Aktuálníletáky.cz   

OBI katalog, OBI leták : Sekačky, podlahy, nátěry

Platnost od 13.9. do 19.9.


Sekačky, podlahy, nátěry - strana 2


     

Sekačky, podlahy, nátěry - strana 2

způsob zateple v interiéru. Pro tento některý minerální izolace, nebo použít desky z tvrzené izolačního ů. Výběru správného z pěnových polystyren zornost, li věnovat velkou po materiálu bychom mě izolantů velmi liší. Popis všech technické parametry se uveden možnostech použití je z nabídky Isover a jejich dále v katalogu. vnějšího izolace oddělena od ody. zateplení mají své výh mezerou. Oba způsoby 1 I? IT NA ENERGI UŠETŘ 2 s OBI snadno 3 -10 °C 4 ZATEPLENÍM 5 fasády snížíte únik tepla až o 30 % vé stěny Typická skladba obvodo způsobem provedené kontaktnímA STĚN 6 1 STÁVAJÍC Í CIHL OVÁ ACE) Í (NEB O POU ZEPENETR 2 OMÍ TKA S PENE TRAC 3 LEPÍCÍ VRST VA 4 TEPELNÝ IZOL ANT U SKLENĚNOU SÍŤO VINO 5 ZÁKL ADNÍ VRST VA SE 6 PENE TRAC E TKA VÁ ÚPR AVA - VRCHNÍ OMÍ 7 POVR CHO 7 20 °C ým z Zabraňte tepeln ateplením fasády minerální izolací EASY na vnější stěnu: trátám OCHRÁNÍTE SEBE PŘED HLUKEM OCHRÁNÍTE VÁŠ DŮM PŘED ÚNIKEM TEPLA O N VÝ H O DY KOE TA KT N ÍH • pohltivosti třídy A sousedy, hromadnou dopravou, chrání před hlučnými před hlukem z okolních restaurací ZATE PL EN Í • EASY na vnější stěnu dosahuje hlukové R RO TR • EASY na vnější stěnu má nízkou tepelnou vodivost Lambda 0,036 • čím nižší Lambda, tím vyšší tepelná ochrana domu • snížení úniku tepla = ÚSPORA ZA ENERGIE OCHRÁNÍTE VÁŠ DŮM PŘED OCHRÁNÍTE VÁŠ DŮM PŘED o zatepleníA VLHKOSTÍ PLÍSNÍ ŠÍŘENÍM POŽÁRU ůsob dobře známéh ní zp ■ tradič • unikátní vlastnosti přírodního materiálu z tepelných mostů domu dýchat tu umožní ■ souvislé zateplení be Vnitřní zateplení objek • zabraňují kondenzaci vodních par é systémy ž větran na vnitřních stěnách ■ levnější varianta ne tam, kde ání se většinou používá Tento způsob zateplov inerální izolace EASY na vnější stěnu je přírodní materiál vhodný jaken í tepl pro novostavby, tak rekonstrukce. ější zateplovací systém provést (především Vnitřní nebo vnější za nelze vn i nevýhodami ěné objekty). Hlavním any, památkově chrán í str éru je především horší vést zateplení z vnějš í objektu ze strany interi Pokud je možnost pro ní strany je zateplen sledek snížení . Zateplení z vnitř nstrukci, což má za ná měli bychom to využít jší průběh teplot v ko ročně osti po způsob je technicky ná osti. Teplota v místn též možné, ale tento tepelné stability místn . teploty, projektovou přípravu ne rychle požadované a vyžaduje důkladnou zapnutí vytápění dosáh vé teploty í rychle klesají povrcho ale po vypnutí vytápěn Vyšší tepelnýteplení objektu vyšší tepelné úspory ní využita akumulační schopnost stávajících Vnější za odpor zajistí stěn (ne • EASY na vnější stěnu patří do klasifikace A1 = NEHOŘLAVÝ MATERIÁL • minerální izolace je vyrobena z přírodních materiálů odolávajících vysokým teplotám ády Zateplením fas % snížíte únik tepla až o 30 5+1 ZDARMA 629,- 21 % Ušetřítetloušťka rozměry stém Vnější zateplovací sy fasá-10  celé ploše °C je celistvý po Tepelný odpor izolace (R) Cena stěn). šetříte trukcí. nsvíce za eplen způsoby zatbalení í ko 5 Patří mezi nejčastější é ploše 4332953 800×500 100 1,6 649,je 4 tém2,78 celistvý po cel Vnější zateplovací1,2sys R = 3,33 4332938 800×500 120 3,33 589,3 . naci tepelných mostů R = 2,78 čímž dochází k elimi 2 fasády, Tepelný odpor vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti izolace. elný odpor izolace (R; m K/W): při zateplení účinnější a�tím více ušetříte. d teplotními výkyvy vnějšího koupi 6 balenít, pře 1 m vyšší je hodnota R, tím je Chrání celý objek šetříte méně OBI č. [mm] [mm] balení [m2] 490.90 R [m2K/W] inaci dy, čímž dochází k elim stů. Chrání celý tepelných mo výkyvy objekt před teplotními prostředí. V zimě vnějšího í konnedochází k prochlazen  létě se nepřehřívá. strukce a v 2 kind permission of Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, Germany. PLAYMOBIL is a registered trademark of Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, for which also the displayed PLAYMOBIL toy figures are protected. Izolace Typ Účel Na kontaktní➋ fasádu vnější stěna Na kontaktní fasádu vnější stěna Rozměry 800×500 mm 800×500 mm Tloušťka 120 mm 100 mm R [m²K/W] Balení 3,33 1,2 m² 2,78 1,6 m² Cena/bal. 589,- Kč 649,- Kč Zvýhodněná cena OBI č. 490,90 Kč/bal. 4332938 20 540,90 Kč/bal. 4332953 °C Tepelný odpor izolace (R; m² K/W): Tepelný odpor vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti izolace. Čím vyšší je hodnota R, tím je zateplení účinnější a tím více ušetříte. Příslušenství em volíme zateplení s polystyren 1. V případě vnitřního u, nebo s difuzně těsnou stěrko extrudovaný polystyren desce XPS. vakuové panely zalité v ou je nutzateplení s minerální vln 2. V případě vnitřního Profil soklový chytrou parobrznebo ještě lépe, patní né použít parozábranu, Délka 2 m. Tloušťka Cena/ks OBI č. PLEX UV. du Isover Vario KM DU 50,Profily Roh kombi PVC 2,5 m – 50,- Kč • OBI č. 3712601 Roh kombi AL 2,5 m – 50,- Kč • OBI č. 3712619 Okenní 2 m – 139,- Kč • OBI č. 3712650 Parapetní 2 m – 149,- Kč • OBI č. 3712668 109,- 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 109,- Kč 119,- Kč 129,- Kč 139,- Kč 4427704 4427688 4427662 4427670 69,Ušetříte 14 % způsobené potom tepelné mosty Dalším neduhem jsou Tepelným dorovnou konstrukcí. přerušením izolace vo izolatečně vyhnout přidáním Hmoždinka talířová mostům se můžeme čás role výše uvedeném Balení 20 ks. Rozměry: podlahy, jak je vidět na 10ce na strop a59,- Kč × 90 mm – 69,- Kč, do • OBI č. 4075149 . schématu 59,- 589§ 10 × 120 mm – 75,- Kč, 69,- Kč • OBI č. 4075115 10 × 140 mm – 85,- Kč, 79,- Kč • OBI č. 4075107 Perlinka Pro vnitřní i vnější omítkové vrstvy. 149 g/m². Délka 50 m. • OBI č. 4381521 Dárková karta 2 Kartu lze nabít libovolnou částkou od 100 Kč do 10 000 Kč. Kredit lze čerpat postupně v kterémkoliv OBI v ČR. Máte na výběr až z 8 motivů. Zůstatek si můžete kdykoliv ověřit na www.obi.cz.