Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Velikonoční sladkosti

Platnost od 7.3. do 13.3.


Velikonoční sladkosti - strana 35


     

Velikonoční sladkosti - strana 35

SOUTĚŽ Hledáme dva Sympaťáky pro K-Purland Ahoj děti, potřebujeme od  vás pomoct. Chtěli bychom totiž vytvořit dva Sympaťáky, kteří by se stali symbolem naší značky masa K-Purland. Víme, že by to mělo být prasátko a býček, jen nevíme, jak by měli vypadat. Jasně, teď se nám určitě smějete, že to ví přece každý, jak takhle zvířátka vypadají. A my to víme samozřejmě také. Jenže… my bychom chtěli, aby to byla sympatická zvířátka, aby se vám moc líbila. A tak přemýšlíme. Mají mít své reálné barvy nebo jim dáme jiné? Měli by mít mašle? Nebo nějaké oblečení? Snad i boty? Prostě si s tím nevíme rady. A tak prosíme o pomoc vaší dětskou fantazii a vyhlašujeme pro vás soutěž. První kolo soutěže První kolo soutěže probíhá od  7. února 2013 do  31. března 2013 na  celém území naší republiky. V  této době nám mohou všechny děti do  15 let včetně zasílat své představy o  podobě našich Sympaťáků. Každý z  vás může zaslat jen jeden výtvarný návrh své představy prasátka a  býčka . Návrh můžete i  slovně okomentovat. Ale hlavně – nechte své výkresy podepsat rodiči a  nezapomeňte uvést své jméno, věk a  svou adresu. Svá díla zašlete nejpozději do  31. 3. 2013 e-mailem na  adresu: tip.redakce@kaufland.cz nebo poštou na  adresu: Redakce, Kaufland ČR v.o.s., Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4. Do Předmětu v e-mailu nebo na rohu obálky uveďte prosím heslo: Sympaťáci. Splnění podmínek soutěže posoudí pětičlenná porota složená ze zaměstnanců oddělení marketingu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. nejpozději do 12. 4. 2013. Díla, která budou doručena po 31. 3. 2013 a další díla autorů, kteří se již do soutěže přihlásili, a přesto zasílají další návrh, budou ze soutěže vyloučena. O vyloučení ze soutěže nebudou účastníci vyrozuměni. Někdo umí kreslit moc dobře, někomu to jde o  něco méně. Ale zúčastnit se může každý. Nejsou vůbec důležité vaše výtvarné dovednosti, ale pouze a jenom váš originální nápad. Druhé kolo soutěže Ve druhém kole, které proběhne v dubnu 2013, bude ze všech zaslaných návrhů naší odbornou porotou – v  níž zasednou nejen zástupci značky K-Purland, ale také výtvarníci a  mediální odborníci – vybráno deset nejzajímavějších návrhů, a to nejpozději do 30. 4. 2013. Ty pak postoupí do finále. Vybrané návrhy zveřejníme nejpozději dne 15. 5. 2013 na našich webových stránkách a vyzveme všechny, teď už nejenom děti, aby o nejlepším z nich hlasovali. Termín pro hlasování bude zveřejněn nejpozději se zveřejněním deseti finálových návrhů na našich webových stránkách a bude trvat nejméně 1 kalendářní měsíc. Podmínky soutěže Jedná se o veřejnou soutěž ve smyslu ustanovení § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. „Občanský zákoník“, ve znění pozdějších předpisů za účelem vytvoření symbolu pro značku masa společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., tedy o soutěžní dílo ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. „Autorského zákona“, v platném znění. Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. není povinna užít pro vytvoření symbolu pro značku masa K-Purland vítězné soutěžní dílo ani žádné jiné soutěžní dílo. Každý účastník soutěže bere s odkazem na ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb. „Autorský zákon“, v planém znění na vědomí, že zasláním soutěžního díla do soutěže platí, že poskytl společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. výhradní neodvolatelnou licenci k užití díla pro vytvoření symbolu pro značku masa K-Purland a že není v zájmu společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., aby účastník soutěže jako autor soutěžního díla poskytl licenci jinému. Za podmínky, že se účastník soutěže stane vítězem soutěže, zavazuje se zdržet se poskytnutí licence k  vítěznému soutěžnímu dílu jinému, než společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Kaufland Česká republika v.o.s. si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž kdykoliv odvolat a to stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Soutěže se může zúčastnit každý obyvatel ČR do 15 let věku včetně počítáno dle data narození ke dni zaslání návrhu, bez ohledu na pohlaví či náboženství. Každý účastník má právo zaslat jeden výtvarný návrh své představy o podobě prasátka a býčka. Návrh může mít slovní doprovod v rozsahu maximálně deseti normovaných řádek. Návrh může být zpracován libovolnou výtvarnou technikou. Návrh, který nebude splňovat uvedené podmínky soutěže, nebo návrh s  nevyplněnými osobními údaji nebo nepodepsaný zákonným zástupcem nebude zařazen do soutěže. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo zaslaný návrh výtvarně upravovat tak, aby ho bylo možno použít k  veřejné prezentaci v  tomu odpovídajících podobách a variantách. Zaslané práce se nevracejí. AAM33, AMO35, AVY35, AJV35 / - álnější! y nejorigoiní do finále, Ceny pront rhů, které post up á porota. áv Všech deset o. Pořadí určí odborn ěn é: bude odměn budou opravdu zajímav A ceny to paparku ýlet do Euro ní rodinný v íden ělí + 2 děti, 1. místo – Třhodnotě 30 000 Kč (2 dospo zábavního v Německu v  vě noci, třídenní vstup d  500 Kč tě 1 a d ubytování n varné potřeby v hodno ) + výt parku ný výlet udenní rodin . místo – Dvou v ČR v Praze – Čestlicích 2. a 3 o aquapark i do 15 let, do největšíh 00 Kč (2 dospělí + 2 dět tupné  0 v hodnotě 6 jednu noc, dvoudenní vs 1 500 Kč a  v hodnotě ubytování n rné potřeby arku) + výtva do aquap  500 Kč v hodnotě 1 rné potřeby to – výtva 4. – 10. místoro každé jednotlivé mís p ý balík masa, ještě pořádn hny oceněné ělní oběd! A pro všec třeba na ned