Aktuálníletáky.cz   

Makro leták : Epikure - čas jahod

Platnost od 10.4. do 7.5.


Epikure - čas jahod - strana 22


     

Epikure - čas jahod - strana 22

Sp e c ia lity JEZTE HEZKY ČESKY POSVĚCENO EU S ystém chráněného označení a původu zemědělských produktů a  potravin funguje v  Evropské unii od roku 1992. Výrobkům, které splní náročná kritéria, může Evropská komise udělit jedno ze tří označení – tzv. „sluníčkové“ logo. To je v  řadě evropských zemí považováno za prestižní a  výrobcům pomáhá v  jejich marketingové strategii. Zatím se jím v EU může pyšnit zhruba 800 produktů a dalších 400 na zapsání do seznamu teprve čeká. Chráněné označení původu (CHOP, Protected Designation of Origin) je určeno tradičním produktům vyráběným pouze na určitém místě (např. Pohořelický kapr). Ve vymezené oblasti musejí probíhat všechny fáze procesu výroby. 22 cE1309_22-23.indd 22 Jeden z požadavků zdravé výživy zní: konzumujte především to, co se urodilo ve vašem nejbližším okolí. Máte z čeho vybírat. Chráněné zeměpisné označení (CHZO, Protected Geographical Indication) je udělováno výrobkům, jejichž pověst, vlastnosti a jakost souvisí s určitým zeměpisným původem (např. Hořické trubičky). Stačí, probíhá-li v uvedené oblasti alespoň jedna z fází výroby – příprava, produkce nebo zpracování. Zaručená tradiční specialita (ZTS) se neobejde bez min. 25leté tradice na daném místě. Její specifičnost musí uznat EU zápisem do rejstříku ZTS. Produkt musí mít zvláštní vlastnosti i  metody výroby či zpracování. Ze známých výrobků ČR i SR byly do tohoto seznamu zapsány špekáčky, lovecký salám, spišské párky a liptovský salám. Více na www.oznaceni.eu EPIKURE 26.3.13 11:41