Aktuálníletáky.cz   

Kaufland akční­ leták online : Bazény, kompresor, kajak

Platnost od 2.5. do 8.5.


Bazény, kompresor, kajak - strana 24


     

Bazény, kompresor, kajak - strana 24

JAK JSOU HEZKÉ ZEMĚ ČESKÉ Jedeme k českému „moři“. Na Lipno! J ní účely, výroba elektrické energie a  zlepšení průtoků na  Vltavě a  dolním Labi. Vedlejšími přínosy těchto vodních děl pak jsou ochrana před povodněmi, stabilizace hladiny pro odběr průmyslové i pitné vody a v neposlední řadě právě vytvoření krásných rekreačních míst. e teprve květen, ale většina z nás už plánuje letní dovolenou. Zůstanete letos doma, v České republice? Pak možná využijete naše tipy na úžasné koupání. Počínaje dneškem vám budeme postupně představovat naše největší, nejhezčí nebo nejoblíbenější vodní plochy. Jezdíte se rekreovat pořád na  stejné místo? Možná je čas na změnu… Vltavská kaskáda je soustava vodní děl na  naší nejdelší řece – na  Vltavě. Je na  ní celkem 9 větších či menších přehrad – Lipno I, Lipno II, Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a  Vrané nad Vltavou. Budovány byly postupně, první byly postaveny v  letech 1930-1936 přehrada ve  Vraném a  v  letech 1937-1945 přehrada ve  Štěchovicích. Účelem výstavby přehrad byly plaveb- Lipno Největší přehradou Vltavské kaskády, tedy co se týká rozlohy, je s  plochou 48,7 km2 vodní nádrž Lipno. Jde zároveň o největší vodní plochu v  České republice. Právě pro její rozlohu se jí přezdívá „České moře“. Vybudována byla v  letech 1952-1959. Výška hráze je 25 metrů a  její délka je úctyhodných 296 metrů. Nejširší je Lipno u Černé v Pošumaví, kde se rozlévá až na 5 kilometrů. Průměrná hloubka nádrže je 6,5 metru, maximální hloubka je 25 metrů. Ve vodní nádrži Lipno se nachází několik menších ostrůvků a  také jeden větší, zvaný Tajvan. Ostrov porostlý smíšeným lesem s převahou bříz a borovic najdeme nedaleko obce Horní Planá. Pobyt u vody a vodní sporty Lipno jako rekreační zóna nabízí především perfektní koupání. Na své si tu přijdou i milovníci vodních sportů – vod- ní lyžaři nebo příznivci windsurfingu. Stezka v korunách stromů Od  loňského roku má okolí Lipna novou zajímavou atrakci – Stezku v korunách stromů. Celkem 675 metrů dlouhá dřevěná stezka zakončená 40 metrů vysokou vyhlídkovou věží nabízí návštěvníkům překrás- ný výhled na Šumavu i Lipenské jezero. Stezka je bezbariérová a  její součástí jsou i  didaktická zastaveníčka o  přírodě a  její ochraně. Kdo chce, může si na  závěr procházky užít adrenalin a  sjet dolů 52 metrů dlouhý tobogán Foto: MEDIAFAX/David Špidlen inzerce Kaufland slaví 15 let pojďte to oslavit s námi. Na inzerci od 1. 3. do 30. 6. 2013 nově sleva 15% Více informací u našeho inzertního poradce: tel.: 596 750 849, 602 743 276 Týdeník Kaufland do Vašich schránek www.kaufland.cz FINANÈNÍ POMOC PENÍZE JEŠTÌ DNES Splátky Vám odlo;í jak potøebujete Výši a termín splátky si urèíte VY! ;ádné poplatky pøedem. Vyøízení do 24hod. Neváhejte! Pùjèka bez nutnosti ruèitele. ;ádné poplatky pøedem. Vyøízení do 24hod. Vyplacení na ruku. TEL.: 581 112 662 TEL.: 226 802 005 Napø. 10 000Kè od 181Kè 30 000Kè od 634Kè 80 000Kè od 911Kè 491 113 801 Nabídka platí i pro obèany v registrech. Po celé ÈR osobní jednnání OvP20, OZa24 / – HOTOVOST IHNED Bez zbyteèného a zdlouhavého èekání a šetøení Vaší minulosti! 312 316 004 Ihned Vám øekneme, kolik Vám pùjèíme. BEZ POPLATKÙ za obsah inzerce ručí zadavatel 18