉP B Bĉ WBÍ WBÍF Í N B NPQF N N OB PLOB NPQ LOB OBB WBÍFNBNPQFNOBPLOB bez DPH s DPH A $ J %PL %PLPOBMFÍJTU­WĉFDIOZ LPOBMFÍJTU­WĉF WĉFDI DIO OZ IMBE EL©B MFI IDF DFTUS TUSVLU VLUVSP VSP PWBO W O© © IMBEL©BMFIDFTUSVLUVSPWBO© TLMF FOÙO© O©QMP QMPDI PDIZ DIZ Z TLMFOÙO©QMPDIZ ÌJTUJÍOBTLMP MLPODFOUS¡U M L FOUS LPOD FOUS¡U USS¡U ¡ D 1SPT 1SPTUăFEFL&BTZ4QSBZ 1 SPTUăFE FEFL &BTZ & 4QSBZ OBEMBĜCVBL¡NFO $ 1SPTUăFEFL&BTZ4QSBZOBPMFKPWBO© 1SPTUăFEFL &BTZ 4QSBZ OBB PMFK PMFF PPWBO© WWPTLPWBO©QBSLFUZBEăFWP WP WPT WPTL P © QBSL PWBO QBSLF LFUZZ B EăFW E P EăF B 1SPTUăFEFL&BTZ4QSBZOB 1SPT 1 PTUăFE UăFEFL UăF FEFL FL &BTZ 4QSBZ 4Q Z OB 4QSB MBNJ N O¡U NJ O¡U O¡ O¡U ¡U WJOZ WJ M B MBL M LPWBO© W © QPEMBIZZ MBNJO¡U WJOZMBMBLPWBO©QPEMBIZ 6SÍFOPLNZU­BºESĜCÙ EăFWÙO½DI MBNJO¡UPW½DI BLBNFOO½DIQPWSDIđ BEMBĜCZ bez DPH s DPH 289,00 349,69 289,00 349,69 289,00 349,69 289,00 349,69 289,00 349,69 119,00 143,99 119,00 143,99 00 , 599 724,79* 00 , 2 190 2 649,90* 4 cC1919_01-19.indd 4 22.08.19 9:56