Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Hnojiva, substráty, zelenina

Platnost od 31.1. do 6.2.


Hnojiva, substráty, zelenina - strana 22


     

Hnojiva, substráty, zelenina - strana 22

Testování kvality nyní i v České republice eští zákazníci a kuchaři – jako například Kluci v akci – dávají přednost kvalitním českým potravinám. Výrobci si toho váží a neustále zlepšují kvalitu svých produktů. Stále také stoupá počet českých podniků, které se dobrovolně zúčastňují testování kvality společností DLG. Č „Testovací metoda DLG je vhodná i pro český potravinářský trh,“ říká Ing. Robert Gál, Ph.D. z Ústavu technologie a mikrobiologie potravin Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tato univerzita navázala úspěšnou spolupráci se společností DLG a jsou zde prováděna testování kvality českých výrobků. Byl sestaven tým zkušebních expertů s kvalifikací na kontrolu senzorickou analýzou, především v oblasti masných výrobků. Mezinárodně uznávaná „DLG metoda 5 bodů“ byla přizpůsobena českému trhu. Společnost DLG a její metodu senzorické analýzy jsme si představili minulý týden. Doplňující dotazy jsme teď položili odborníkům, kteří myšlenku testování potravin metodou DLG v ČR doprovázeli od počáteční ideje až k úspěšné realizaci – Ing. Robertu Gálovi, Ph.D. a Ing. Josefu Jandáskovi, Ph.D z Raps GmbH&Co.KG a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Stojící zl Stojící zleva: Ing Josef Jandásek Ph D Ondřej Slanina Fil p Sajler Ing Robert Gál Ph D Stojící zleva: Ing. Josef Jandásek, Ph.D., Ondřej Slanina, Filip Sajler, Ing. Robert Gál, Ph.D. lev e ndásek Ondř j Sl i i ili ajler Ing Robe Gál r n ert Jaká jsou – ještě jednou ve stručnosti – mezinárodní kritéria kvality společnosti DLG? Přísná kritéria prověřování kvality jsou zapracována do hodnotících formulářů pěti bodových stupnic, speciálně vytvořených, pravidelně aktualizovaných a doplňovaných pro jednotlivé druhy výrobků. Hodnotící metoda je sestavena a vyvinuta tak, aby byl kladen maximální důraz na spotřebitelské priority. Posuzují je proškolení a certifikovaní odborníci z jednotlivých potravinářských odvětví. V ČR je v současnosti 13 certifikovaných hodnotitelů DLG, kteří mohou hodnotit maso a masné výrobky. Kdy má maso nebo masný výrobek nárok na udělení pečeti DLG? Ocenění medailemi se uděluje pouze výrobkům, jež splňují nejpřísnější parametry, kterými jsou: vnější vlastnosti, vzhled v nákroji, barva, složení, konzistence, vůně a chuť. Dále je při pomocných hodnoceních posuzováno označení na etiketách obalu, nepropustnost obalu, ochrana produktu, příjemné působení produktu a obalu s ohledem na kvalitu, vliv obalu na potravinový produkt, funkčnost a snadnost zacházení s produktem. Produkty také podléhají laboratorním analýzám, jako je kontrola trvanlivosti, kontrola použitých surovin, mikrobiální nezávadnost, obsah aditivních látek atd. Jaký je rozdíl mezi bronzovou, stříbrnou a zlatou pečetí a jak často se udělují? Nejvyšší ohodnocení zlatou medailí obdrží pouze produkty bez sebemenších vad. Jakákoliv drobná odchylka snižuje maximální hodnocení na stříbrnou, případně bronzovou medaili. Velká část výrobků však zůstává v tomto přísném systému bez medaile, proto i ocenění stříbrnou a bronzovou medailí je ve světě vnímáno velmi pozitivně. Hodnocení masa a masných výrobků probíhá dvakrát ročně. DLG Kolik masozávodů v ČR se může pečetěmi za kvalitu pochlubit? Masozávod Kaufland je jedním z mála masozávodů v ČR, jejichž výrobky byly oceněny cenami DLG. V dohledné době se dočkáme dalšího hodnocení. Můžeme tedy očekávat pozitivní tendenci a tlak na zvyšování kvality masných výrobků, právě díky těmto hodnocením, ve kterých nemají nekvalitní výrobky šanci na úspěch. Na sklonku loňského roku se jako pozorovatelé zúčastnili testování kvality potravin přímo v laboratořích DLG v Řezně i Kluci v akci, tedy kuchaři Filip Sajler a Ondřej Slanina. Jaké si odnesli dojmy? Položili jsme jim pár otázek. Znali jste značku DLG před tím, než jste začali spolupracovat s masozávodem K-Purland? F. Sajler: Ano znal jsem ji, ale jsem rád, že jsem mohl díky Kauflandu nahlédnout detailně pod pokličku fungování této organizace. O. Slanina: Přiznám se, že se značkou DLG jsem se seznámil až při spojení našich tváří se společností Kaufland. Řídíte se jako zákazníci podobnými oceněními na výrobcích? F. Sajler: Když vím, o co jde, tak určitě. Ale víc sleduji kvalitu, obsah a zemi původu výrobku. O. Slanina: Mám-li pocit, že je hodnocení nezávislé a neovlivnitelné, tak ano. Jaký dojem na Vás tedy zanechala návštěva DLG v Řezně? F. Sajler: Skvělý. Velmi přátelský, ale profesionální přístup. Léty vychytaný hodnotící a organizační systém. Je vždy dobře, když je někdo nezávislý, kdo dokáže kontrolovat a hodnotit kvalitu výrobků a služeb. O. Slanina: Celá naše návštěva na mě zanechala hluboce pozitivní dojem.