Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2013

Platnost od 11.3. do 1.9.


Zahradní katalog 2013 - strana 48










     

Zahradní katalog 2013 - strana 48

PONTE/ANDRIA Køeslo „PONTE“. 4.990,- Kè Døevìná kostra vzhled teakové døevo. Výplet, barva šedá. Vèetnì polštáøe. Š/v/h: 69 x 87 x 60 cm. Svícen „SRDCE“. 129,- Kè Š/v/h: 18 x 6 x 16,5 cm. (19463778) 48 Stùl „ANDRIA“. 12.490,- Kè Akátové døevo, vzhled kartáèovaného døeva. Š/d: 90 x 200 cm, v 77 cm. (19437921) (19490391) Romantické & pøirozené