Aktuálníletáky.cz   

IKEA nábytek katalogy : Kuchyně a spotřebiče 2013

Platnost od 20.9. do 30.6.


Kuchyně a spotřebiče 2013 - strana 42


     

Kuchyně a spotřebiče 2013 - strana 42

Kuchyňský systém FAKTUM Vše o našich zárukách ZÁRUKA Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Tato záruka se vztahuje na následující části kuchyňského systému FAKTUM: • Rámy skříněk • Čela a dvířka • Panty INTEGRAL • Plně výsuvné zásuvky RATIONELL • Police let z tvrzeného skla a melaminu RATIONELL • Drátěné koše RATIONELL • Sokly • Nohy • Krycí panely • Dekorační lišty • Pracovní desky s minimální tloušťkou 3,8 cm • Dřezy, kromě dřezů FYNDIG • Police a police na víno PERFEKT • Zásuvky RATIONELL pod troubu • Zásuvky do soklu RATIONELL • Odkapávače RATIONELL do nástěnné skříňky. 25 Produkty, na které se záruka nevztahuje Úchytky a pracovní desky, které mají tloušťku menší než 3,8 cm. Viz též Všeobecné podmínky pro všechny záruky na této straně. Samostatně stojící kuchyně Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení u všech částí samostatně stojící kuchyně VÄRDE. V posledním zmíněném případě by měl zákazník vždy kontaktovat služby zákazníkům IKEA na www.IKEA.cz • Náklady na provedení základní instalace spotřebiče IKEA. Toto omezení se nevztahuje na bezchybnou práci provedenou kvalifikovaným odborníkem a za použití originálních dílů za účelem adaptace přístroje na požadavky technické bezpečnosti jiné země EU. Přečtěte si také všeobecné podmínky pro všedhny záruky na této straně. KUchYňSKé MíSIcí bATerIe ZÁRUKA 10 let Na co se vztahuje tato záruka? Záruka 10 let se vztahuje na všechny mísicí baterie ze sortimentu IKEA, kromě baterií LAGAN. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu a provedení. Záruka se vztahuje pouze na domácí použití. Na co se tato záruka nevztahuje? Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl používán v korozním prostředí. Všeobecné podmínky pro všechny záruky na této straně. _____________________________________ Na které výrobky se tato záruka nevztahuje? ÁRUKA 25 let 82 Na úchytky VÄRDE, spotřebiče, mísicí baterie, police a nástěnné police z masivního dřeva se tato záruka nevztahuje. Všeobecné podmínky pro všechny záruky na této straně. Kuchyňský systém FYNDIG Na kuchyňský systém FAKTUM poskytujeme záruku 25 let, která se vztahuje na vady materiálu a provedení. Na všechny kuchyňské mísicí baterie IKEA poskytujeme záruku 10 let (kromě LAGAN) a záruku 5 let na spotřebiče (kromě LAGAN). co je předmětem záruky? Na kuchyně FYNDIG se tato záruka nevztahuje. Každodenní rodinný život klade vysoké požadavky na kuchyně, proto všechny naše kuchyně prochází přísnými testy, abychom si byli jisti, že zvládnou každý den velké zatížení a vysoké teploty. VŠeobecNé PoDMíNKY Pro VŠechNY ZÁrUKY Rozsah záruky je podrobně popsán u níže uvedených jednotlivých výrobků. Doba trvání záruky SPoTřebIče ZÁRUKA Na co se vztahuje tato záruka? Tato záruka se vztahuje na vady spotřebičů, u kterých je možno prokázat, že byly způsobeny vadnou konstrukcí nebo závadou materiálu. Záruka platí od data nákupu v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití. let Výjimky jsou specifikovány pod titulkem „Na co se tato záruka nevztahuje?“ V záruční době budou uhrazeny náhrady na opravu vad, např. opravy, součástky, práce a cestovní výlohy, a to za předpokladu, že spotřebiče jsou přístupné k opravě bez zvláštních výloh. Za těchto podmínek platí směrnice EU (Nr. 99/44/EG) a příslušná místní ustanovení. Nahrazené součásti se stávají majetkem IKEA. co bude učiněno k nápravě problému? Jak dlouho záruka platí? Tato záruka platí pět (5) let od data nákupu spotřebiče v obchodním domě IKEA. Na spotřebiče LAGAN poskytujeme záruku tři (3) roky. Pokud v záruční lhůtě proběhne oprava, neprodlužuje to platnost záruky daného spotřebiče ani nových součástek. Podmínky záruk Záruky platí od data nákupu v IKEA. Jako doklad o nákupu se doporučuje originál účtenky o nákupu. 5 Na které spotřebiče se tato záruka vztahuje? Tato pětiletá záruka (5) se vztahuje na všechny spotřebiče IKEA, kromě spotřebičů LAGAN, na které poskytujeme záruku 3 roky. Spotřebiče, na které se záruka nevztahuje Na všechny spotřebiče zakoupené v IKEA před 1. srpnem 2007. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí použití a je předmětem podmínek uvedených na vedlejší straně. Každá záruka trvá tolik let, kolik je uvedeno v textech u jednotlivých výrobků, a to počínaje datem nákupu. Kdo poskytuje servis? Servis poskytuje IKEA prostřednictvím svých vlastních servisních služeb nebo sítě autorizovaných servisních partnerů. Na co se tato záruka nevztahuje? • Běžné opotřebení. • Úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti, poškození způsobené nedodržením pokynů, nesprávnou instalací nebo napojením na nesprávné napětí, škoda způsobená chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo vadou včetně škod způsobených nadměrně vápenatou vodou, škoda způsobená abnormálními podmínkami prostředí. • Spotřební materiál včetně baterií a lamp. • Části, které nemají žádnou funkci nebo slouží k dekorativním účelům, nemají vliv na běžné používání spotřebiče, včetně poškrábání a změn v barvě. • Náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolňováním ucpaných filtrů, odvodních systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek. • Škody na následujících součástech: keramické sklo, příslušenství, koše na příbory a nádobí, přívodní a odváděcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, úchyty, opláštění a jeho části; mimo poškození způsobená chybou při výrobě. • Případy, kdy technik během své návštěvy nenašel žádnou vadu. • Opravy, které neprováděli k tomu určení poskytovatelé servisu a/nebo autorizovaní servisní partneři, nebo případy, při nichž byly použity jiné než originální díly. • Opravy způsobené instalací, která je chybná nebo neodpovídá specifikaci. • Použití spotřebiče v jiném než domácím prostředí, např. profesionální použití. • Poškození při přepravě: pokud si zákazník přepravuje výrobek domů nebo na jinou adrsesu, IKEA nenese odpovědnost za škody, které se mohou objevit během přepravy. Avšak v případě využití transportní služby IKEA bude případné poškození řešeno na náklady IKEA (ale ne v rámci této záruky). IKEA výrobek prohlédne a rozhodne dle vlastního uvážení, zda se na daný případ vztahuje příslušná záruka. IKEA pak dle vlastního uvážení buď daný výrobek opraví nebo jej nahradí stejným nebo srovnatelným výrobkem. V těchto případech zaplatí IKEA vzniklé náklady na opravu, náhradní díly, práci a cesty opravářů, pokud je výrobek dostupný k opravě bez mimořádných výdajů. Toto se nevztahuje na opravy, které nebyly schváleny ze strany IKEA. Nahrazené díly se stanou majetkem IKEA. Pokud se příslušné zboží v IKEA již neprodává, poskytne IKEA odpovídající náhradu. IKEA v takovém případě dle vlastního uvážení určí, co představuje takovou odpovídající náhradu. Výjimky Záruky se nevztahují na výrobky, které byly nesprávně skladovány nebo smontovány, nevhodným nebo nesprávným způsobem používány, pozměněny nebo čištěny za použití nesprávného postupu nebo nevhodnými čisticími prostředky. Záruky nekryjí běžné opotřebení, zářezy nebo poškrábání způsobené nárazem nebo při nehodě. Záruky neplatí, pokud byl výrobek umístěn venku mimo interiér nebo ve vlhkém prostředí. Záruky se vztahují pouze na použití v domácnosti, pokud není u výrobku uvedeno něco jiného. Podrobnější informace najdete v podmínkách záruky u jednotlivých níže uvedených výrobků. Pokyny pro údržbu Abyste mohli uplatnit záruku, musíte dodržovat konkrétní pokyny pro údržbu platné pro příslušný výrobek. Tyto pokyny naleznete v obchodních domech IKEA a na webové stránce IKEA: www.IKEA.cz Všeobecně platná práva: Tato záruka vám dává určitá specifická práva. Tato záruka žádným způsobem neohrožuje vaše práva daná zákonem. Jak nás kontaktovat v případě, že potřebujete servis: Obraťte se na místní obchodní dům IKEA. Adresu a telefonní číslo naleznete v katalogu IKEA nebo na www.IKEA.cz Uschovejte si účtenku jako doklad o nákupu. Doklad o nákupu se doporučuje pro platnost záruky. Změny v důsledku tiskových chyb jsou vyhrazeny. 83