Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Ústřice a mušle

Platnost od 7.11. do 5.12.


Ústřice a mušle - strana 6


     

Ústřice a mušle - strana 6

Mušle slávky Slávky jedlé / Mytilus edulis Hlavními producenty slávek jedlých v Evropě jsou Dánsko, Nizozemsko a Francie. Tyto slávky bývají menší a modřejší. Díky způsobu chovu také čistší. Chov Způsob chovu slávek jedlých se od chovu slávek středomořských výrazně liší. V pásmech Severního moře, kde při odlivu moře není z pláže téměř vidět, nelze chov slávek realizovat na lanech. Jsou většinou chovány na obrovských mušlových lavicích a následně sklízeny těžkými vlečnými sítěmi. Proto i produkce volně lovených slávek je zde výrazně vyšší. Způsoby lovu/chovu slávek jedlých jsou většinou praktikovány pomocí moderních strojů a lodí a vyžadují pouze minimum pracovních sil. Dalším způsobem chovu jsou tzv. bouchots. Tedy mušle, přichycené na lanech a omotané na velkých dřevěných trámech. Tato metoda se využívá převážně u francouzského pobřeží. Slávky středomořské / Mytilus galloprovincialis Za největšího producenta těchto slávek se považuje Čína, avšak pro evropský trh je to Španělsko, konkrétně Galície. Dále Itálie, Řecko, Ukrajina, Francie, Turecko, Rumunsko a sever a jih Afriky. Dorůstají větších velikostí a nejsou většinou tolik vyčištěné a nezbavené byssových vláken. Chov Chov začíná sběrem mladých mušlí z otevřeného moře (60–70 %), či vypěstováním mušlího zárodku. Tyto se následně uchytí na silná lana a obalí v nylonové síti (která se za několik dní, kdy se mušle uchytí na byssová vlákna, rozpadne) nebo síti s velkými oky. Takto se mušle vysazují 2× ročně, v říjnu a v březnu. Lana mohou být uchycena na plovoucí vory, dřevěné trámy (bouchots) či bóje. Jsou uchyceny tak, aby se nedotýkaly mořského dna, a tak se neznečistily od písku či bahna. Velká část produkce mušlí středomořských v EU je právě chována na bójích, metodou, která umožňuje častější změnu prostředí a tudíž vyšší produkci. V Galícii, odkud se mušle dovážejí nejčastěji, se mušle chovají v tzv. rías, čili zátokách podél atlantského pobřeží, kde se mušlím daří nejlépe, jsou chráněny před nepřízní počasí a mají dostatek fytoplanktonu jako hlavního zdroje potravy. p y Asi půl roku p y po vysazení na lana se mušle p proberou a vysadí v menší hustotě, aby lépe odolávaly nepřízni počasí a rychleji rostly. Toto p přesazování provádí sklízejí j přesazování se během růstu provádí 2–3×. Mušle se následně sklízejí v v 8. až ž le v něk terých oblastech až ve 13. ěkte ý h t ch v 8. až 9. měsíci chovu, ale v některých oblastech až ve 13. měsíci. u v zimě, v v  abse absenci Nejlépe slávky rostou v zimě, nejpomaleji v létě (hlavně díky absenci fytoplanktonu). u). u) fytoplanktonu). 6 ústřice a mušle cE1224_01-08.indd 6 10/23/12 11:58 AM