Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Epikure - zvěřina

Platnost od 24.10. do 21.11.


Epikure - zvěřina - strana 3


     

Epikure - zvěřina - strana 3

Lov zvěře (v počtech ks) Zvěř 1999 2010/2011 Jelení 15 357 21 811 Dančí 8 052 14 116 Srnčí 99 932 120 174 Černá 72 949 144 184 Bažantí 531 433 526 545 Zdroj: http://www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/ Statisticke-udaje.aspx Lov Faremní chovy ve světě Lov zvěře střelbou není z veterinárního hlediska ideální. Střela způsobuje poškození orgánů, krvácení, fraktury a může docházet k následné kontaminaci. Po usmrcení musí dojít k rychlému vyvrhnutí (vyjmutí vnitřností) uloveného kusu. Pokud rána není smrtelná, zvíře je podrobeno vysokému stresu, který má velký vliv nejen na hygienické parametry zvěřiny, ale také na jakost masa. Tělo zvířete musí být co nejdříve dodáno do sběrného a prohlížecího místa nebo závodu na zpracování zvěřiny a musí být zchlazeno na teplotu do +7 °C. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po zvěřině naprostá většina zvěřiny v Evropě pochází z farmových chovů. Pro správného myslivce to už ale není zvěřina – ten za zvěřinu považuje pouze maso z volně žijících zvířat. Takto ulovená zvěř musí být prohlédnuta proškolenou osobou. Proškolená osoba je myslivec, člen mysliveckého sdružení, který prošel školením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře (v ČR školení poskytuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno). Pokud nebyla proškolenou osobou shledána žádná závada a zdravotní rizika, může být zvěř prodána ke konzumaci a je doprovázena vyplněným prohlášením proškolené osoby. Za jakých podmínek je možné lovenou zvěř prodat? Podmínky jsou dány legislativně. V České republice je určeno, že lovec může prodat zvěř v kůži nebo v peří pouze konečnému spotřebiteli pro využití v domácnosti nebo v místní maloobchodní prodejně, která zásobuje konečného spotřebitele a je v kraji, kde byla zvěř lovena. Ve stravovacích zařízeních je možné pracovat pouze se zvěřinou, která prošla úřední veterinární prohlídkou a byla shledána zdravotně nezávadnou. Zvěřina nabízená v MAKRO je řádně veterinárně kontrolována a splňuje všechny podmínky zdravotní nezávadnosti. V České republice je průměrná spotřeba zvěřiny 0,5 kg na hlavu ročně. Pro porovnání v Německu a Rakousku je to kolem 700 g ročně. Světovou jedničkou v chovu farmové jelenovité zvěře je Nový Zéland. První jeleny sem dovezli Britové za účelem sportovního lovu. Jak rostla spotřeba zvěřiny, vznikaly v místních ideálních podmínkách farmy. Dnes už je jich více než 3000 a vyváží se do celého světa – 85 % končí v Evropě (většina na stolech německých spotřebitelů), v USA a Británii. Kolébkou farmového chovu v Evropě se stalo Skotsko. Také v Británii je zvěřina stále populárnější a místní farmy s porážkou kolem 70 tisíc kusů zvířat ročně místní spotřebu nepokryjí. Dalšími významnými vývozci zvěřiny jsou Polsko, Maďarsko, Rakousko, dále Francie a oblast Skandinávie (pernatá zvěř), Argentina (zajíc polní) či USA (divočák). Faremní chovy mají výhodu v tom, že zvířata mohou být porážena celoročně. Pouze s výjimkami březosti a s ohledem na zdravotní stav. Porážka probíhá na schváleném porážecím místě pod státním veterinárním dozorem. Nedochází tedy k poškození zvěřiny a je ošetřena stejně jako kterékoliv jiné jatečné zvíře. zvěřina cE1223_01-07.indd 3 3 10/10/12 12:56 PM