Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Pizza, vejce, zelenina

Platnost od 3.1. do 9.1.


Pizza, vejce, zelenina - strana 26


     

Pizza, vejce, zelenina - strana 26

TÉMA TÝDNE Přelom let – čas statistik a bilancování K vodovost dále klesala. Předběžný údaj pro první tři čtvrtletí roku 2012 je 43 procent. „Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po 3 až 5 letech trvání. Podíl rozvedených manželství s nezletilými dětmi meziročně vzrostl o 1,3 procentního bodu na 57,9 procent,“ doplnili statistici ČSU. V  prvních třech čtvrtletích letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o  7,8 tisíce na 10,5132 milionu, vyplývá to ze statistiky, kterou ke konci roku 2012 zveřejnil Český statistický úřad (ČSU). Přírůstek byl výsledkem přílivu cizinců, ale počet obyvatel se zvýšil i přirozenou měrou. Nárůst byl tak způsoben jednak výsledkem kladného salda zahraniční migrace (6,2 tisíce osob), ale počet obyvatel se zvýšil i přirozenou měrou, a to o 1,6 tisíce. Minisčítání Narození Dotazník se například ptal, „jaká zvířecí schopnost by se dětem nejvíce hodila“. „Klukům nejvíce imponuje rychlost geparda (28 procent) a síla medvěda (18 procent). Dívky naopak dávají přednost liščí chytrosti (téměř 30 procent) nebo paměti slona,“ uvedla vedoucí projektu Eva Kortanová. Statistička doplnila, že děti ve velkých městech také častěji volili možnost „maskování chameleona“, naopak pavouk se svou nehybností propadl. dyž se rok s rokem sejde, není to jen doba šumivého vína, oslav, předsevzetí, ale také čas bilancování a statistik. I ty dost vypovídají o našem životě. Během ledna až září 2012 se v České republice živě narodilo 81,8 tisíce dětí, což bylo o 1,7 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Podíl dětí narozených nevdaným ženám se meziročně zvýšil o 1,6 procentního bodu na 43,1 procent. Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl mezi prvorozenými (54,4 procent). „Předběžné údaje signalizují mírný nárůst hodnoty úhrnné plodnosti na 1,46 dítěte na ženu, tj. o 0,02 více než v témže období v roce 2011,“ dodávají statistici. Potratů bylo v  prvních třech čtvrtinách roku 2012 registrováno 28,3 tisíce, téměř o  tisíc méně než ve stejném období předchozího roku. Pokles byl podle statistiků způsoben zejména nižším počtem interrupcí, jichž bylo 17,4 tisíce, což bylo téměř o 0,9 tisíce méně oproti témuž období v předešlém roce. Osm z deseti dětí v ČR si nosí svačinu z domova, čtvrtina by chtěla být rychlá jako gepard, 80 procent dětí má doma zvířátko a 62 procent třídí odpad, „protože by se to mělo“. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků Minisčítání – projektu Českého statistického úřadu. Gepard zvítězil, pavouk propadl Počítačové hry a četba Interaktivní web nabízí i věkové srovnání. S věkem u dětí roste obliba filmových příběhů na úkor četby. S rostoucím věkem roste také obliba počítačových her i jejich zaměření. „Mladší děti častěji uvedly, že vůbec nehrají a pokud tak jen hry po jednoho hráče. Ze starších pak hraje téměř 80 procent a v oblibě převažují hry s více hráči přes internet,“ doplnila statistička. Úmrtí V období od ledna do září letošního roku však také zemřelo 80,2 tisíce lidí, což bylo o 0,9 tisíce více než ve stejném období minulého roku. Téměř v polovině případů zemřelých (49,2 procent) byla základní příčina úmrtí ze skupiny nemocí oběhové soustavy, u 25,5 procent zemřelých osob v 1. až 3. čtvrtletí byl příčinou smrti novotvar. Na nemoci dýchací soustavy připadlo 5,4 procent úmrtí. Dětí do jednoho roku věku zemřelo 214 a kojenecká úmrtnost byla na úrovni 26 zemřelých kojenců na 10 000 živě narozených dětí. Migrace Zahraniční migrací přibylo za leden až září 6,2 tisíce osob, o 7,7 tisíce méně než za stejné období roku 2011. Nejvíce se na migračním saldu podíleli občané Slovenska (2,8 tisíce), Německa (0,8 tisíce) a Spojených států (0,7 tisíce). Počet přistěhovalých se zvýšil o 3,4 tisíce na 22 tisíc osob a počet vystěhovalých vzrostl o 11,1 tisíce na 15,8 tisíce osob. Sňatky V prvních třech čtvrtletích letošního roku bylo také uzavřeno 38,5 tisíc sňatků. Oproti stejnému období minulého roku se tedy počet sňatků nezměnil. Ženichů, kteří absolvovali svou první svatbu, bylo 76,4 procent, dosud neprovdaných nevěst bylo 77,6 procent. Zastoupení sňatků dvou svobodných snoubenců se oproti prvním třem čtvrtletím roku 2011 tak zvýšilo o 1,3 procentního bodu na 67,8 procent. Rozvody Během prvních devíti měsíců letošního roku se ale také rozvedlo 19 tisíc manželských párů, což bylo o 1,6 tisíce méně než za stejné období roku 2011. Pokračoval tak trend z minulého roku. I úhrnná roz- Třídění odpadu Za povšimnutí stojí také obliba třídění odpadů. Téměř čtvrtina devítiletých (23,9 procent) třídí odpad rádo a  více než polovina ze zásady. Teenageři už odpad netřídí zdaleka tak rádi. Úplný nezájem pak projevila téměř třetina. Svačinka a kapesné Důležitou částí školního života je samozřejmě dopolední svačinka. Svačinu si z domu nosí drtivá většina (75 procent) dětí bez ohledu na to, zda dostávají od rodičů kapesné. „U zbytku dětí, které si musí svačinku zařídit samy, však kapesné hraje zásadní roli. Ty, které peníze od rodičů mají, si svačinu kupují. Ty bez kapesného uváděly, že vůbec nesvačí,“ osvětlila výsledky Eva Kortanová. Znalosti o sexu Projekt se ptal i na vážnější aspekty života dětí. Z výsledků vyplývá, že dívky se o sexu nejvíce dozvídají od kamarádů (39 procent), rodičů (17 procent), ale také časopisů (téměř 12 procent). Chlapci naopak využívají jinou strategii, jak získat informace o choulostivém tématu. Spoléhají se na internet (35,4 procenta) a na kamarády (21,8 procent). „Děti ve věku 9 let o sexu mají jen mizivé povědomí, naopak patnáctiletí se v této problematice pohybují celkem suverénně,“ doplnila Eva Kortanová. Mobil na pustý ostrov „V projektu jsou začleněné i regionální a místní rozdíly. Na pustý ostrov by si děti z Prahy vzaly mnohem častěji mobil než jejich stejně staří spolužáci z Krkonoš. Ti raději volili možnost nůž, lano a balíček jídla,“ řekla s úsměvem statistička. O projektu Projektu Minisčítání 2012 se letos zúčastnilo téměř 16 tisíc dětí z 1 115 tříd a 225 škol. Do projektu se dobrovolně hlásili učitelé dětí ve věku od 9 do 15 let. Dotazník otázek byl anonymní a děti se výsledky dozvěděly okamžitě po jeho ukončení. Projekt připravili pracovnicí úřadu nad rámec svých normálních pracovních povinností a za minimální náklady. Jediný velký výdej byl tak výlet do libereckého iQparku, které dostaly za účast v projektu tři náhodně vylosované třídy. Na výsledky se lidé mohou podívat na webu miniscitani.cz. Pramen: MEDIAFAX Ilustrační foto: Supress a MEV Bl18, Boh22, Bsk18, Brn26, Bru22, CT22, FM22, Ha22, Ho22, HrM22, Ji22, Jes22, Kar22, Km22, Knv22, Kop18, Kyj22, NJ18, Op22, OvP22, OZa26, Pv22, Svi22, Tb22, UB22, UH22, VM18, Vys22, VsM22, ZA22 / AMO26, AVY26, AJV26, CB26, JH22, Kla26, St18, Pis22 / - Dc22, DK22, JN22, HK22, Chru22, KH18, Ko22, Lb22, Na18, NB22, Ny22, Par22 / Do22, Cho22, Kad18, Kt22, Pb18, Rok22, So22, UL22, Zat22 / -