Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2013

Platnost od 11.3. do 1.9.


Zahradní katalog 2013 - strana 107


     

Zahradní katalog 2013 - strana 107

Grilování Ohniště Doplňky Stattpreise jen pro venkovní použití. Vhodné sind *unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. **Hersteller-Listenpreise. Oheò fascinuje lidstvo od poèátku svìta. Jeho ovládnutí patøí k nejvìtším lidským vymoženostem. Magické pøitažlivosti plamenù dosáhnete v dùmyslném ohništi. K tomu staèí nìkolik venkovních doplòkù a párty mùže zaèít! Bequem & chic 107