Aktuálníletáky.cz   

Kika nábytek katalog : Zahradní katalog 2013

Platnost od 11.3. do 1.9.


Zahradní katalog 2013 - strana 49


     

Zahradní katalog 2013 - strana 49

LIKE/WOOD Køeslo „LIKE“. 7.990,- Kè Hliníková kostra. Umìlý výplet, barva hnìdá. Vèetnì polštáøe, barva hnìdá. Š/v/h: 75 x 87 x 68 cm. (18863391) Stùl „WOOD“. 15.990,- Kè Akátové døevo, vzhled kartáèované døevo. Š/d: 90 x 180 cm, v. 72 cm. (19432476) Romantické & pøirozené 49