Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Mléko, saláty, maso

Platnost od 7.2. do 13.2.


Mléko, saláty, maso - strana 22


     

Mléko, saláty, maso - strana 22

TÉMA TÝDNE Neustálé hledání dokonalosti K aufland dlouhodobě spolupracuje s  pěstiteli ovoce a  zeleniny formou sezónních smluv. Součástí těchto dohod s pěstiteli je i stanovení odrůd. Při výběru vhodných odrůd spolupracujeme nejenom s  pěstiteli, ale i  s „tvůrci“ nových odrůd – šlechtiteli. Jejich náročnou a  vysoce kvalifikovanou práci lze s  trochou nadsázky shrnout do jediné věty: Neustálé hledání dokonalosti. Většinou si ani neuvědomujeme, jaké obrovské úsilí vědy a  vývoje se skrývá za  zeleninou, kterou nakupujeme v  obchodě. Je to výsledek práce šlechtitelů, kteří stále hledají dokonalost, přestože vědí, že skutečná dokonalost neexistuje. Čím více zeleniny pěstitel sklízí z  jedné rostliny, tím levnější je jeho produkce. Samozřejmě existují i  specié fické požadavky pro některé ý produkty. Například ledový salát je v  zimě dovážen ze Španělska, pěstovaná odrůda ě musí mít proto dostatečně dlouhou životnost. To nejlepší z obou Jde-li o čerstvou zeleninu, máme jako konzumenti mnoho přání. Samozřejmě chceme, aby byla chutná, zdravá a  aby dobře vypadala. Ale je toho ještě mnohem více, co je pro nás důležité. Chceme, abychom mohli zeleninu doma co nejdéle uchovávat, aniž by ztratila svou svěžest. Nechceme, aby obsahovala nějaké chemické přípravky. A samozřejmě – zelenina by neměla být příliš drahá. Bylo by skvělé mít možnost nakupovat všechny druhy zeleniny po  celý rok. Rovněž příprava v  kuchyni by měla být co nejjednodušší. Všechna tato přání zohledňují jak prodejci zeleniny, tak její producenti. Ale ve skutečnosti vše začíná u malého semínka, které pěstitel koupí od šlechtitele. Vyšlechtění nové odrůdy s požadovanými vlastnostmi je dlouhý proces. Jakmile šlechtitel ví, co hledá, hledá požadované znaky a  vlastnosti u  existujících odrůd. Tím, že vybírá nejvhodnější samičí a  samčí rostliny, se snaží získat to nejlepší z  obou. Z  výsledku křížení si vybírá rostliny s  optimální kombinací požadovaných vlastností. Může to zabrat i  15 let, než se po  období opakovaného křížení, testování a  výběru dospěje od myšlenky ke skutečné zelenině. Šlechtitelé dnes ale využívají nejmodernější techniku, která umožňuje rychlejší a  efektivnější vývoj nových odrůd. Stále však mluvíme o  klasických postupech šlechtění, nikoli o  tzv. GMO odrůdách (GMO = produkt cíleného přenosu cizorodé DNA do genomu rostliny). Odolnost proti chorobám Celoročně Toto malé semínko obsahuje celou genetickou informaci rostliny, ta je základem pro všechny vlastnosti zeleniny: chuť, barvu, velikost, trvanlivost a další. „Odrůdové“ vlastnosti neurčují jen vlastnosti plodů, ale i  rostlin. Některé rostliny jsou například odolné vůči určitým chorobám. Rostliny s  takovou přirozenou odolností nemusí pěstitel ošetřovat chemickými postřiky. Zelenina je tak ještě čistší a  zdravější. Odrůda má také určitý potenciál pro výnos. Zákazníci tedy chtějí mít možnost koupit svou oblíbenou zeleninu po celý rok. To je důvod, proč dovážíme zeleninu ze zemí s  těmi nejlepšími pěstitelskými podmínkami pro nejlepší odrůdy zeleniny. Celý řetězec – od  šlechtitele přes pěstitele po  naše prodejny pracuje na  společném cíli. Cílem je, abyste si mohli atraktivní, chutnou a zdravou zeleninu koupit po celý rok ve všech našich prodejnách. Pramen a foto: Rijk Zwaan Vše pro přání zákazníka SOUTĚŽ Hledáme dva Sympaťáky pro K-Purland Ahoj děti, potřebujeme od  vás pomoct. Chtěli bychom totiž vytvořit dva Sympaťáky, kteří by se stali symbolem naší značky masa K-Purland. Víme, že by to mělo být prasátko a býček, jen nevíme, jak by měli vypadat. Jasně, teď se nám určitě smějete, že to ví přece každý, jak takhle zvířátka vypadají. A my to víme samozřejmě také. Jenže… my bychom chtěli, aby to byla sympatická zvířátka, aby se vám moc líbila. A  tak přemýšlíme. Mají mít své reálné barvy nebo jim dáme jiné? Měli by mít mašle? Nebo nějaké oblečení? Snad i boty? Prostě si s tím nevíme rady. A tak prosíme o pomoc vaší dětskou fantazii a vyhlašujeme pro vás soutěž. První kolo soutěže První kolo soutěže bude probíhat od 7. února 2013 do 31. března 2013 na celém území naší republiky. V této době nám mohou všechny děti do 15 let včetně zasílat své představy o podobě našich Sympaťáků. Každý z vás může zaslat jen jeden výtvarný návrh své představy prasátka a býčka . Návrh můžete i slovně okomentovat. Ale hlavně – nechte své výkresy podepsat rodiči a nezapomeňte uvést své jméno, věk a svou adresu. Svá díla zašlete nejpozději do 31. 3. 2013 e-mailem na adresu: tip.redakce@kaufland.cz nebo poštou na adresu: Redakce, Kaufland ČR v.o.s., Pod Višňovkou 25, 140  00 Praha 4. Do  Předmětu v  e-mailu nebo na  rohu obálky uveďte prosím heslo: Sympaťáci. Splnění podmínek soutěže posoudí pětičlenná porota složená ze zaměstnanců oddělení marketingu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. nejpozději do 12. 4. 2013. Díla, která budou doručena po 31. 3. 2013 a další díla autorů, kteří se již do soutěže přihlásili, a přesto zasílají další návrh, budou ze soutěže vyloučena. O vyloučení ze soutěže nebudou účastníci vyrozuměni. Někdo umí kreslit moc dobře, někomu to jde o něco méně. Ale zúčastnit se může každý. Nejsou vůbec důležité vaše výtvarné dovednosti, ale pouze a jenom váš originální nápad. Druhé kolo soutěže Ve druhém kole, které proběhne v dubnu 2013, bude ze všech zaslaných návrhů naší odbornou porotou – v níž zasednou nejen zástupci značky K-Purland, ale také výtvarníci a mediální odborníci – vybráno deset nejzajímavějších návrhů, a to nejpozději do 30. 4. 2013. Ty pak postoupí do finále. Vybrané návrhy zveřejníme nejpozději dne 15. 5. 2013 na našich webových stránkách a vyzveme všechny, teď už nejenom děti, aby o nejlepším z nich hlasovali. Termín pro hlasování bude zveřejněn nejpozději se zveřejněním deseti finálových návrhů na našich webových stránkách a bude trvat nejméně 1 kalendářní měsíc. KORZO ig álnější! ty nejorostoiní do finále, Ceny pronávrhů, které p up á porota. Všech deset o. Pořadí určí odborn é: ěn bude odměn budou opravdu zajímav y to A cen paparku výlet do Euro enní rodinný č (2 dospělí + 2 děti, íd 1. místo – Třhodnotě 30 000 K avního í vstup do záb Německu v  v  noci, třídenn odnotě 1 500 Kč a dvě ubytování n varné potřeby v h ku) + výt par ný výlet udenní rodin  3. místo – Dvou v ČR v Praze – Čestlicích 2. a o aquapark i do 15 let, do největšíh 00 Kč (2 dospělí + 2 dět tupné 6 0 ní vs dvouden v hodnotě 00 Kč a jednu noc, hodnotě 1 5 ubytování n é potřeby v  + výtvarn u) do aquapark tě 1 500 Kč eby v hodno ýtvarné potř místo –v 4. – 10. místoro každé jednotlivé p ík masa, pořádný bal ceněné ještě oběd! yo A pro všechn eba na nedělní tř Podmínky soutěže Jedná se o veřejnou soutěž ve smyslu ustanovení § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. „Občanský zákoník“, ve znění pozdějších předpisů za účelem vytvoření symbolu pro značku masa společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., tedy o soutěžní dílo ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. „Autorského zákona“, v platném znění. Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. není povinna užít pro vytvoření symbolu pro značku masa K-Purland vítězné soutěžní dílo ani žádné jiné soutěžní dílo. Každý účastník soutěže bere s odkazem na ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. „Autorský zákon“, v planém znění na vědomí, že zasláním soutěžního díla do soutěže platí, že poskytl společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. výhradní neodvolatelnou licenci k užití díla pro vytvoření symbolu pro značku masa K-Purland a že není v zájmu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., aby účastník soutěže jako autor soutěžního díla poskytl licenci jinému. Za podmínky, že se účastník soutěže stane vítězem soutěže, zavazuje se zdržet se poskytnutí licence k vítěznému soutěžnímu dílu jinému, než společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Kaufland Česká republika v.o.s. si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž kdykoliv odvolat a to stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Soutěže se může zúčastnit každý obyvatel ČR do 15 let věku včetně počítáno dle data narození ke dni zaslání návrhu, bez ohledu na pohlaví či náboženství. Každý účastník má právo zaslat jeden výtvarný návrh své představy o podobě prasátka a býčka. Návrh může mít slovní doprovod v rozsahu maximálně deseti normovaných řádek. Návrh může být zpracován libovolnou výtvarnou technikou. Návrh, který nebude splňovat uvedené podmínky soutěže, nebo návrh s nevyplněnými osobními údaji nebo nepodepsaný zákonným zástupcem nebude zařazen do soutěže. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zaslaný návrh výtvarně upravovat tak, aby ho bylo možno použít k veřejné prezentaci v tomu odpovídajících podobách a variantách. Zaslané práce se nevracejí.