Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Pizza, vejce, zelenina

Platnost od 3.1. do 9.1.


Pizza, vejce, zelenina - strana 2


     

Pizza, vejce, zelenina - strana 2

Děkujeme Vám byl o kých 5 l et? A ja i ch 1 na š e z dítět čas se e n přibud . Za te ělému á doba uh osp t je dlo poustu nec. D íská s lý jedi náct le z ě pě Pat pláče, v život ý a vys i je to i hu i od ne siln sta smíc tejné la všem sek od řátel. S si proš á t ip pár vr náct le . Získala ážitků Za pat ostí, z n yspěla fland. zkuše brých, ti Kau lila a v éně do nos zesí m , ů. společ i těch ocemi kazník obrých mi nem ých zá víjet. ostí, d el, sv dětský ále roz h přát kušen c ed tu z skvělý e můž jeme spous mnoho chod s eme a pracu i ob la si rychlé izuj a naš lověk odlné, odern jako č ě poh em A stejn h eustál s byly ejny n y u ná e všec d inákup jsme v vé pro e ě S , uzen by Vaš e sýry ostupn s y P ,a rtem. u a dík é pulty na tom komfo bslužn í ploch li o ejn ším udova a se v e prod e sorti ch vyb šili jsm , rozšiřujem de vět obcho a těch oží ami, z vat… Z ahůdk uhů zb l r čo nami a noho d devším i pokra e ná pře ibylo m chom mohl ř chut upujem tomu p e Vám tak by ky nak ,ž t bíd ín, a ověřili aší na rozvíje ment v si také část n me se ce ou jsme ů. A ch ipomínky že velk 15 let í“, tak avatel d př mác lů a do řání a „to do zory, p pěstite ná ých y Vaše u česk šechn le. V . i nadá i vážně e velm berem 000 2 002 2 KAMPANI P Před Mikuláš ikulášem byl l y r Před Mikulášem byl otevřen první první obchodní dům Kaufland v Praze, obc odní obchod í dům fl Praze ra konkrétně v obvodu Prahy 4, v Michli. Jeden z těch horších momentů historie. Katastrofální povodně se nevyhnuly ani Kauflandům. Vyklízeli jsme tisíce palet zničeného zboží, ale zároveň jsme se podíleli na materiální pomoci postiženým obcím. Vedení společnosti i jednotliví zaměstnanci pak věnovali finanční pomoc svým kolegům, jejichž domácnosti se také ocitly pod vodou. 998 1 Začát Začátkem ohot roku přivítala své Začátkem tohoto r Začátkem tohoto roku přivítala své tkem oto řivítala é víta zákazníky první prodejna Kaufland v ČR. Dne 28. ledna se otevřely dveře Kauflandu v Ostravě – Zábřehu. 002 2 V květnu byl zprovozněn centrální sklad společnosti v Modleticích u Prahy o ploše více než 80 000 m2. 002 2 Kaufland je i v moravské metropoli, od listopadu tohoto roku stojí v brněnské čtvrti Bohunice.