Aktuálníletáky.cz   

Siko koupelny katalog 2013 / 2014 : Siko koupelny - katalog 2013/2014

Platnost od 4.4. do 31.3.


Siko koupelny - katalog 2013/2014 - strana 22


     

Siko koupelny - katalog 2013/2014 - strana 22

Elite Bath 22 Nakupování po internetu nikdy nebylo tak příjemné a snadné. V nabídce eshopu naleznete tisíce produktů z našeho sortimentu, které jsme připraveni expedovat do druhého pracovního dne. Díky propojení s firemním informačním systémem můžete on-line sledovat stav zpracování vaší objednávky nebo si ověřit dostupnost zboží. Pro vytvoření objednávky nevyžadujeme registraci, pouze základní údaje nezbytné pro dodání zboží na vaši adresu. kuchyně Máte to do naší prodejny daleko? Nakupujete raději v klidu domova od obrazovky počítače? Chcete se před nákupem poradit s naším odborníkem? Máte rádi akční nabídky? Pak pravě pro vás jsme připravili moderní e-shop na adrese http://shop.siko.cz. NAKUPUJTE Z POHODLÍ DOMOVA NA NOVÉM E-SHOPU nábytek, osvětlení sanitární keramika Na základě dosavadního zájmu o konfigurátor koupelen jsme připravili novou verzi, vyzkoušejte si rozmístění zařizovacích předmětů ve vaší koupelně. vany, sprchové kouty NOVÝ KONFIGURÁTOR KOUPELEN radiátory, dřezy :ícazilaer hcišan ykzákU k e t y b án - l e r u t a N eletibeřtops orp eca mrofnI ohévolepuok ítsáč hcýnedevu ežín u ínedevorp a uláiretam ydav an es ejuhatzv a upukán atad do ítalp tel 5 ínáv rt v akuráZ .lerutaN uktybán :itsáč ícíjudelsán an ejuhatzv es akuráZ suprok kevusáz aleč a akřívd ykčobop yvětšván do ůnd hcínvocarp 3 od uotsilaiceps mýkcinhcet míšan tkatnoK .2 kěnířks aleč ešok énětárd -evzo máv es ůnd ířt od ,tížuyv udvarpo ubžuls etendohzor ecazilaer kení mdop íneltěvsyv a ykčobop ěvětšván op es dukoP yt čea y a n .icazilaer k hcýnečru rotsorp íneřěmaz orp ní mret emendohod is ěnšil lopsmířeímvitaroked ,ylenap ícy rk ,yhon ,ylkos fiarg ínávocarpz a ícarp uhaszor ínečru énseřp orp ícíjudohzor ej éretk ,íneřěmaz énrobdo emedevorp ecazilaer ětsím V íneltěvso zeb aldacrz a aldavymu -c tím etísumen ědapířp otmot V .akšálho oben ínelovop ínbevats abeřtop icazilaer orp ej hcedapířp hcý retkěn V .uhrván ohék .uodov uovoldým s ime.itlstonničuýn mej imýkkslopířtoeezíutopselv muodešv)t,avélrts ( tavý mo ímsen es ykborýv énavokal éněveřD i xet i m os e menty h v t a m l ě v y a , áv ov hca op uotajots ič ícuoket s utkatnok ohémířp od tíjiřp kašv ímsen ,nelepuok ídeřts orp ohékhlv od nečru ej ketybán ývonlepuo K ěnžěb es ýretk orp ,ulečú ěneřěmiřpen kanij ič ěnrěmdan anávížu alyb cěv žydk ,tavožavop ezlen ížobz udav aZ .uodov ukínokáz ohéksnačbO imínev onatsu imýnšulsířp ídíř es dav ica malker orp yknímdop íntats O .ta vížu alěm es yb oben ávížu .unogarap ěnarts índaz an etenzelan ykuráz ítuntyksop hcáknímdop o ícamrofni ecíV .RČ eletibeřtops unarhco an anokáz a mekork az kork anlepuok ávoN ykňlpod a eiretab - amitpO eletibeřtops orp eca mrofnI akuráZ .ukborýv ínepuokaz end edo tel 5 ecléd v akuráz anávotyksop ej amitpO ynofis a ykňlpod ,eiretab érekšev a N .ešutrak icknuf an elád íiretab u ,hcrvop ývo morhc an ejuhatzv es .)ívtsnešulsířp évohcrps .řp an( ykor 2 ukuráz e mejutyksop a mitp O ykborýv íntatso a N unarhco an anokáZ a ukínokáz ohéksnačbO i mínev onatsu i mýnšulsířp ídíř es dav icamalker orp yknímdop íntats O .RČ eletibeřtops .unogarap ěnarts índaz an etenzelan ykuráz ítuntyksop hcáknímdop o ícamrofni ecíV y m é t s y s í n ž á s a m o r d y h a y n a v - a n ug a L eletibeřtops orp eca mrofnI hcývotálka ínedevor p a uláiretam ydav ínborýv an es ejuhatzv a upukán atad do ítalp tel 5 ínávrt v akuráz ánežuoldorP ry .ívtsnešulsířp ěntečv anugaL ynětsáz a nav ižátnom iřp a meron hcýntalp eld énavotnoman ej ížobz ež ,ědapířp v ezuop tavotnarag e mežům ukuráz uonežuoldorP zeb tuomjyv íj énžom olyb yba ,kat anávotnoman alyb anav a )unav dop ykčižon .řpan( ykv rp ínlánigiro ytižuop ylyb .)ánědzaz týb ímsen( ícar p hcínčkurtsed Y M É T S YS Í N Ž Á S A M O RD Y H : uomr ovorp od ínedevu atad do ykor 3 akuráz ejuhatzv y métsys ínžása mordyh an es ecalatsni énavozirotua ědapířp V fi uz .s.a YNLEPU OK OKIS ítsončelops uonavo zirotua anokáZ a ukínokáz ohéksnačbO imínevonatsu imýnšulsířp ídíř es siv res ínčuráz a dav icamalker orp ykní mdop íntats O .RČ eletibeřtops unarhco an .unogarap ěnarts índaz an etenzelan ykuráz ítuntyksop hcáknímdop o ícamrofni ecíV :ůhcrvop hcýviltic hcýnij a hcýv omorhc ,hcývotályrka ubžrdú orp ypiT hcínrátinas ubžrdú orp imýnečru ykdeřtsorp imýtuket ezuop ěndýt x1 etjědávorp ůkborýv hcývotály rka uhcrvop ínětšiČ mínvalh nelávhcs ej kevarpířP .zer a yninezasu ínlárenim ejuňartsdo ýretk ,)532rt.s ziv( renaelC anugaL .řpan – ůkborýv ínvizarba énbord íjuhasbo éretk ,ykdeřtsorp ědapířpop , kdeřtsorp ékcimehc ínviserga etjevížuopeN .RČ mekineigyh y .mehil mýnavorutaned etňartsdo mejelo ínětšičenz éndapířP .ecitsáč ,aviv rab žétkaT .imaktál imývakět a yhuol ,imanilesyk imýnavortnecnok s ukyts od lešiřp ukborýv hcrvop yba ,es etjuravyV .metáry a s ukyts od tíjiřp ímsen ílepuok od ecnese énnov énavortnecnok lk ývovok .řpan( ytotsičen ínvizarba oben tařívz hcícámod ykpárD .akěvolč uneigyh ínboso orp ynečru uosj anugaL ynaV .tidokšop ěntarvánen uohom ej )ynilboh oben hcarp -elC anugaL .řpan mecborýv hcýnečuropod ůkdeřtsorp mítižuop s ěndýt x1 etjědávorp ůmétsys hcínžásamordyh ubžrdÚ .eilákimehc ínviserga etjevížuopen udován ohénežoliřp eld etjuputsop ůkdeřtsorp othcět ítižuop iřP .rena sedátka, armatury Sami si jednoduše zjistíte, zda je zboží, o které mate zájem skladem. NA NAŠICH POBOČKÁCH Sami si jednoduše zjistíte, zda je zboží z vaší objednávky, již připraveno k odběru. ON-LINE INFORMACE O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ON-LINE INFORMACE O STAVU VAŠICH ZAKÁZEK doplňky Buďte mezi více než 1,86 mil. návštěvníky, kteří nás ročně navštíví na www.siko.cz baterie, sprchy Naše internetová prezentace byla navržena tak, aby pro vás bylo plánování nové koupelny jednoduché a zábavné. Používejte fulltextové vyhledávání, nejrychlejší cestu pro nalezení požadované informace. Seznamte se s konfigurátorem koupelen - aplikací pro půdorysný návrh koupelny. Načerpejte inspiraci v rozsáhlé fotogalerii koupelen. Mějte neustále ty nejčerstvější informace díky propojení prezentace s firemním informačním systémem. Samozřejmostí je pak přehledný seznam prodejen a rozsáhlý katalog zboží. U každého z produktů máte možnost přidat komentář, či se obrátit s dotazem na naše odborníky. stavební chemie INTERNETOVÁ PREZENTACE WWW.SIKO.CZ dlažby, luxfery Při plánování koupelny doporučujeme začít na www.siko.cz a tam se za pomoci Plánovače koupelen (konfigurátor) zamyslet nad dispozičním řešením koupelny. K tomu samozřejmě budete potřebovat znát přesné rozměry vaší koupelny. Ideální je mít k dispozici stavební výkresy. Pokud výkresy nemáte, budete si muset vzít k ruce metr a koupelnu si změřit. Plánovač koupelen vám pomocí několika kliknutí umožní poskládat si koupelnu podle vašich představ. Snadno tak zjistíte, co se vám do koupelny vejde a co je již nad její prostorové možnosti. Inspirující tip: koupelny, mozaiky VYTVOŘENÍ PŘEDSTAVY O KOUPELNĚ Plánování koupelny